Raport NIK: państwo pozwoliło bankom na zbyt wiele w stosunku do frankowiczów

Raport NIK
Raport NIK

W czwartek został opublikowany raport NIK odnoszący się do kredytów we frankach. Zgodnie z nim instytucje odpowiedzialne za ochronę konsumentów w latach 2005-2013 nie zapewniły właściwego egzekwowania praw kredytobiorców. Następnie zaś zbyt późno przeciwdziałały nieuczciwym praktykom banków.

„Skontrolowane podmioty administracji publicznej nie zapewniły właściwego egzekwowania praw kredytobiorców oraz zbyt późno lub w nieodpowiednim stopniu przeciwdziałały zagrożeniom, wynikającym z charakteru tych kredytów oraz z nieuczciwych praktyk banków” – informuje raport NIK.

W opinii kontrolerów, przy udzielaniu kredytów stosowane były nieuczciwe praktyki bankowe. W umowach kredytowych zawierane były m.in. niedozwolone postanowienia pozwalające na jednostronne kształtowanie przez banki wysokości oprocentowania lub kursów, po jakich przeliczane były raty kredytów. „Klauzulami abuzywnymi były także postanowienia przewidujące obowiązkowe ubezpieczenie niskiego wkładu własnego kredytobiorcy, na warunkach które nie były znane kredytobiorcy w momencie zawierania umowy kredytu” – stwierdza raport.

NIK przypomniał, że w latach 2005-2010 banki masowo udzielały kredytów mieszkaniowych w obcych walutach. Zawarto blisko milion umów kredytowych objętych ryzykiem walutowym. „Ich wartość w szczytowym okresie w 2011 r. sięgnęła niemal 200 mld zł. Od tego czasu poziom zadłużenia wyrażony w walutach, z którymi te kredyty są powiązane systematycznie spadał” – czytamy.

Czytaj też: Kredyt hipoteczny: udzielanie na nowych zasadach  

Zdaniem kontrolerów przyczyną skuteczności banków była niska aktywność „organów administracji publicznej zobowiązanych do ochrony konsumentów. Niewyposażenie ich w skuteczne narzędzia działania. A także konstrukcja modelu ochrony, wymagająca wchodzenia na długotrwałą ścieżkę sądową w celu stwierdzenia występowania klauzul niedozwolonych”. Oznacza to, że nawet jeżeli organy zidentyfikowały niewłaściwe praktyki banków, to ich eliminowanie było procesem długotrwałym.

NIK zaznaczył, że mimo iż, banki uzyskały ogromne korzyści wynikające ze stosowania niedozwolonych postanowień umownych, to „nie poniosły kar pieniężnych z tego tytułu. A ciężar i ryzyka związane z odzyskaniem tych kwot został przeniesiony na kredytobiorców”.

Z raportu NIK wynika, że państwo nadal nie wspiera dostatecznie kredytobiorców w dochodzeniu ich praw. „Problem ten powinien zostać rozwiązany w drodze ustawowej” – podkreślono.

 

Źródło: PAP.

 

więcej aktualności

JPK przyczynił się do wzrostu efektywności kontroli skarbowych

Dyrektor departamentu nadzoru nad kontrolami w Ministerstwie Finansów Przemysław Krawczyk oznajmił, że dzięki JPK wzrosła efektywność kontroli skarbowych. Krawczyk stwierdził, że od 1 stycznia 2018 roku wszystkie firmy mają obowiązek przekazywania fiskusowi plików JPK _VAT. "To bardzo ważne informacje, trudno je przecenić, kluczowe w przypadku walki z nadużyciami w VAT" – zaznaczył. "Znacznie zmniejszyliśmy lukę w danych. Wcześniej otrzymywaliśmy tylko informacje o transakcjach, w których stroną były duże podmioty, ale nie mieliśmy wiedzy o transakcjach między mniejszymi firmami" - wyjaśnił. Czytaj też: Jednolity Plik Kontrolny – wszystko co powinieneś o nim wiedzieć "Dzięki temu możemy ocenić wszystkie relacje, transakcje danego podmiotu, ocenić ich charakter, wielkość, częstotliwość i dojść do odpowiednich wniosków, że np. mamy do czynienia z szarą strefą" - oświadczył. Podkreślił jednocześnie, że "widzimy także podmioty, które dokonują transakcji z firmami powiązanymi w ramach przestępczej karuzeli VAT". Dane statystyczne MF wskazują, że w pierwszym półroczu urzędy celno-skarbowe przeprowadziły 1700 kontroli. Efektem ich było ustalenie zobowiązań podatkowych na kwotę 6 mld 40 mln zł; wobec 2633 kontroli z kwotą ustaleń w wysokości 7 mld 437,4 mln zł. Oznacza to, że kwota ustaleń na jedną kontrolę wyniosła w roku bieżącym 3,55 mln zł. W zeszłym roku było to jedynie 2,82 mln zł. Z kolei urzędy skarbowe przeprowadziły dotąd 10 tys. 361 kontroli. Kwota ustaleń wyniosła 3 mld 880,7 mln zł. Dla porównania w tym samym okresie 2017 r. urzędy skarbowe przeprowadziły 13 tys. 854 kontroli ustalając zaległości na kwotę 3 mld 209,9 mln zł. Kwota ustaleń na jedną kontrolę w roku 2018 wyniosła 0,37 mln zł. Natomiast w 2017 roku było to 0,23 mln zł.   Źródło: PAP.

PKW zarejestrowała już pierwsze komitety wyborcze w wyborach samorządowych

W czwartek szef Polskiej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński oświadczył, że PKW zarejestrowała we wtorek trzy komitety wyborcze - Partii Razem, koalicji PO i Nowoczesnej oraz PSL. Termin zgłaszania komitetów upływa 27 sierpnia. "Już zgłosiły się trzy komitety wyborcze. Komitet Partii Razem zgłosił się jako pierwszy. Zaraz po nim zgłosiły się dwa kolejne - komitet koalicyjny Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej oraz komitet wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego" – przekazał szef PKW w radiowych Sygnałach Dnia. Hermeliński przypomniał, że prowadzenie kampanii wyborczej można zacząć od dnia ogłoszenia rozporządzenia premiera ws. terminu wyborów. Natomiast czas zgłaszania komitetów upływa 27 sierpnia. "Z reguły w ostatnich dniach jest spora ilość zgłaszających się. Oczekujemy, że od jutra czy od przyszłego tygodnia liczba chętnych będzie wzrastać" – zaznaczył. Czytaj też: Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 21 października 2018 r. Stwierdził jednocześnie, że PKW nie ma narzędzi do karania kandydatów prowadzących tzw. prekampanię. Komisja również nie jest w stanie ocenić prowadzonych przez polityków działań w tym okresie. "Zgodnie z przepisami, możemy badać tylko okres od początku kampanii wybiorczej, od daty rozporządzenia premiera" - oznajmił. Hermeliński poinformował także, że w poniedziałek komisja podejmie decyzję odnośnie formy karta wyborczej. Zdecydują czy będzie to książeczka czy tzw. płachta. Z rozporządzenia premiera opublikowanego we wtorek wynika, że wybory odbędą się w niedzielę 21 października 2018 roku. Druga tura - 4 listopada.   Źródło: PAP.

Brak komentarzy

Raport NIK: państwo pozwoliło bankom na zbyt wiele w stosunku do frankowiczów