X
Znajdź prawnika
Błąd w sztuce lekarskiej

Błąd w sztuce lekarskiej – jak dochodzić swoich praw

Postępowanie lekarza niezgodne z aktualną wiedzą medyczną oraz niezachowanie przez niego należytej ostrożności potrafi nieść ze sobą tragiczne skutki, mające negatywny wpływ na dalsze zdrowie a nawet życie pacjenta. Co więcej za błąd w sztuce lekarskiej lekarz, który się go dopuścił, może ponieść odpowiedzialność zarówno cywilną jak i karną.

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Instytucja odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności opisana jest w ustawie Kodeks karny wykonawczy. Odroczenie wykonania kary jest jednym z odstępstw od obowiązku bezzwłocznego wykonania kary. Jako sytuacja szczególna wymaga, aby jej stosowanie odbywało się w granicach ściśle określonych przepisami. A zatem wniosek w przedmiocie odroczenia wykonywania kary powinien być...
Koszyk Usunięto z koszyka Przywróć
  • Koszyk jest pusty.