Senat zajmie się wnioskiem ws referendum z końcem lipca

Posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju - prezydent przedstawi propozycje pytań referendalnych

Podczas ostatniego posiedzeniu Senatu w lipcu będzie rozpatrywany wniosek prezydenta o referendum konstytucyjne. Zostało to ustalone w poniedziałek podczas spotkania Andrzeja Dudy z marszałkiem Senatu.

Marszałek Stanisław Karczewski poinformował, że rozmowa z prezydentem dotyczyła też treści pytań referendalnych. – Ten temat omówimy bardziej szczegółowo na kolejnym spotkaniu z panem ministrem Pawłem Muchą, które odbędzie się w środę.

czytaj także: Odbędzie się referendum konsultacyjne dot. przyszłej konstytucji

– Pan prezydent jest zdecydowany co do przeprowadzenia referendum w dniach 10-11 listopada – powiedział Karczewski. – Zgadzamy się z panem prezydentem, że inicjatywa dotycząca referendum konstytucyjnego jest bardzo ważna. Wspólnie z panem prezydentem uważamy, że zmiany w konstytucji są potrzebne i w tym celu konieczna jest szeroka debata i konsultacje społeczne – powiedział marszałek Senatu.

Posiedzenia Senatu w lipcu odbędą się: 10-11 lipca, a drugie 25-27 lipca. – Wniosek pana prezydenta będzie przez nas rozpatrywany na ostatnim posiedzeniu Senatu w lipcu, wtedy też odbędzie się debata nad wnioskiem o przeprowadzenie referendum konsultacyjnego i zostanie podjęta przez Senat decyzja – powiedział marszałek Senatu.

Źródło: PAP

więcej aktualności

Mediacje przed rozwodem posiadających dzieci obowiązkowe

Resort sprawiedliwości chce, by rozwód osób posiadających małoletnie dzieci poprzedzało rodzinne postępowanie informacyjne. Ma ono trwać co najmniej miesiąc i służyć pojednaniu albo wypracowaniu porozumienia dotyczącego kontaktów z dziećmi oraz wysokości alimentów. Planowana jest nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Projekt jest obecnie na etapie opiniowania. Podobne rozwiązania mają być zastosowane w przypadku separacji.Nowe przepisy będą stosowane jedynie do małżeństw posiadających małoletnie dzieci. W dalszym ciągu postępowanie może sie odbyć na wniosek pokrzywdzonego małżonka. Gdy małżonek, przed wniesieniem pozwu o rozwód lub o separację został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo popełnione na szkodę drugiego małżonka lub dziecka albo usłyszał zarzut popełnienia takiego czynu.W przypadku, gdy strony wyrażą zgodę na postępowanie informacyjne może ono też objąć wypracowanie porozumienia w zakresie spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację.Czytaj także: Alimenty podstawowe w planach Ministra SprawiedliwościTakie postępowanie miałoby trwać miesiąc. W wyjątkowych sytuacjach sąd może za zgodą stron i na wniosek mediatora przedłużyć mediację rodzinną, ale na okres nie dłuższy niż kolejne 6 miesięcy.Postępowanie ma przebiegać w ten sposób, że najpierw odbędzie się posiedzenie niejawne sądu, podczas którego strony zostaną wezwane do obowiązkowego udziału w posiedzeniu informacyjnym, przeprowadzanym niezwłocznie z udziałem mediatora. Dostaną pouczenie o indywidualnych i społecznych skutkach rozpadu małżeństwa, w tym w szczególności dla nich i ich wspólnych małoletnich dzieci. Strony poinformowane zostaną o działaniach, które powinny podjąć dla utrzymania małżeństwa lub zawarcia porozumienia, mogą skorzystać z mediacji, terapii lub innej formy wsparcia rodziny.Sąd ma też poinformować ich o skutkach prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo popełnione na szkodę drugiego małżonka lub małoletniego dziecka albo postawienia zarzutów w którejkolwiek z tych spraw, dla rodzinnego postępowania informacyjnego.Strony nie muszą uczestniczyć w mediacji osobiście, jednak w toku posiedzenia informacyjnego mają obowiązek potwierdzić mediatorowi osobiste zapoznanie się z pouczeniem o indywidualnych i społecznych skutkach rozpadu małżeństwa. Po terminie wyznaczonym przez sąd, mediator ma niezwłocznie przedstawić protokół z wynikami mediacji. Wtedy też sąd umorzy rodzinne postępowanie informacyjne, a to z kolei dla tym, którzy nadal będą chcieli się rozwieść, umożliwi podjęcie dalszych kroków.Źródło: PAP

Apel biskupów o ochronę życia przed urodzeniem skierowany do parlamentarzystów

Episkopat apeluje o ochronę życia przed urodzeniem i do każdego parlamentarzysty skierował apel. W apelu biskupi przypomnieli o poparciu dla projektu obywatelskiego "Zatrzymaj aborcję". Pod obywatelskim projektem ustawy "Zatrzymaj aborcję" podpisało się 830 tys. osób. Dziś ma się nim zająć sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Projekt znosi możliwość przerwania ciąży ze względu na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu (przesłankę eugeniczną).czytaj także: Protesty przeciwko zmianom przepisów dot. aborcjiBiskupi apelują do każdego z parlamentarzystów o ochronę życia wszystkich dzieci przed urodzeniem. W sposób szczególny przypominają też - jak dodał - o potrzebie dotrzymania składanych obietnic w tak podstawowej sprawie, jaką jest ochrona prawa do życia - poinformował Rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik.Przypomnijmy, że w marcu br. projekt "Zatrzymaj aborcję" pozytywnie zaopiniowała sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka.Źródło: PAP

Brak komentarzy

Senat zajmie się wnioskiem ws referendum z końcem lipca