Prezydent podpisał ustawę o specjalnej strefie ekonomicznej

Odbędzie się referendum konsultacyjne dot. przyszłej konstytucji
Odbędzie się referendum konsultacyjne dot. przyszłej konstytucji

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wspieraniu nowych inwestycji, na podstawie której Polska będzie specjalną strefą ekonomiczną. W wyniku tych zmian zlikwidowana zostanie obecna procedura zmiany granic stref ekonomicznych.

Dzięki wprowadzonym zmianom ułatwienia podatkowe będą, nie jak do tej pory, dostępne jedynie w wyznaczonych strefach ekonomicznych, ale na terenie całego kraju, jednak z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenu. Zlikwidowana zostanie procedura zmiany granic sse. Do tej pory obszar objęty wsparciem wynosił 25 tys. ha. Teraz wykorzystany zostanie potencjał całej Polski, co jest szczególnie ważne w przypadku dużych inwestycji, stanowiących siłę napędową regionów.

Czytaj też: Andrzej Duda uważa, że rola prezydenta powinna być wzmocniona

Ponadto decyzja o zwolnieniu z podatku dochodowego wydawana będzie na czas określony – standardowo od 10 do 15 lat – im wyższa intensywność pomocy publicznej w regionie (dozwolona przez Unię Europejską), tym dłuższy okres zwolnienia. Do końca 2026 r., możliwe będzie wydłużenie czasu obowiązywania decyzji do 15 lat.

Źródło: PAP.

więcej aktualności

Ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym podpisana

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Ma ono obsługiwać od 2027 r. W założeniu lotnisko ma obsługiwać 100 mln pasażerów. Port będzie usytuowany między Łodzią a Warszawą i ma pełnić rolę największego przesiadkowego portu lotniczego w Europie. Po pierwszym etapie budowy ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet ok. 100 mln. Lotnisko ma powstać na ok. 3000 ha gruntów. Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a sam port ma być budowany przez kolejne 8 lat, czyli do końca 2027 r. Warto zaznaczyć, że port nie będzie obsługiwał jedynie samolotów, ale ma funkcjonować jako węzeł przesiadkowy oparty na zintegrowanych ze sobą węzłach: lotniczym i kolejowym, spójnych z układem sieci drogowej. Czytaj też: Andrzej Duda uważa, że rola prezydenta powinna być wzmocniona Centralny Port Komunikacyjny ma na celu doprowadzenie do intensywnego rozwoju pasażerskiego transportu kolejowego, stanowiącego atrakcyjną alternatywę dla transportu drogowego oraz zapewni trwałą integrację aglomeracji warszawskiej i łódzkiej. Źródło: PAP.

Senacka komisja oceni kandydatów na ławników SN

W środę, 6 czerwca senacka komisja oceni kandydatów na ławników Sądu Najwyższego. Kandydaci powinni byli zostać zgłoszeni do 24 maja. Uprawnienia do oceny daje Senatowi nowela ustawy o Sądzie Najwyższym. Według Ustawy komisja ma obowiązek zweryfikowania zgłoszonych kandydatur z warunkami, jakie one muszą spełniać i porządkiem ustawowym. Posiedzenie wyznaczone zostało na 6 czerwca, o godz. 9. Po wprowadzeniu zmian, ławników wybiera Senat w głosowaniu jawnym. Kandydatów na ławników mogły zgłaszać stowarzyszenia oraz inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie odrębnych przepisów, z wyłączeniem partii politycznych, a także grupy co najmniej 100 obywateli mających czynne prawo wyborcze. Zgłoszenia przyjmowano do 24 maja, do tego czasu do KS dotarło 19 zgłoszeń. Czytaj też: Wyłączenie odpowiedzialności karnej Termin na wybór przez Senat ławników SN upływa 3 lipca 2018 r. Kolejno marszałek tej Izby kieruje zgłoszenia kandydatów na ławników SN wraz z dołączonymi dokumentami do senackiej komisji praw człowieka, praworządności i petycji. Po czym komisja wskazuje marszałkowi kandydatów, których zgłoszenia zostały wniesione w terminie i spełniają wymogi formalne oraz przedstawia Senatowi projekt uchwały stwierdzającej pozostawienie bez dalszego biegu zgłoszeń wniesionych po upływie terminu lub niespełniających wymogów formalnych. Źródło: PAP.

Brak komentarzy

Prezydent podpisał ustawę o specjalnej strefie ekonomicznej