Senat zajmie się wnioskiem ws referendum z końcem lipca

Posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju - prezydent przedstawi propozycje pytań referendalnych

Podczas ostatniego posiedzeniu Senatu w lipcu będzie rozpatrywany wniosek prezydenta o referendum konstytucyjne. Zostało to ustalone w poniedziałek podczas spotkania Andrzeja Dudy z marszałkiem Senatu.

Marszałek Stanisław Karczewski poinformował, że rozmowa z prezydentem dotyczyła też treści pytań referendalnych. – Ten temat omówimy bardziej szczegółowo na kolejnym spotkaniu z panem ministrem Pawłem Muchą, które odbędzie się w środę.

czytaj także: Odbędzie się referendum konsultacyjne dot. przyszłej konstytucji

– Pan prezydent jest zdecydowany co do przeprowadzenia referendum w dniach 10-11 listopada – powiedział Karczewski. – Zgadzamy się z panem prezydentem, że inicjatywa dotycząca referendum konstytucyjnego jest bardzo ważna. Wspólnie z panem prezydentem uważamy, że zmiany w konstytucji są potrzebne i w tym celu konieczna jest szeroka debata i konsultacje społeczne – powiedział marszałek Senatu.

Posiedzenia Senatu w lipcu odbędą się: 10-11 lipca, a drugie 25-27 lipca. – Wniosek pana prezydenta będzie przez nas rozpatrywany na ostatnim posiedzeniu Senatu w lipcu, wtedy też odbędzie się debata nad wnioskiem o przeprowadzenie referendum konsultacyjnego i zostanie podjęta przez Senat decyzja – powiedział marszałek Senatu.

Źródło: PAP

więcej aktualności

Mediacje przed rozwodem posiadających dzieci obowiązkowe

Resort sprawiedliwości chce, by rozwód osób posiadających małoletnie dzieci poprzedzało rodzinne postępowanie informacyjne. Ma ono trwać co najmniej miesiąc i służyć pojednaniu albo wypracowaniu porozumienia dotyczącego kontaktów z dziećmi oraz wysokości alimentów. Planowana jest nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Projekt jest obecnie na etapie opiniowania. Podobne rozwiązania mają być zastosowane w przypadku separacji. Nowe przepisy będą stosowane jedynie do małżeństw posiadających małoletnie dzieci. W dalszym ciągu postępowanie może sie odbyć na wniosek pokrzywdzonego małżonka. Gdy małżonek, przed wniesieniem pozwu o rozwód lub o separację został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo popełnione na szkodę drugiego małżonka lub dziecka albo usłyszał zarzut popełnienia takiego czynu. W przypadku, gdy strony wyrażą zgodę na postępowanie informacyjne może ono też objąć wypracowanie porozumienia w zakresie spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację. Czytaj także: Alimenty podstawowe w planach Ministra Sprawiedliwości Takie postępowanie miałoby trwać miesiąc. W wyjątkowych sytuacjach sąd może za zgodą stron i na wniosek mediatora przedłużyć mediację rodzinną, ale na okres nie dłuższy niż kolejne 6 miesięcy. Postępowanie ma przebiegać w ten sposób, że najpierw odbędzie się posiedzenie niejawne sądu, podczas którego strony zostaną wezwane do obowiązkowego udziału w posiedzeniu informacyjnym, przeprowadzanym niezwłocznie z udziałem mediatora. Dostaną pouczenie o indywidualnych i społecznych skutkach rozpadu małżeństwa, w tym w szczególności dla nich i ich wspólnych małoletnich dzieci. Strony poinformowane zostaną o działaniach, które powinny podjąć dla utrzymania małżeństwa lub zawarcia porozumienia, mogą skorzystać z mediacji, terapii lub innej formy wsparcia rodziny. Sąd ma też poinformować ich o skutkach prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo popełnione na szkodę drugiego małżonka lub małoletniego dziecka albo postawienia zarzutów w którejkolwiek z tych spraw, dla rodzinnego postępowania informacyjnego. Strony nie muszą uczestniczyć w mediacji osobiście, jednak w toku posiedzenia informacyjnego mają obowiązek potwierdzić mediatorowi osobiste zapoznanie się z pouczeniem o indywidualnych i społecznych skutkach rozpadu małżeństwa. Po terminie wyznaczonym przez sąd, mediator ma niezwłocznie przedstawić protokół z wynikami mediacji. Wtedy też sąd umorzy rodzinne postępowanie informacyjne, a to z kolei dla tym, którzy nadal będą chcieli się rozwieść, umożliwi podjęcie dalszych kroków. Źródło: PAP

Apel biskupów o ochronę życia przed urodzeniem skierowany do parlamentarzystów

Episkopat apeluje o ochronę życia przed urodzeniem i do każdego parlamentarzysty skierował apel. W apelu biskupi przypomnieli o poparciu dla projektu obywatelskiego "Zatrzymaj aborcję". Pod obywatelskim projektem ustawy "Zatrzymaj aborcję" podpisało się 830 tys. osób. Dziś ma się nim zająć sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Projekt znosi możliwość przerwania ciąży ze względu na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu (przesłankę eugeniczną). czytaj także: Protesty przeciwko zmianom przepisów dot. aborcji Biskupi apelują do każdego z parlamentarzystów o ochronę życia wszystkich dzieci przed urodzeniem. W sposób szczególny przypominają też - jak dodał - o potrzebie dotrzymania składanych obietnic w tak podstawowej sprawie, jaką jest ochrona prawa do życia - poinformował Rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik. Przypomnijmy, że w marcu br. projekt "Zatrzymaj aborcję" pozytywnie zaopiniowała sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Źródło: PAP

Brak komentarzy

Senat zajmie się wnioskiem ws referendum z końcem lipca