Alimenty

Czym są alimenty? Alimenty to pieniądze, które są przekazywane przez jedną osobę drugiej osobie, zwykle w ramach obowiązku alimentacyjnego, który wynika z prawnych zobowiązań wobec rodziny. Alimenty są najczęściej przyznawane na rzecz dzieci i małżonków, ale mogą być także przyznawane na rzecz innych członków rodziny, takich jak rodzice lub rodzeństwo, w przypadku, gdy są oni w potrzebie i nie są w stanie zapewnić sobie środków do życia. Alimenty są przyznawane przez sąd na podstawie wniosku osoby uprawnionej do ich otrzymania.

 

Pozew o alimenty należy złożyć w sądzie okręgowym właściwym dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do otrzymania alimentów. Jednak w przypadku gdy osoba uprawniona do alimentów jest niepełnoletnim dzieckiem, wniosek taki należy złożyć w sądzie rodzinnym (w wydziale nieletnich).

 

Można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika, takiego jak adwokat lub radca prawny. Wniosek o alimenty można też złożyć za pośrednictwem internetowego systemu sądowego e-Sąd. Pozew o alimenty powinien zawierać informacje o osobie uprawnionej do otrzymania alimentów (powód), osobie zobowiązanej do ich płacenia (pozwany) oraz informacje o wysokości świadczenia, jakiego powód domaga się od pozwanego.

 

Co ważne: złożenie pozwu o alimenty nie wymaga ponoszenia żadnych opłat sądowych przez powoda. Strona wnosząca takie powództwo zgodnie z prawem nie jest zobowiązana do uiszczenia kosztów sądowych. Celem takich regulacji jest ułatwienie dochodzenia roszczeń alimentacyjnych przez osoby będące w niedostatku.

Showing 1–16 of 54 results