X
Znajdź prawnika

Małkiewicz Polachowski Adwokaci

Adwokat
0.0 0 Reviews
Ilość opinii: 0 (pokaż wszystkie)

Dane kontaktowe

Małkiewicz Polachowski Adwokaci

Garbary 100
Poznań

Małkiewicz Polachowski adwokaci to zespół kancelarii adwokacki działających pod wspólną marką, zajmujących się obsługą prawną podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych.

Prawnicy kancelarii posiadają także specjalizacje w szczególnych gałęziach prawa, w których świadczą stałe doradztwo prawne z minimum pięcioletnim doświadczeniem.

Prawo samorządowe

Oferujemy doradztwo podmiotom samorządowym przy prowadzeniu spraw wymagających szczegółowej wiedzy prawniczej. Klientom samorządowym możemy zaoferować w szczególności:
opiniowanie projektów m.in. aktów prawa miejscowego, uchwał organów, zarządzeń, regulaminów i innych wewnętrznych regulacji prawnych,
kompleksową pomoc w zakresie przygotowywania i opiniowania umów, porozumień i innych dokumentów o charakterze cywilnoprawnym, zabezpieczając należycie interesy i majątek podmiotów samorządowych,
bieżące, specjalistyczne doradztwo dotyczące postępowań administracyjnych, w tym decyzji, postanowień i innych aktów o charakterze administracyjnoprawnym,
wsparcie w zakresie prawa zamówień publicznych,
analizy i opinie prawne,
obsługę korporacyjną spółek komunalnych.

rawo nieruchomości oraz inwestycje deweloperskie
Wspólnicy posiadają specjalistyczną wiedzę i doświadczenie związane z kompleksową obsługą transakcji na rynku nieruchomości oraz inwestycjami deweloperskimi, w szczególności w zakresie:
wykonywania dedykowanych audytów prawnych (due diligence) nieruchomości gruntowych oraz nieruchomości zabudowanych, z uwzględnieniem analizy akt księgi wieczystej,
obsługi transakcji, w tym przygotowania i analizy projektów umów przedwstępnych, warunkowych oraz umów końcowych, z uwzględnieniem udziału i wsparcia w negocjacjach,
analizy ryzyk prawnych z zakresu umów kredytowych lub leasingowych, dotyczących finansowania zakupu nieruchomości,
wsparcia i doradztwa na etapie uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy lub analizy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
przygotowywania i analizy umów związanych z inwestycjami deweloperskimi, w tym umów związanych z realizacją inwestycji (np. umowy na wykonywanie prac projektowych, nadzór inwestorski, archeologiczny, kierowanie robotami budowlanymi, umowy o generalne wykonawstwo, roboty budowlane, zastępstwo inwestycyjne) oraz jej komercjalizacją (np. umowy pośrednictwa, marketingowe, umowy najmu, umowy deweloperskie, umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokali, umowy o podział nieruchomości do korzystania),
wsparcia i doradztwa na etapie finalizacji inwestycji deweloperskiej, w tym przy uzyskiwaniu zaświadczeń o samodzielności lokali, pozwolenia na użytkowanie, obsługi gwarancyjnej.

Prawo ochrony środowiska oraz gospodarowania odpadami
W zakres prawa ochrony środowiska oferujemy wsparcie w szczególności w zakresie:
analiz inwestycji pod kątem obowiązującym norm z zakresu prawa ochrony środowiska,
prowadzenia postępowań dotyczących uzyskiwania decyzji środowiskowych,
sporządzania odpowiednich wniosków w zakresie ustawy o odpadach oraz odpadach wydobywczych, w tym o wydanie zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
wsparcia prawnego dla podmiotów zarządzających składowiskami odpadów,
postępowania w zakresie zatwierdzania programów gospodarowania odpadami wydobywczymi,
prowadzenia złożonych postępowań administracyjnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
bieżących problemów, na które natrafią przedsiębiorcy w zakresie ochrony środowiska, w szczególności przy okazji kontroli prowadzonych przez właściwe organy administracji publicznej.

Szkolnictwo wyższe oraz system oświaty
Dla jednostek systemu oświaty oraz szkół wyższych oferujemy:
obsługę postępowań administracyjnych prowadzonych przez szkoły wyższe, w tym rekrutacyjnych, stypendialnych lub dotyczących skreślenia z listy studentów,
wsparcie w koordynowaniu wewnętrznych spraw ustrojowych i organizacyjnych placówek systemu oświaty oraz szkół wyższych,
przygotowywanie oraz opiniowanie aktów organów szkoły lub uczelni: decyzji, uchwał, regulaminów, zarządzeń - dotyczących stosunków wewnątrzzakładowych oraz pracowniczych,
nadzór nad prowadzeniem postępowań dyscyplinarnych,
w przypadku placówek systemu oświaty o uprawnieniach placówek publicznych – wsparcie w zakresie pobierania i rozliczania dotacji oświatowych, a także reprezentowania placówki oświaty w sporach z jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących wypłaty lub zwrotu dotacji,
obsługę windykacji należności.

Paweł Małkiewicz

Adwokat – wspólnik.

Obecnie jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. W 2011 roku ukończył prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obronił pracę dyplomową pod tytułem „Udział w nieruchomości wspólnej, jako prawo związane z własnością lokalu”.

Doświadczenie zdobywał pracując w poznańskich kancelariach adwokackich, prowadząc cywilne i gospodarcze procesy sądowe, bieżącą i korporacyjną obsługę przedsiębiorców, w tym spółek akcyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego, a także doradzając klientom indywidualnym.

Pełni obowiązki członka rad nadzorczych. Specjalizuje się w prawie samorządowym, prawie nieruchomości, prawie budowlanym oraz prawie umów handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem umów o roboty budowlane, w tym kontraktów FIDIC. Z powodzeniem doradzał i kompleksowo obsługiwał wielomilionowe inwestycje prowadzone przez inwestorów zagranicznych, deweloperów, wspólnoty mieszkaniowe, sektor publiczny oraz kapitał prywatny. Posiada bogate doświadczenie z zakresu prawa zamówień publicznych oraz prawa administracyjnego, a także z zakresu prowadzenia skomplikowanych procesów sądowych. Ponadto w dotychczasowej praktyce uczestniczył w prowadzeniu licznych spraw z zakresu prawa pracy, spraw karnych oraz karnoskarbowych.

Jerzy Polachowski

Adwokat – wspólnik.

Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Ukończył jednolite dziennie studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, broniąc pracę dyplomową z wynikiem bardzo dobrym pod kierunkiem prof. dr hab. Macieja Gutowskiego.

Doświadczenie zdobywał pracując w kancelariach prawnych w Bydgoszczy oraz Poznaniu, gdzie koncentrował się przede wszystkim na prawnej obsłudze transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów korporacyjnych. W dotychczasowej praktyce obsługiwał także kilkudziesięciu przedsiębiorców, w tym spółki osobowe i kapitałowe, włącznie ze spółkami akcyjnymi oraz jednostki oświatowe. Obsługa prawna obejmowała rozwiązywanie bieżących problemów prawnych, jak i spraw kluczowych dla przedsiębiorców, w tym m.in. opiniowanie i analizowanie umów, konsultacje z kadrą zarządzającą, prowadzenie negocjacji, sporów sądowych, przygotowywanie opinii i audytów prawnych. Zapewnia doradztwo strategiczne oraz prowadzi skomplikowane spory pomiędzy wspólnikami oraz reprezentuje wspólników w innych postępowaniach wewnątrzspółkowych.

Ponadto uczestniczył w szeregu procesów z zakresu tworzenia, przekształcania oraz likwidacji spółek prawa handlowego. Brał znaczący udział w procesach M&A o łącznej wartości przekraczającej 100 mln złotych.

Doradza w sprawach związanych z bieżącą obsługą korporacyjną spółek oraz podmiotów szeroko pojętego systemu edukacji: szkół wyższych oraz placówek systemu oświaty. Posiada także bogate doświadczenie w materii prawa ochrony środowiska, w tym w szczególności przepisów dotyczących gospodarki odpadami. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych.

Potrzebujesz pomocy?

Wyślij wiadomość bezpośrednio do prawnika

Brak komentarzy

Małkiewicz Polachowski Adwokaci
Koszyk Usunięto z koszyka Przywróć
  • Koszyk jest pusty.