X
Znajdź prawnika
Skutki ogłoszenia upadłości

Skutki ogłoszenia upadłości – oddłużenie niesie za sobą konsekwencje

Ogłoszenie upadłości ma to do siebie, że - podobnie jak każda czynność dokonywana przed sądem - niesie za sobą szereg konsekwencji. Nie tylko dla osoby, która zgłasza upadłość, ale również dla czynności, które podejmuje w trakcie postępowania. Oczywistym następstwem upadłości jest oddłużenie dłużnika. Istnieją jednak także takie skutki ogłoszenia...
Układ z wierzycielami

Układ z wierzycielami – długi konsumenckie

Problemy związane z zadłużeniem i niewypłacalnością osoby fizycznej można rozwiązać na kilka sposobów. Dłużnik może ogłosić upadłość, lecz może też spróbować porozumieć się z wierzycielami i spłacić długi, bez likwidacji swojego majątku. Jeżeli zdecyduje się na drugie rozwiązanie, powinien zawrzeć układ z wierzycielami. Ustawodawca w nowej ustawie –...
Jak wyjść z długów

Jak wyjść z długów? Kilka słów o zgłoszeniu upadłości

Według doniesień Bankiera, rekord roczny, kwartalny i miesięczny odnotowała upadłość konsumencka w 2020 roku, powiększając swoje grono o kolejnych 1809 osób. Tym samym daje to najwyższy wynik w historii tej instytucji. Tak więc jak wyjść z długów? W zdecydowanej większości przypadków upadłość jest dla przedsiębiorcy ostatnią deską ratunku.
układ w upadłości

Układ w upadłości – jaką rolę pełni nadzorca układu?

Trwała niewypłacalność przedsiębiorcy rodzi dla niego - upraszczając - dwie możliwości. Może ogłosić upadłość, spieniężyć majątek firmy i przeprowadzić jej likwidację. Może również spróbować odbudować swoją pozycję na rynku, przeprowadzić zmiany w samym przedsiębiorstwie oraz porozumieć się z wierzycielami w celu zmiany warunków i terminów spłaty długów. Tzw. układ...
koszty windykacji

Koszty windykacji – kiedy obciążają dłużnika?

Liczba dłużników w Polsce stale rośnie, ich zaległości przekroczyły już kwotę 70 mld. zł. Niechlubny rekordzista czarnej listy posiada zadłużenie opiewające aż na 68 mln. zł. Powyższe liczby pokazują jak nierozważnie Polacy inwestują pieniądze, lub też jak państwo „przeszkadza” w zbogacaniu się, zmuszając inwestorów do zaciągania pożyczek. Niezależnie od...
wadliwość czynności prawnej

Spółki prawa handlowego – wadliwość czynności prawnej

W wielu wypadkach, aby spółka mogła dokonać konkretnej czynności prawnej jej organy muszą podjąć właściwą uchwałę. W sytuacji zaś gdy takiego aktu nie sporządzono następuje tzw. wadliwość czynności prawnej. Nie zawsze jednak owa wadliwość przesądza o bezwzględnej nieważności danej czynności. W wielu przypadkach takie oświadczenie można „uzdrowić”.
Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy – ochrona podmiotów działających w zaufaniu do KRS

Krajowy Rejestr Sadowy to publiczny rejestr, który został utworzony w celu gromadzenia i udzielania informacji o zarejestrowanych w nim podmiotów. Pomimo, iż KRS jest instytucją państwową, to w większości przypadków nie działa z urzędu. Zdarza się więc, że podmioty wpisane do rejestru podają we wnioskach KRS dane nieprawdziwe, bądź nieaktualne,...
Koszyk Usunięto z koszyka Przywróć
  • Koszyk jest pusty.