X
Znajdź prawnika

Przestępstwo nie-alimentacji, czyli uchylanie się od obowiązku płacenia alimentów

Czy uchylanie się od płacenia alimentów jest karalne? W Polskim prawie karnym zgodnie z kodeksem opiekuńczym i rodzinnym, małżonkowie mają obowiązek zaspokajać potrzeby rodziny, którą założyli, wspólnie tworząc związek małżeński. Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny powinien być regulowany wedle sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych małżonków. Polskie prawo karne –...

Kara łączna

Instytucja kary łącznej został unormowana w ustawie – Kodeks Karny (dalej k.k.). Przewiduje ona mieszany system łączenia kar. Występuje zasada absorpcji polegająca na pochłanianiu przez karę najsurowszą innych lżejszych kar. Oraz zasada kumulacji polegająca na sumowaniu kar za poszczególne przestępstwa.
Fałszywe oskarżenie

Fałszywe oskarżenie – więzienie za kłamstwo

Nie potrzeba wiele, aby złamać komuś życie. Szczególnie teraz, kiedy żyjemy w globalnej wiosce. Wystarczy, by tabloidy lub inne „media” podchwyciły temat. Fałszywe oskarżenie, oprócz stresu jaki wynika z konieczności uczestniczenia w sprawach sądowych, w większości przypadków niszczy autorytet i poważenie publiczne bezpodstawnie oskarżonego. W tego typu działaniach szczególnie...