Gwałt będzie surowiej karany

Gwałt będzie surowiej karany
Gwałt będzie surowiej karany

Nowe przepisy mają wprowadzić wyższą karę za gwałt. Od wtorku projektem zmiany przepisów w prawie karnym zajmie się Ministerstwo Sprawiedliwości. 

Ministerstwo Sprawiedliwości chce podwyższyć dolną granice kary za gwałt. Sprawcy gwałtu, którego następstwem jest śmierć ofiary ma grozić od 8 lat pozbawienia wolności. W obecnym stanie prawnym jest to 5 lat. Natomiast w sytuacji gdy skutkiem gwałtu jest ciężki uszczerbek na zdrowiu będzie groziło od 5 lat – dziś dolna granica to 3 lata.

Za gwałt ze szczególnym okrucieństwem będzie groziło od 5 do 15 lat, albo 25 lat pozbawienia wolności. Obecnie, od 5 do 15 lat. Za zgwałcenie kobiety w cięży groziłoby od 3 do 15 lat. Z kolei za „utrwalanie obrazu i dźwięku ze zgwałcenia” – od 5 do 15 lat.

Za dokonanie gwałtu na osobie małoletniej groziłoby od 5 lat pozbawienia wolności. Obecnie jego to 3 lata. Jednakże przy dodatkowo obciążających okolicznościach, gwałcicielowi może grozić nawet dożywocie, bez możliwości zastosowania warunkowego zwolnienia.

W sytuacji gdy sprawca posługuje się w trakcie zgwałcenia nożem lub innym niebezpiecznym narzędziem, grozić mu będzie kara od 3 do 15 lat więzienia. Obecnie dolna granica to 2 lat. Od 5 do 15 lat oraz 25 lat więzienia groziłoby za pozbawienie wolności i torturowanie. Obecnie od 3 do 15 lat.

Ministerstwo chce także zaostrzyć kary dla gwałcicieli-recydywistów. Przy obecnej ustawie karnej, sąd może im wymierzać karę do górnej granicy kodeksowego zagrożenia, podwyższonej o połowę. MS chce by o połowę podwyższać w takich przypadkach dolną granicę kary. Ma to zobligować sądy to orzekania surowszych kar, za powrót do przestępstwa.

„Prokuratura musi być twarda i bezwzględna wobec katów. Nie ma zrozumienia dla braku empatii dla ofiar okrutnych przestępstw po stronie organów ścigania” – stwierdził minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Niestety „polskie sądy należą do najłagodniejszych w orzekaniu kar za te niezwykle okrutne przestępstwa” dodał.

 

Źródło: LEX.pl

Mogą Cię też zainteresować:

Rejestr przestępców seksualnych już działa

 

więcej aktualności

Prawo do bycia zapomnianym w sieci wejdzie w życie w maju 2018 r.

Nowe prawo dot. ochrony danych osobowych zacznie obowiązywać w maju 2018 r.  Nada ono konsumentom szereg przywilejów. Jednym z nich będzie prawo do bycia zapomnianym w sieci. Prawo do bycia zapomnianym w sieci powstało na mocy RODO, tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Wejdzie w życie z dniem 28 maja 2018 roku. Jest to unijna regulacja, której celem jest ujednolicenie przepisów zakresie ochrony danych osobowych. Rozporządzenie będzie obowiązywało we wszystkich państwach członkowskich UE. Przygotowana na jego podstawie ustawa zastąpić ma obecnie obowiązujący akt prawny, który obowiązuje od 20 lat. Na wniosek zainteresowanego jego dane będą musiały zostać niezwłocznie i w całości usunięte z systemów administratora bazy danych. Dotyczy to również kopii, linków i dokumentacji papierowej, na przykład skanów czy wydruków e-maili. „Przez ostatnich 20 lat zmieniły się realia i przestrzeń biznesowa, również sposób gromadzenia i przetwarzania danych. Mamy instytucje bankowe, ubezpieczeniowe i wiele innych przedsiębiorstw, które gromadzą mnóstwo informacji o aktywności swoich klientów czy pracowników w sieci i realizowanych przez nich transakcjach. RODO to nowa regulacja unijna, która ma pomóc jeszcze lepiej i bezpieczniej zarządzać danymi osobowymi, chronić nas, jako klientów, pacjentów i użytkowników wielu systemów. Dla przedsiębiorców RODO oznacza nowe obowiązki, dodatkowe procedury organizacyjne i techniczne.” Tak skomentowała nowe przepisy Jolanta Augustyniak, prezes zarządu Libris Polska.   Źródło: LEX.pl    

Ściągalność alimentów mocno w górę

Ściągalność alimentów do państwowego Funduszu Alimentacyjnego wzrosła aż dwukrotnie. Zmniejszeniu uległa też liczba osób niepłacących zasądzonych świadczeń alimentacyjnych. Takie informację przekazało Ministerstwo Sprawiedliwości. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Woś przedstawił wyniki zmian w egzekwowaniu alimentów dzięki przepisom, które obowiązują od połowy roku. Jak twierdzi nowe regulacje błyskawicznie dały efekt. „ Ściągalność alimentów do Funduszu Alimentacyjnego w porównaniu z 2015 r. wzrosła aż o 100 proc. W 2015 r. wynosiła niecałe 13 proc., a w trzecim kwartale 2017 r. osiąga już 26 proc. Wyraźnie zmniejszyła się liczba niepłacących rodziców, którzy trafiają do Krajowego Rejestru Długów. O ile np. w marcu 2017 r. wpisano do rejestru prawie 2,5 tys. nowych dłużników alimentacyjnych, to we wrześniu było już ich tylko niespełna 600”. Takimi informacjami podzielił się Woś. Całą sprawę skomentowali również minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. „Polska do niedawna była na szarym końcu państw Unii Europejskiej pod względem liczby rodziców, którzy nie wywiązują się z zobowiązań alimentacyjnych. My postanowiliśmy to zmienić. Utrzymanie dziecka i zapewnienie mu godnych warunków życia jest bowiem podstawowym obowiązkiem miłości wobec własnego potomstwa.” stwierdził minister Ziobro. Z kolei minister Rafalska podkreślała, że „Rząd dba o dobro polskich dzieci i sytuację polskich rodzin. Współpracujemy ze wszystkimi resortami, przykładem jest Ministerstwo Sprawiedliwości”.   Źródło: PAP. Mogą Cię też zainteresować: Alimenty na dziecko Pozew o alimenty wraz z zabezpieczeniem roszczenia – wzór z omówieniem Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów – wzór z omówieniem

3 komentarze

Gwałt będzie surowiej karany
  1. Te wszystkie #meto jednak widać pomogły. Dobrze, powinno być to już dawno uregulowane.

    1. Moż ejednak te akcje internetowe i nie tylko faktycznie coś dają. Przyszłość pokaże.

  2. Jestem facetem, ale uważam ze to mega ważna sprawa. I sprawcy powinni być bardzo surowo karani. Oby prawo te kary faktycznie zaostrzyło.