Deficyt budżetowy na koniec roku poniżej 33 mld zł

Deficyt budżetowy na koniec roku poniżej 33 mld zł
Deficyt budżetowy na koniec roku poniżej 33 mld zł

Na koniec bieżącego roku deficyt budżetowy nie przekroczy 33 mld zł. Informacje te podała na wtorkowym posiedzeniu sejmowej komisji finansów publicznych wiceminister finansów Teresa Czerwińska.

Wspomniana Sejmowa komisja finansów omawiała we wtorek rządowy projekt nowelizacji budżetu na 2017 rok. Zajmowała się także nowelizacją ustawy okołobudżetowej. Wiceszef  resortu finansów Teresa Czerwińska poinformowała, że w myśl obecnych założeń, deficyt budżetowy ma wynieść ok. 59,3 mld zł, zaś projekt noweli budżetu tego nie zmieni.

„Natomiast w związku z występującymi nadwyżkami wykonania budżetu po kolejnych miesiącach, prognozujemy, że ten deficyt na koniec bieżącego roku wyniesie mniej niż 33 mld zł” – oświadczyła Czerwińska.

Dodała również, że może być to nawet kwota niższa. Kwotę ostateczną będzie można podać za około dwa, trzy tygodnie.

Źródło: PAP.

 

więcej aktualności

Stopa bezrobocia w Polsce równa 6,6 proc.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w październiku stopa bezrobocia wyniosła 6,6 proc. Dane zostały oszacowane na podstawie liczby pracujących z końca września. W porównaniu do miesiąca poprzedniego wynik spadł o 0,2 pkt. proc. W ubiegłym roku, w tym samym okresie stopa bezrobocia wynosiła 8,3 proc., zaś jego spadek była na poziomie 0,1 pkt proc. (do poziomu 8,2 proc.). MRPiPS oświadczyło przy tym, że stopa bezrobocia w październiku br. była o 1,6 pkt proc. niższa niż rok temu. Na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy wyliczono, że liczba bezrobotnych wynosi obecnie 1,07 mln. W porównaniu do końca września spadła o 46 tys. osób. Liczba ta jest o 236,9 tys. osób niższa niż ta przed rokiem. "To są najlepsze wyniki od 1991 roku. Myślę, że do tych rekordów już się przyzwyczailiśmy. Cieszymy się z nich, ale nie mamy zawrotu głowy. Taki dobry rynek też rodzi problemy np. niedoboru pracowników" - oświadczyła minister Elżbieta Rafalska. Szef resortu pracy liczy na to, że w 2018 r. liczba bezrobotnych spadnie poniżej 1 mln. Przypomniała przy tym, że na początku rządów PiS liczba bezrobotnych wynosiła ponad 1,5 mln. "Dzisiaj będę z niecierpliwością czekała, kiedy liczba bezrobotnych spadnie poniżej miliona. Myślę, że stanie się to w pierwszym kwartale 2018 r." – poinformowała Rafalska. Źródło: PAP.

Procedura cywilna – szykują się zmiany

Procedura cywilna ma ulec nowelizacji. Senat zajmie się m.in zmianami dotyczącymi ochrony praw wierzycieli oraz kuratorów sądowych. 9 i 10 listopada br. Senat odbędzie 49. posiedzenie. Na posiedzeniu rozpatrzony ma zostać projekt Komisji Ustawodawczej ws. zmian w ustawie o księgach wieczystych i hipotece oraz Kodeks postępowania cywilnego. Nowa procedura cywilna znacznie poszerzy kompetencje kuratorów sądowych oraz usprawni ochronę interesów wierzycieli. Zmiany w ustawie o księgach wieczystych i hipotece mają zapewnić skuteczniejszą ochronę praw wierzycieli, którzy uzyskali zabezpieczenie swoich roszczeń pieniężnych w postaci ustanowienia na majątku dłużnika: hipoteki przymusowej; zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości bez księgi wieczystej; hipoteki morskiej; zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Druga nowelizacja dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Nowela wprowadza zmiany w procedurze przeprowadzania wywiadów środowiskowych przez kuratorów sądowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Sądy opiekuńcze będą teraz mogły zlecać kuratorom sądowym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych także w postępowaniu wykonawczym prowadzonym w sprawach opiekuńczych.  Kuratorzy sądowi będą mieli prawo również przeprowadzać wywiady środowiskowe w sprawach dotyczących zastosowania obowiązkowego leczenia odwykowego wobec osoby uzależnionej od alkoholu; a także umieszczenia osoby w szpitalu psychiatrycznym lub przyjęcia do domu pomocy społecznej bez jej zgody. Źródło: LEX.pl  

2 komentarze

Deficyt budżetowy na koniec roku poniżej 33 mld zł
  1. I kogo interesuje jakiś deficyt. Czy to jakkolwiek wpłynie na normalnego człowieka? Nie sadzę.

  2. 33 mld zł deficytu? No ciekawe skąd aż taka liczba? Niech się rząd tłumaczy!