Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Cena: 800zł

Skargę kasacyjną można wnieść tylko od takiego orzeczenia WSA, na zaskarżenie którego w ten sposób pozwala ustawa

Możliwość wniesienia skargi kasacyjnej uzależniona jest od istnienia przesłanek jej dopuszczalności oraz oparcia jej na określonych ustawowo przesłankach. Istotą tego środka odwoławczego jest doprowadzenie do skontrolowania przez Naczelny Sąd Administracyjny prawidłowości zastosowania i wykładni przepisów prawa oraz zachowania wymogów formalnych postępowania i w efekcie doprowadzenie do uchylenia zaskarżonego orzeczenia.

Skarga kasacyjna przysługuje tylko, jeżeli zachodzą określone okoliczności nazywane w nauce przesłankami procesowymi. Na podstawie uregulowań zawartych w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, dopuszczalność kasacji uzależniona jest od:

  • ustawowej dopuszczalności ze względu na rodzaj orzeczenia;
  • złożenia przez podmiot do tego legitymowany;
  • dochowania wymogu przymusu adwokacko-radcowskiego;
  • zachowania przypisanej prawem formy;
  • wniesienia w przepisanym prawem terminie.

 

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości, napisz do nas, korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie głównej lub bezpośrednio na adres biuro@znajdzparagraf.pl.
Opisz problem
    • (maksymalny rozmiar pliku 21 MB)

3 komentarze

Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego
  1. Skarga przyjęta, to już sukces. Zobaczymy co będzie dalej. W każdym razie dziękuje:)

  2. Przyjemna współpraca, zarówno pod względem kontaktu, jak i pomocy prawnej. Pozdrawiam

  3. Współpraca owocna. Dziękuje Panie Bartoszu.