Gry hazardowe w Internecie

Ustawa o grach hazardowych określa warunki urządzania i zasady prowadzenia działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach. Obecnie gry losowe i zakłady wzajemne  w dużej mierze przenoszą się do Internetu. Sprawdziliśmy w  jaki sposób ustawa reguluje to zagadnienie.

Podmiot urządzający zakłady wzajemne przez Internet może wykorzystywać do ich urządzania wyłącznie stronę internetową, której krajowa domena najwyższego poziomu jest przypisana do polskich stron internetowych.

Podmiot urządzający gry losowe

Jak w przypadku wszelkich zakładów, podmiot urządzający gry losowe i zakłady wzajemne musi zapewnić bezpieczeństwo przechowywanych i udostępnianych danych. Dostęp do tych danych powinien umożliwiać odczytywanie, kopiowanie i przetwarzanie skopiowanych danych. Dane takie przechowywane są przez 5 lat. Po upływie tego okresu podmiot urządzający zakłady wzajemne przez sieć Internet usuwa dane.

Gry hazardowe  w Internecie zabronione

Warto wspomnieć, że  polskie prawo zabrania urządzania gier hazardowych przez Internet. Ponadto zakazane jest uczestniczenie w grach hazardowych urządzanych przez sieć Internet. Jednak zakazy te nie dotyczą urządzania zakładów wzajemnych przez sieć Internet na podstawie udzielonego zezwolenia.

Jak otrzymać zezwolenie na prowadzenie gier  w Internecie ?

Chcąc złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie zakładów wzajemnych urządzanych przez sieć Internet należy w dokumencie podać:

  • adres i dokumentację techniczną strony internetowej, która będzie wykorzystywana do urządzania zakładów,
  • projektowane zasady weryfikacji ukończenia 18 roku życia przez uczestników zakładów,
  • ekspertyzę dowodów udziału w zakładach potwierdzającą ich zabezpieczenie przed ingerencją osób nieuprawnionych i możliwość weryfikacji ich autentyczności,
  • zasady przechowywania i ewidencjonowania kapitału zakładu.

Zabezpieczenie finansowe

Nie wystarczy jednak tylko złożyć wniosku, ponieważ w przypadku urządzania zakładów wzajemnych przez sieć Internet, podmiot urządzający takie zakłady jest obowiązany złożyć, w terminie określonym w zezwoleniu, zabezpieczenie finansowe w wysokości 480 000 zł.

Zezwolenie

Pamiętajmy, że po otrzymaniu takiego zezwolenia organizator  otrzymuje pozwolenie na prowadzenie określonej liczby stron internetowych do urządzania zakładów wzajemnych. Ponadto organ właściwy w sprawie udzielenia koncesji lub zezwolenia może, na wniosek podmiotu, który je uzyskał, dokonać zmiany koncesji lub zezwolenia adresów stron internetowych wykorzystywanych do urządzania zakładów wzajemnych, z tym że wskutek zmiany zezwolenia nie może nastąpić zwiększenie pierwotnej liczby takich stron internetowych.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.