X
Znajdź prawnika

Piotr Krajewski Kancelaria Adwokacka

Adwokat
0.0 0 Reviews
Ilość opinii: 0 (pokaż wszystkie)

Dane kontaktowe

Piotr Krajewski Kancelaria Adwokacka

Portowa 22A
30-709 Kraków

605610623

Posiadamy w swoich szeregach wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Nasz kapitał ludzki pozwala kompleksowo świadczyć usługi z zakresu zarówno szeroko rozumianego doradztwa prawnego, jak również zagadnień informatycznych.

Cechuje nas profesjonalizm, znajomość biznesu, doświadczenie, umiejętność świadczenia praktycznego doradztwa prawnego oraz doskonałe umiejętności interpersonalne. Kancelaria posiada piętnastoletnie doświadczenie związane z obsługą prawną firm zarówno polskich, jak i zagranicznych. Prowadzimy także stałą obsługę prawną spółek publicznych.

Jesteśmy elastycznym partnerem do rozmów. Do każdego zlecenia podchodzimy z pełnym zaangażowaniem, każde traktujemy jako indywidualne wyzwanie. Naszym priorytetem jest najwyższa jakość świadczonych usług.

W ramach obsługi prawnej zapewniamy fachowość oraz dyspozycyjność co do miejsca i terminów świadczenia usług, ograniczoną jedynie czasem niezbędnym dla odpowiedniego opracowania zagadnienia prawnego i przygotowania niezbędnej dokumentacji. Wszelkie podejmowane przez nas działania są konsultowane z Klientem, tak samo jak przygotowywane przez nas projekty pism oraz innych dokumentów.

Wszelkie sporządzone przez nas pisma na życzenie Klienta mogą zostać przedstawione w formie papierowej lub elektronicznej. Wyróżnia nas unikatowe rozwiązanie pozwalające naszym Klientom na uzyskanie zdalnego dostępu on-line do dokumentów dotyczących ich spraw (opinii prawnych, porad, wzorów dokumentów, pism sądowych, dokumentów otrzymanych od komorników). Są one przechowywane na dedykowanym serwerze, przez co Klienci mają do nich wgląd 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

Podejmując zlecenie nasza Kancelaria automatycznie wdraża system "polityki bezpieczeństwa", zapewniający naszym Klientom spokój i pewność, że ich informacje nie wydostaną się na zewnątrz firmy.

Ustawa o radcach prawnych, ustawa o adwokaturze, akty wykonawcze do ustawy oraz akty prawne wydane przez organy samorządu radców prawnych oraz adwokatów wyraźnie i jednoznacznie określają zawód i kompetencje radcy prawnego oraz adwokata. Każdy nasz pracownik ma obowiązek wykonywać swoje obowiązki zgodnie ze starannością wynikająca z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki.

Jesteśmy zobligowani do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiemy się w związku z udzielaną pomocą prawną. Informacje przekazane naszej firmie pozostają tylko i wyłącznie do naszej dyspozycji. Zapewniamy system bezpieczeństwa informacji. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie i podlega ochronie prawnej. Nasi radcowie prawni i adwokaci posiadają obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej.

Odpowiedzialność cywilna regulowana jest przez obowiązkowe ubezpieczenie OC od usług prawniczych. Nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez radców prawnych oraz adwokatów sprawują samorządy zawodowe.

Adwokat, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, były pracownik Prokuratury Rejonowej Kraków – Śródmieście w Krakowie – aplikacja prokuratorska.

Był Dyrektorem Operacyjnym w Banku BPH SA w Krakowie oraz w Banku Pekao SA, Dyrektorem Departamentu Bezpieczeństwa Banku BPS SA. Posiada 20-letnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej instytucji rynku finansowego. Ekspert Rady Bankowości Elektronicznej przy Związku Banków Polskich, Ekspert Instytutu Copernicus. Były Prezes ACFE Polska.

Specjalizacja:

♦ prawo gospodarcze;

♦ prawo karne ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przestępczości w obrocie gospodarczym oraz przestępstw finansowych w bankowości i w działalności podmiotów gospodarczych;

♦ prawo antymonopolowe i nieuczciwa konkurencja;

♦ bezpieczeństwo prowadzenia biznesu – projektowanie i opiniowanie rozwiązań ograniczających straty finansowe, przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, ocena ryzyk operacyjnych podmiotów gospodarczych, w tym instytucji finansowych, zarządzanie ciągłością prowadzenia biznesu;

♦ Business Continuity Management, ryzyko utraty reputacji oraz ryzyko strat powstałych w wyniku działań nieuczciwych klientów i pracowników, zagadnienia związane z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych, procedury, rozwiązania, standardy, postępowania wyjaśniające;

♦ bezpieczeństwo IT;

♦ audyt bezpieczeństwa prawnego;

♦ Compliance – informacje poufne i przestrzeganie przepisów przez podmioty gospodarcze, ochrona danych osobowych i zarządzanie nimi;

♦ prawo bankowe;

♦ rynki kapitałowe.

Największe projekty zrealizowane przez Piotra Krajewskiego w Banku BPH S.A.:

1. Automatyzacja i informatyzacja procesów związanych z raportowaniem zagadnień przeciwdziałania praniu pieniędzy i wymiany informacji pomiędzy oddziałami banku oraz Departamentem Bezpieczeństwa Banku.

2. Rozwinięcie komunikacji między oddziałami banku, a centralą za pomocą poczty e – mail (Lotus Notes) - bazy danych.

3. Wprowadzeniu telewizji cyfrowej w oddziałach wraz z centralnym monitoringiem on – line w Departamencie Bezpieczeństwa Banku.

4. Centralizacja zadań związanych z tajemnicą bankową, zarządzanie korespondencją i udzielaniem odpowiedzi do prokuratury, policji, sądów oraz organów nadzoru i kontroli.

5. Wprowadzenie monitoringu systemów produkcyjnych oraz korporacyjnych wraz z bankowością internetową.

6. Podniesienie bezpieczeństwa stacji Klientów bankowości internetowej w związku ze współpracą z firmą Microsoft (pierwsza umowa o współpracy na Świecie z Bankiem), G-Data, Panda Software.

7. Stworzenie Sekcji Dochodzeniowej w Departamencie Bezpieczeństwa Banku.

8. Wprowadzenie szkoleń e - lerning dla wszystkich pracowników banku z zakresu przeciwdziałania praniu oraz tajemnicy bankowej.

9. Opracowanie wielu wewnętrznych aktów prawnych w Banku BPH SA. (Polityki, regulaminy, instrukcje, procedury).

Potrzebujesz pomocy?

Wyślij wiadomość bezpośrednio do prawnika

Brak komentarzy

Piotr Krajewski Kancelaria Adwokacka
Koszyk Usunięto z koszyka Przywróć
  • Koszyk jest pusty.