X
Znajdź prawnika
Niebieska Karta

Niebieska Karta a nakaz eksmisji

Przemoc w rodzinie. Towarzyszy wszystkim społeczeństwom w każdym okresie cywilizacyjnym. Niestety problem ten jest przedmiotem tabu. Ofiary wstydzą się o tym mówić głośno, nie zgłaszają tego organom ścigania, nieraz wręcz bronią swoich oprawców. Polski ustawodawca postanowił zawalczyć o dobro poszkodowanych, nowelizując przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ofiary...
Unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa – kiedy jest to możliwe?

Miłość jest najważniejszym powodem zawierania małżeństw. Czasami jednak uczucie może stać się złym doradcą i po zawarciu kontraktu małżeńskiego okazuje się, że jego strony nigdy nie powinny się pod nim podpisywać. W „standardowych” okolicznościach należy złożyć pozew rozwodowy, jednakże zdarzają się sytuacje, kiedy już u podstaw zawarcie małżeństwa jest...
Zgoda małżonka

Zgoda małżonka – w jakich sytuacjach jest potrzebna?

Najczęściej występującą umową majątkową w małżeństwach jest wspólność majątkowa. Jest ona zawierana niejako automatycznie podczas zawarcia aktu małżeństwa, o ile partnerzy nie ustanowią umowy oddzielnej. Co do zasady, każdy małżonek może zarządzać majątkiem wspólnym i zaciągać zobowiązania z nim związane bez zgody drugiego małżonka. Są jednak wypadki, kiedy zgoda...
Wyjazd z dzieckiem za granicę

Wyjazd z dzieckiem za granicę – jak tego dokonać po rozwodzie?

Treść niniejszego artykuły będzie dotyczyła głównie sytuacji, w których rodzicie dziecka nie żyją wspólnie lub są silnie skonfliktowani. Będzie to miało miejsce zazwyczaj wśród osób rozwiedzionych lub par, które nie sformalizowały swojego związku. Wyjazd z dzieckiem za granicę dotyka „istotnych praw dziecka”, w związku z tym, aby móc zabrać...
Obowiązek alimentacyjny

Obowiązek alimentacyjny – czynniki wpływające na jego wysokość

Obowiązek alimentacyjny, fraza nierozerwalnie związana z rozwodami, czy też narodzinami dziecka w konkubinacie. Obowiązek ten oznacza konieczność dostarczenia środków utrzymania bliskim osobom w określonej przez sąd wysokości. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej jako KRO) wyróżnia niejako dwa główne rodzaje zobowiązań – rodziców wobec dzieci oraz współmałżonków wobec siebie nawzajem....
Świadczenia na dzieci

Świadczenia na dzieci w 2021 roku – na co mogą liczyć rodzice?

Dzieci dają mnóstwo radości. Mimo to, ich posiadanie nie jest proste. Nie wchodząc w kwestie wychowania, większość rodziców oraz opiekunów zgodzi się ze stwierdzeniem, iż posiadanie dziecka to także ogrom wydatków. Od zakupu wyprawki dla noworodka, przez koszty utrzymania pociechy w wieku szkolnym, po pomoc dziecku w czasie studiów....
KoszykUsunięto z koszyka Przywróć
  • Koszyk jest pusty.