X
Znajdź prawnika
zwolnienie z zeznawania

Zwolnienie z zeznawania – jak stosować art. 185 KPK?

Osoba wezwana na przesłuchanie w charakterze świadka, ma bezwzględny obowiązek stawienia się w siedzibie sądu lub innego organu prowadzącego postępowanie karne. Nieusprawiedliwiona absencja świadka, może kosztować go wysoką grzywnę, a nawet karę aresztu do 30 dni. Jak przy każdej zasadzie istnieją wyjątki, w których wezwane osoby mogą zastosować zwolnienie...
oszustwo

Oszustwo – kiedy mamy do czynienia z przestępstwem?

Istnieją czyny które na pierwszy rzut oka noszą znamiona oszustwa, tak jak w sytuacji, gdy na aukcji internetowej sprzedawca oferuje najnowszego smartfona, a po jego zakupie wysyła paczkę z przysłowiowym ziemniakiem. Jednakże istnieje wiele przypadków, gdy jednoznaczne stwierdzenie czy dłużnik nie spłacając długu jest już przestępcą, czy jedynie osobą,...
mobbing

Mobbing w miejscu pracy – czym jest i jak się przed nim bronić?

Pojęcie mobbingu jako zespołu cech i zachowań o charakterze przemocy i terroru w miejscu pracy po raz pierwszy pojawiło się w rozważaniach niemieckiego psychiatry Heinza Leymanna w 1984 r. Do polskiego porządku prawnego pojęcie mobbingu zostało wprowadzone mocą ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy- Kodeks...
Błąd w sztuce lekarskiej

Błąd w sztuce lekarskiej – jak dochodzić swoich praw

Postępowanie lekarza niezgodne z aktualną wiedzą medyczną oraz niezachowanie przez niego należytej ostrożności potrafi nieść ze sobą tragiczne skutki, mające negatywny wpływ na dalsze zdrowie a nawet życie pacjenta. Co więcej za błąd w sztuce lekarskiej lekarz, który się go dopuścił, może ponieść odpowiedzialność zarówno cywilną jak i karną.
Koszyk Usunięto z koszyka Przywróć
  • Koszyk jest pusty.