Poziom bezrobocia w Polsce niższy już nie będzie

Poziom bezrobocia w Polsce niższy już nie będzie
Poziom bezrobocia w Polsce niższy już nie będzie

W piątek wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki oświadczył, że poziom bezrobocia w Polsce jest bliski naturalnego.

Poziom bezrobocia  jest rekordowo niski, wiele niższy już nie będzie – stwierdził szef resortu finansów. „Bezrobocie, które ostatnio Eurostat określił w Polsce na poziomie 4,6 proc., jest nie tylko najniższe w historii, ale ono jest w naszych warunkach bezrobociem naturalnym, tzn. już wiele niższe nie będzie. Bezrobocie może zmaleć jeszcze o 0,5 pkt. proc.” – dodał.

Wicepremier podkreślił, że Polska weszła fazie cyklu koniunkturalnego, w której zaczyna brakować pracowników wykwalifikowanych. Jak dodał problem może pojawić się również z pracownikami niewykwalifikowanymi.

GUS w Informacji o Sytuacji Społeczno-Gospodarczej Kraju podał, że stopa bezrobocia we wrześniu br. wyniosła 6,8 proc.; w sierpniu było to 7 proc., natomiast w lipcu 7,1 proc.

Źródło: PAP.

więcej aktualności

Reforma abonamentu telewizyjnego – rząd się wycofuje

Reforma abonamentu telewizyjnego nie dojdzie do skutku. Wiceminister kultury Jarosław Sellin stwierdził, iż dofinansowywanie mediów publicznych to rozwiązanie tylko doraźne. Tym samym minister zakomunikował, że rząd wycofał się z próby rozwiązania problemu abonamentu RTV. W poniedziałek w radiu RMF FM Sellin przyznał, że reforma abonamentu telewizyjnego nie będzie przedmiotem rozważań przez obecny rząd. Wiceminister uznał bowiem, że „Systemowo finansowanie wprost z budżetu nie jest najlepszym rozwiązaniem, w przyszłości należy wprowadzić nową opłatę medialną”. dofinansowywanie mediów publicznych to rozwiązanie doraźne W opinii wiceszefa resortu kultury finansowanie mediów publicznych z budżetu państwa wiąże się „ryzykiem". Sellin uważa, że „jest to ściślejsze związanie mediów publicznych z decyzjami politycznymi aktualnie rządzących. To oni przecież kształtują budżet, to oni decydują, na co te elementy budżetu idą i dlatego finansowanie mediów z budżetu to systemowo, czy ustrojowo, nie było najwłaściwszym rozwiązaniem” Wiceminister dodał, że jeżeli abonament się nie sprawdził, to w przyszłości należało będzie wprowadzić inną, nową opłatę medialną. Stwierdził, że wprowadzenie takiej opłaty jest możliwe jeszcze za obecnej kadencji rządu. Źródło: LEX.pl  

Obowiązek autoryzacji wypowiedzi zostanie zniesiona

Ustawa znosząca obowiązek autoryzacji wypowiedzi przedłożona Prezydentowi do podpisu. W piątek Sejm przyjął poprawkę Senatu do ustawy dot. prawa prasowego. Nowelizacja depenalizuje publikowanie dosłownie cytowanej wypowiedzi bez umożliwienia jej autoryzacji. Zgodnie z dotychczasowym prawem opublikowanie cytowanej wypowiedzi bez umożliwienia autorowi jej afirmacji było traktowane jako przestępstwo. Ustawa doprecyzowuje powyższy zapis i znosi obowiązek autoryzacji wypowiedzi. brak autoryzacji wypowiedzi będzie traktowany jako wykroczenie Według noweli brak autoryzacji wypowiedzi będzie traktowane jako wykroczenie, nie zaś jak do tej pory jak przestępstwo. Za złamanie obowiązującego prawa grozić teraz będzie kara grzywny. Odpowiednio do nowych przepisów dziennikarz będzie miał obowiązek informować osobę udzielającą informacji o przysługującym jej prawie do autoryzacji. Osoba ta natomiast jeżeli będzie chciała skorzystać z tego prawa, będzie musiała zgłosić dziennikarzowi żądanie autoryzacji wypowiedzi po jej udzieleniu. W przypadku  dzienników czas będzie wynosił sześć godzin od momentu otrzymania tekstu. Czasopisma będą miały na to 24 godziny. Za odrzuceniem poprawki Senatu opowiedziało się 6 posłów; przeciw 403; żaden z posłów nie wstrzymał się od głosu. Źródło: PAP.

3 komentarze

Poziom bezrobocia w Polsce niższy już nie będzie
  1. A tam. Taka propaganda. Jak się ludzie nie rejestrują to i bezrobocie spada.

    1. DOkladnie tak. Teraz to taka propaganda sukcesu. Kto w to im jeszcze wierzy?

  2. Będzie, będzie. kwestia czasu. Sezonowe prace się skończyły to i bezrobocie wzrośnie.