X
Znajdź prawnika
Składki ZUS

Składki ZUS dla przedsiębiorców

Składki ZUS są jedną z danin, jakie musi opłacać każdy przedsiębiorca. Jedni płacą je jedynie za siebie, inni również za swoich pracowników. Na nieszczęście osób prowadzących działalność gospodarczą wysokość składek zależna jest od wysokości płacy minimalnej. A ta, jak wiadomo, wzrasta co roku. Ile wyniesie mały i standardowy ZUS...
Odpowiedzialność urzędników

Odpowiedzialność urzędników za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Odpowiedzialność urzędników? Większość obywateli Polski odpowiedziałaby, że coś takiego nie istnieje. Istnieje, jednakże nie w takim wymiarze, w jakim byśmy sobie tego życzyli. Oczywiście na kary ograniczenia lub pozbawienia wolności nie ma co liczyć. W grę nie wchodzi również utrata majątku. Ale kary są, i jeżeli urzędnik się naprawdę...
l4

L4 a kontrola pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim

Każda osoba opłacająca składki ZUS, niezależnie czy jest pracownikiem czy pracodawcą, w sytuacji swojej niedyspozycji ma prawo skorzystać z zasiłku chorobowego. W czasie choroby zostaje zwolniona z obowiązku świadczenia pracy, jednocześnie zachowując prawo do wynagrodzenia. Aby jednak skorzystać z owego zasiłku, niezbędnym jest otrzymanie zwolnienia lekarskiego. Nazbyt popularne w...

Ceny transferowe – kiedy powstaje obowiązek dokumentacyjny?

Od 1 stycznia 2017 roku zmieniły się zasady dotyczące obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych. Minął pierwszy rok obowiązywania danej regulacji i podatnicy powoli musieli przygotowywać się do dołączenia dokumentacji cen transferowych do deklaracji podatkowej. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych...
Kary administracyjne o charakterze pieniężnym

Kary administracyjne o charakterze pieniężnym

Kary administracyjne to określone w ustawie sankcje o charakterze pieniężnym. Organ administracji publicznej nakłada je w drodze decyzji. Kara może zostać nałożona zarówno na osobę fizyczną jak i osobę prawnej bądź jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli ta naruszy prawo, tj. niedopełnieni obowiązku prawnego albo naruszy zakaz ciążący na...
Koszyk Usunięto z koszyka Przywróć
  • Koszyk jest pusty.