X
Znajdź prawnika
Ogłoszenie upadłości po śmierci dłużnika

Ogłoszenie upadłości po śmierci dłużnika – czy to możliwe?

Postępowanie upadłościowe, co do zasady, jest instytucją stworzoną na potrzeby wierzycieli, nie dłużników. Postępowanie to polega przecież na sprzedaży całego majątku dłużnika i zaspokojeniu jego kontrahentów. Z tego też powodu ustawodawca przewidział narzędzie prawne gwarantujące ochronę interesów wierzycieli jakim jest ogłoszenie upadłości po śmierci dłużnika. Dzięki temu, w przypadku...
prokura

Prokura w przedsiębiorstwie – czym jest?

Prokura – najprościej rzecz ujmując to pełnomocnictwo ogólne, którego udzielić może wyłącznie przedsiębiorca podlegający wpisowi do rejestru CEIDG lub KRS. Obejmuje ona zarówno podejmowanie czynności sądowych, jak i pozasądowych w imieniu firmy. Upoważnienie do działania dla prokurenta jest bardzo szerokie, stąd instytucja ta cieszy się dużym powodzeniem wśród przedsiębiorców.
Handel rzeczami używanymi

Handel rzeczami używanymi – skutki podatkowe

W ostatnich latach, dzięki internetowi i szeregowi aplikacji mobilnych, coraz większą popularność zdobywa handel rzeczami używanymi. Ubrania, sprzęt RTV i AGD, meble, książki, do wyboru do koloru. W znacznej części przypadków handel ten odbywa się między osobami fizycznymi, rzadziej sprzedawcą jest przedsiębiorca. Mało osób zdaje sobie jednak sprawę, że...
Koszty uzyskania przychodów

Koszty uzyskania przychodów – jakie koszty może odliczyć przedsiębiorca?

Przedsiębiorcy, którzy wybrali zasady ogólne lub podatek liniowy jako formę rozliczania się z podatku dochodowego, mają prawo do pomniejszania podstawy opodatkowania o koszty uzyskania przychodów. Podatnicy zastanawiają się, co można, a czego nie można wliczyć w koszty przedsiębiorstwa. Co stanowią owe koszty? W jakiej walucie się je odlicza? Oraz...
Księgowość uproszczona

Księgowość uproszczona – dla kogo jest przeznaczona?

Księgowość uproszczona (mała księgowość) to rodzaj przystępniejszej, mniej skomplikowanej księgowości przeznaczona dla mikro i małych firm. Pod warunkiem spełniania kryteriów przychodowych, przedsiębiorcy mają możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości w oparciu o Księgę Przychodów i Rozchodów (KPiR) lub ewidencji przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego. Trzeba jednak pamiętać, że księgowość uproszczona nie zwalnia...
Wystawienie faktury po terminie

Wystawienie faktury po terminie – jakie są tego konsekwencje?

Wystawienie faktury po terminie jest możliwe i wcale nie jest sytuacją niespotykaną. Z punktu księgowego takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Jednakże w praktyce duże znaczenie ma czynnik ludzi. Powodów może być wiele: roztargnienie, inne „ważniejsze obowiązki”, czy chociażby problemy rodzinne lub zdrowotne podatnika. Może się również zdarzyć, iż...
Split payment

Split payment – czym jest i kiedy obowiązuje?

Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności wprowadzony w 2018 roku. Jest to rozwiązanie dzięki któremu płatność nabywcy za towar lub usługę dokonywana jest na dwa rachunki bankowe sprzedawcy. Wartość sprzedaży netto trafia na zasadniczy rachunek bankowy dostawcy, zaś kwota podatku VAT  na drugi rachunek – specjalny rachunek VAT. Mechanizm ma na...
Faktura korygująca

Faktura korygująca a nota korygująca – kiedy która?

Pomylić się, rzecz ludzka. Nie inaczej jest z dokumentacją księgową. Omyłki popełnione w treści faktury nie są rzadkością. Jednakże faktury takich błędów mieć nie powinny, nie mogą nosić również jakichkolwiek poprawek. Jeżeli przedsiębiorca zauważy błąd przed przekazaniem dokumentu kontrahentowi, powinien fakturę zniszczyć i wystawić nową – wolną od pomyłek....
Koszyk Usunięto z koszyka Przywróć
  • Koszyk jest pusty.