Alimenty podstawowe w planach Ministra Sprawiedliwości

Alimenty podstawowe w planach Ministra Sprawiedliwości
Alimenty podstawowe w planach Ministra Sprawiedliwości

Alimenty podstawowe są obecnie przedmiotem pracy Ministerstwa Sprawiedliwości. Alimenty byłyby wyliczane według specjalnego wzoru uwzględniającego przeciętne koszty utrzymania dziecka w Polsce.

Minister Sprawiedliwości planuje, że postępowanie o alimenty podstawowe będzie trwało jedynie kilka dni. Szef resortu podkreślił, że celem zmian jest to, aby ubiegający się o alimenty „dostali je możliwie szybko i bez sądowej mitręgi”. Przy czym „to nie zamknie drogi rodzicom, którzy będą chcieli uzyskać alimenty wyższe niż podstawowe. Będą mogli ich dochodzić w sądzie, ale muszą liczyć się z tym, że to potrwa” – dodał.

Czytaj też: https://www.znajdzparagraf.pl/porady_prawne/alimenty-na-dziecko/

Alimenty będą wyliczane według specjalnego wzoru. Brane pod uwagę będą przeciętne koszty utrzymania dziecka w Polsce. „Będziemy je wyliczać według specjalnego algorytmu, na podstawie rzeczywistych kosztów utrzymania dziecka. Co więcej, będą one podnoszone co roku proporcjonalnie do wzrostu cen w sklepach i innych kosztów życia” – oświadczył Ziobro.

Ministerstwo nie ujawniło jeszcze, ile będą wyniosły alimenty podstawowe. „Nie będzie jednak łatwo to ustalić, bo inne są koszty utrzymania małego dziecka, inne nastolatka, a jeszcze inne – np. dziecka niepełnosprawnego. I to urzędnicy będą musieli wziąć pod uwagę” – podkreślił minister.

 

Źródło: PAP.

 

więcej aktualności

Autostrada A2: kolejna podwyżka opłat jest niezasadna

Autostrada A2 najdroższą w Polsce. 2 stycznia br. miała miejsce kolejna podwyżka opłat za przejazd krajową A2. W opinii Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa kolejna podwyżka jest niezasadna. Autostrada A2 jest zarządzana przez Autostradę Wielkopolską S.A. Obecnie za przejazd samochodem osobowym z Nowego Tomyśla do Konina trzeba zapłacić 40 gr za kilometr. Kierowcy samochodów osobowych i motocykli zapłacą za przejazd 60 zł, czyli o 3 zł więcej niż dotąd. MIB nie kryje swojej krytyki. W komunikacie ministerstwa możemy przeczytać, że "Kierowcy za przejazd odcinkiem z Konina do Nowego Tomyśla muszą teraz zapłacić 40 gr za każdy kilometr. Dla porównania, na odcinkach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad kierowcy płacą 10 gr za kilometr" - napisano w komunikacie MIB. "Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad negatywnie zaopiniowała wniosek koncesjonariusza w tej sprawie, niemniej – zgodnie z umową koncesyjną zawartą w 1997 r. – opinia ta nie jest wiążąca dla spółki" - dodano. Czytaj też: https://www.znajdzparagraf.pl/porady_prawne/obowiazkowe-wyposazenie-auta/ Rzecznik spółki Autostrada Wielkopolska Zofia Kwiatkowska podwyżki tłumaczyła tym, że spółka potrzebuje większych funduszy na: bieżące zimowe i letnie utrzymanie autostrady; na remonty; a także na spłatę kredytów. "Podwyżka jest odzwierciedleniem realnych kosztów utrzymania autostrady, niezbędnych inwestycji oraz kosztów obsługi kredytów. Stawki za przejazd ustalane są w oparciu o obowiązującą umowę koncesyjną, wieloletni plan finansowy oraz prognozy ruchu" – stwierdziła rzecznik. Źródło: PAP.  

Przekroczenie prędkości nie zawsze będzie skutkowało odebraniem prawa jazdy

We wtorek odbędzie się pierwsze czytanie senackiego projektu zmian w ruchu drogowym. Nowelizacja dotyczy ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. Nowela uwzględni stany wyższej konieczności. Przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h nie zawsze będzie powodowało odebranie prawa jazdy. Przekroczenie prędkości na obszarze zabudowanym w sytuacji ratowania życia lub zdrowia ludzi nie będzie już mogło być karane odebraniem uprawnień do kierowania pojazdem. Jeżeli prawo jazdy zostanie zatrzymane, starosta wyda decyzję, czy prawo jazdy zwrócić kierowcy. Ma na to 14 dni od dnia powzięcia informacji o tym fakcie. Projekt nowelizacji jest próbą dostosowania ustawy do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego z 11 października 2016 r. Trybunał stwierdził, że ze względu na stan wyższej konieczności kierowanie pojazdem z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym, jest niezgodny z Konstytucją RP. Obecnie prawo przewiduje zatrzymanie prawa jazdy w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. Zatrzymując prawo jazdy, policjant wydaje kierującemu pokwitowanie, które uprawnia do kierowania pojazdem przez następne 24 godziny. Zatrzymane prawo jazdy zostaje niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni, przekazywane właściwemu staroście Czytaj też: https://www.znajdzparagraf.pl/porady_prawne/obowiazkowe-wyposazenie-auta/ Senat chce zwolnienia od sankcji administracyjnej również innego analogicznego postępowania kierowców. Chodzi tu o przewożenie większej liczby osób niż liczba miejsc określona w dowodzie rejestracyjnym; w przypadku próby uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa. W opinii senatu takie zachowanie również nie powinno skutkować, tak jak dotychczas, odebraniem prawa jazdy.   Źródło: LEX.pl

Brak komentarzy

Alimenty podstawowe w planach Ministra Sprawiedliwości