X
Znajdź prawnika
wadliwość czynności prawnej

Spółki prawa handlowego – wadliwość czynności prawnej

W wielu wypadkach, aby spółka mogła dokonać konkretnej czynności prawnej jej organy muszą podjąć właściwą uchwałę. W sytuacji zaś gdy takiego aktu nie sporządzono następuje tzw. wadliwość czynności prawnej. Nie zawsze jednak owa wadliwość przesądza o bezwzględnej nieważności danej czynności. W wielu przypadkach takie oświadczenie można „uzdrowić”.
Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy – ochrona podmiotów działających w zaufaniu do KRS

Krajowy Rejestr Sadowy to publiczny rejestr, który został utworzony w celu gromadzenia i udzielania informacji o zarejestrowanych w nim podmiotów. Pomimo, iż KRS jest instytucją państwową, to w większości przypadków nie działa z urzędu. Zdarza się więc, że podmioty wpisane do rejestru podają we wnioskach KRS dane nieprawdziwe, bądź nieaktualne,...
Koszyk Usunięto z koszyka Przywróć
  • Koszyk jest pusty.