Weryfikacja Umowy

Cena: 369zł

Zamierzasz podpisać umowę, jednakże nie jesteś pewny jej zapisów? Prześlij ją nam, zweryfikujemy ją dla Ciebie.

Przeanalizujemy twoją umowę , wskażemy jej niekorzystne zapisy, zmodyfikujemy je, lub wprowadzimy nowe, chroniące Twoje interesy.

Sporządzenie prawidłowej oraz ważnej umowy nie jest łatwym zadaniem. Prawo polskie zabrania tworzenia umów sprzecznych z prawem lub zmierzających do jego obejścia. Niektóre typy umów muszą w swojej treści zawierać rozwiązania narzucone przez przepisy. Częstokroć są to normy bezwzględnie obowiązujące, których nie można pominąć czy modyfikować, a bez których umowa w łatwy sposób może zostać podważona.

Oprócz wymogów treściowych ważny jest również wymóg zachowania odpowiedniej formy umowy. Konsekwencjami niezachowania właściwej formy mogą być nieważność umowy, niemożność powołania się na kluczowe dowody w razie sporu sądowego, czy też niewywołanie wszystkich skutków prawnych zamierzonych przez strony.

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości, napisz do nas, korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie głównej lub bezpośrednio na adres biuro@znajdzparagraf.pl.

 

Opisz problem
    • (maksymalny rozmiar pliku 21 MB)

Brak komentarzy

Weryfikacja Umowy