Mediacje przed rozwodem posiadających dzieci obowiązkowe

Resort sprawiedliwości chce, by rozwód osób posiadających małoletnie dzieci poprzedzało rodzinne postępowanie informacyjne. Ma ono trwać co najmniej miesiąc i służyć pojednaniu albo wypracowaniu porozumienia dotyczącego kontaktów z dziećmi oraz wysokości alimentów.

Planowana jest nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Projekt jest obecnie na etapie opiniowania. Podobne rozwiązania mają być zastosowane w przypadku separacji.

Nowe przepisy będą stosowane jedynie do małżeństw posiadających małoletnie dzieci. W dalszym ciągu postępowanie może sie odbyć na wniosek pokrzywdzonego małżonka. Gdy małżonek, przed wniesieniem pozwu o rozwód lub o separację został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo popełnione na szkodę drugiego małżonka lub dziecka albo usłyszał zarzut popełnienia takiego czynu.

W przypadku, gdy strony wyrażą zgodę na postępowanie informacyjne może ono też objąć wypracowanie porozumienia w zakresie spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację.

Czytaj także: Alimenty podstawowe w planach Ministra Sprawiedliwości

Takie postępowanie miałoby trwać miesiąc. W wyjątkowych sytuacjach sąd może za zgodą stron i na wniosek mediatora przedłużyć mediację rodzinną, ale na okres nie dłuższy niż kolejne 6 miesięcy.

Postępowanie ma przebiegać w ten sposób, że najpierw odbędzie się posiedzenie niejawne sądu, podczas którego strony zostaną wezwane do obowiązkowego udziału w posiedzeniu informacyjnym, przeprowadzanym niezwłocznie z udziałem mediatora. Dostaną pouczenie o indywidualnych i społecznych skutkach rozpadu małżeństwa, w tym w szczególności dla nich i ich wspólnych małoletnich dzieci. Strony poinformowane zostaną o działaniach, które powinny podjąć dla utrzymania małżeństwa lub zawarcia porozumienia, mogą skorzystać z mediacji, terapii lub innej formy wsparcia rodziny.

Sąd ma też poinformować ich o skutkach prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo popełnione na szkodę drugiego małżonka lub małoletniego dziecka albo postawienia zarzutów w którejkolwiek z tych spraw, dla rodzinnego postępowania informacyjnego.

Strony nie muszą uczestniczyć w mediacji osobiście, jednak w toku posiedzenia informacyjnego mają obowiązek potwierdzić mediatorowi osobiste zapoznanie się z pouczeniem o indywidualnych i społecznych skutkach rozpadu małżeństwa. Po terminie wyznaczonym przez sąd, mediator ma niezwłocznie przedstawić protokół z wynikami mediacji. Wtedy też sąd umorzy rodzinne postępowanie informacyjne, a to z kolei dla tym, którzy nadal będą chcieli się rozwieść, umożliwi podjęcie dalszych kroków.

Źródło: PAP

więcej aktualności

Prof. Gersdorf jest I prezesem SN do 2020 roku?

We wtorek, w Sejmie Prof. Małgorzata Gersdorf stwierdziła, że jest I prezesem Sądu najwyższego do 2020 roku. Powiedziała, że jej "status wynika z konstytucji, konstytucja jest nadrzędnym prawem i ustawa nie może tego zmieniać". Tym samym odpowiedziała na pytania posłów w debacie nad sprawozdaniem z działalności SN w 2017 r. - Jestem prezesem do 2020 roku, mój status wynika z konstytucji - stwierdziła Małgorzata Gersdorf. I dodała, że prezydent nie dał jej postanowienia, że nie jest I prezesem SN. - Dlatego nie uznawałam za stosowne ani występowania do władzy wykonawczej, czyli do pana prezydenta, z całym szacunkiem dla głowy państwa, o to, żeby umożliwił mi sprawowanie funkcji sędziego, bo to oznacza podległość, i na to przysięgając na konstytucję i dodając jako osoba wierząca +tak mi dopomóż Bóg+ nie mogę się zgodzić, bo musze wykonać to, do czego się zobowiązałam - powiedziała. Źródło: PAP

Senat zajmie się wnioskiem ws referendum z końcem lipca

Podczas ostatniego posiedzeniu Senatu w lipcu będzie rozpatrywany wniosek prezydenta o referendum konstytucyjne. Zostało to ustalone w poniedziałek podczas spotkania Andrzeja Dudy z marszałkiem Senatu. Marszałek Stanisław Karczewski poinformował, że rozmowa z prezydentem dotyczyła też treści pytań referendalnych. - Ten temat omówimy bardziej szczegółowo na kolejnym spotkaniu z panem ministrem Pawłem Muchą, które odbędzie się w środę. czytaj także: Odbędzie się referendum konsultacyjne dot. przyszłej konstytucji - Pan prezydent jest zdecydowany co do przeprowadzenia referendum w dniach 10-11 listopada - powiedział Karczewski. - Zgadzamy się z panem prezydentem, że inicjatywa dotycząca referendum konstytucyjnego jest bardzo ważna. Wspólnie z panem prezydentem uważamy, że zmiany w konstytucji są potrzebne i w tym celu konieczna jest szeroka debata i konsultacje społeczne - powiedział marszałek Senatu. Posiedzenia Senatu w lipcu odbędą się: 10-11 lipca, a drugie 25-27 lipca. - Wniosek pana prezydenta będzie przez nas rozpatrywany na ostatnim posiedzeniu Senatu w lipcu, wtedy też odbędzie się debata nad wnioskiem o przeprowadzenie referendum konsultacyjnego i zostanie podjęta przez Senat decyzja - powiedział marszałek Senatu. Źródło: PAP

Brak komentarzy

Mediacje przed rozwodem posiadających dzieci obowiązkowe