Specjalizacja w prawie – czy jest konieczna?

Obecnie wielu prawników dąży do tego, aby być wąsko wyspecjalizowanym. Rynek stale się rozrasta. Mamy do czynienia wciąż z nowymi działkami, które jeszcze kilka lat temu zdawały się być marginalne. Jakie obecnie specjalizacje warto brać pod uwagę? Czy specjalizacje w prawie mają sens? Jak szukać odpowiedniego adwokata?
zwolnienie z zeznawania

Coraz więcej prawników

Liczba adwokatów, radców prawnych, notariuszy i komorników stale wzrasta. W zeszłym roku w Polsce było 24 390 adwokatów. Z czego 19 923 czynnie wykonywało swój zawód. W porównaniu, w 2009 r. w Polsce było – 9746 adwokatów. Z czego 7 699 wykonujących zawód.  Liczba ta wzrosła więc dwuipółkrotnie.

Natomiast radców prawnych w zeszłym roku było 48 145, z czego 37 459 wykonywało zawód, a w 2009 r. – 26 272, z czego 19 309 wykonywało zawód. Notariuszy w zeszłym roku odnotowano 3 684, natomiast w 2009 r. 2075. A kancelarii komorniczych w 2020 r. było 2 067, a w 2009 r. – 788.

Popularna specjalizacja – prawo medyczne

Co to oznacza w praktyce? Konkurencja rośnie. Warto się wyróżniać i specjalizować w danej dziedzinie. Taką działką w obecnej rzeczywistości zdaje się być prawo medyczne, które jeszcze jakiś czas temu nie wydawało się być dla wielu prawników atrakcyjną działką.

Prawo medyczne to nic innego jak zbiór norm na pograniczu prawa materialnego i procesowego z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, karnego oraz procedur regulujących prawa i obowiązki pacjentów, lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników ochrony zdrowia.

Prawo to określa także zadania i uprawnienia organów administracji publicznej i samorządu terytorialnego oraz państwowych osób prawnych w zakresie opieki zdrowotnej i dostępu do świadczeń zdrowotnych.

W świetle obecnej sytuacji  epidemiologicznej w kraju, jak i na Świecie, w tej materii powstaje wiele wątpliwości i sporów, w których prawnicy wyspecjalizowani w tej dziedzinie mogą znaleźć zatrudnienie.

Jak szukać odpowiedniego prawnika?

A co to oznacza, dla osoby, która poszukuje adwokata? Oczywiście, wciąż bardzo popularnym sposobem na poszukiwanie prawnika jest droga pantoflowa. Polecenia zwykle okazują się być trafne, ktoś już w końcu z tej oferty skorzystał i wie, czy dana osoba była w stanie mu pomóc.

Jednak głównym narzędziem do poszukiwań adwokata czy radcy prawnego zdaje się być obecnie Internet. Jak szukać skutecznie? Jeśli szukamy np. adwokata w Szczecinie, warto wiedzieć, jaka musi być jego specjalizacja, aby łatwiej dotrzeć do osoby, która pomoże w danej sprawie. Nie zawsze wystarczy wpisać frazy – adwokat szczecin czy kancelaria adwokacka szczecin.

Jeśli adwokat potrzebny jest do przeprowadzenia sprawy rozwodowej, wyszukajcie go pod kątem specjalizacji, np. rozwód szczecin czy adwokat rozwodowy szczecin.

Jeśli natomiast przeprowadzona ma być sprawa karna – sprawy karne szczecin. Będziesz miał wtedy pewność, że dana sprawa zostanie przeprowadzona fachowo, a  dany prawnik ma doświadczenie w danej dziedzinie.

Specjalizacja okazuje się być, zarówno dla samych prawników, jak i dla ich klientów bardzo pomocna. Prawnik dzięki niej jest w stanie wyróżnić się na rynku. Może się szkolić i  zdobywać doświadczenie w danej dziedzinie. Natomiast klient wie, do kogo może się zwrócić w konkretnej sprawie.

 

Artykuł partnera

Admin
Admin