X
Znajdź prawnika
Długi przedsiębiorcy

Długi przedsiębiorcy a wspólność majątkowa

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie jednoosobowej działalności, spółki cywilnej lub spółki osobowej (w większości wypadków), wiąże się z rozciągnięciem odpowiedzialności finansowej firmy na majątek prywatny przedsiębiorcy. Jeżeli małżeństwo nie zawarło umowy majątkowej ograniczającej wspólność majątkową lub nie dokonało rozdzielności majątkowej bądź też sąd nie orzekł w tym przedmiocie, długi...
Zamówienia publiczne

Rozwód z prawnego punktu widzenia. Od czego zacząć przygotowania do rozwodu? Praktyczne wskazówki radcy prawnego

Rozwód jest definitywnym rozwiązaniem małżeństwa. A same sprawy rozwodowe są niejednokrotnie bardzo trudne oraz z reguły stresogenne dla obu stron postępowania. W Polsce rozwód może nastąpić wyłącznie na mocy wyroku sądu okręgowego. Procedura rozwodowa powinna być dobrze przygotowana i indywidualnie dopasowana do każdej osoby. Tylko w ten sposób i...

Przestępstwo nie-alimentacji, czyli uchylanie się od obowiązku płacenia alimentów

Czy uchylanie się od płacenia alimentów jest karalne? W Polskim prawie karnym zgodnie z kodeksem opiekuńczym i rodzinnym, małżonkowie mają obowiązek zaspokajać potrzeby rodziny, którą założyli, wspólnie tworząc związek małżeński. Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny powinien być regulowany wedle sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych małżonków. Polskie prawo karne –...

Podział majątku w Warszawie – z adwokatem czy bez?

Sprawy rozwodowe nierozerwalnie wiążą się także z podziałem majątku. Adwokat bierze udział w tych ustaleniach, zarówno wtedy gdy, odbywają się one w ramach jednego postępowania, jak również po rozwodzie, gdy tego porozumienia nie udało się osiągnąć. Kwestie finansowe często bywają zawiłe i skomplikowane i niemal zawsze wzbudzają sporo emocji....
ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie – jak przeprowadzić postępowanie?

W sytuacji, gdy choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe lub występowanie innego rodzaju zaburzeń zdrowotnych powoduje, że dana osoba nie jest w stanie kierować swoimi sprawami, możliwe jest złożenie wniosku o ubezwłasnowolnienie. Kiedy problemy osoby chorej są tak daleko idące, iż nie jest ona w stanie w ogóle kierować swoim postępowaniem...
Praca na urlopie macierzyńskim

Praca na urlopie macierzyńskim – czy to legalne?

Urlop macierzyński to przywilej i zarazem obowiązek pracującej kobiety. Jest to okres w którym pracownica musi dojść do pełni sił po urodzeniu dziecka oraz czas kiedy może w spokoju zająć się nowonarodzonym członkiem rodziny. Świadczenia wynikające z przebywania na urlopie macierzyńskim są przeznaczone nie tylko dla pracownic zatrudnionych na...
alimenty wstecz

Alimenty wstecz – kto i kiedy może ich żądać?

Obowiązek alimentacyjny to regularne i przymusowe świadczenie pieniężne na rzecz osoby uprawnionej, do której zobligowana zostaje osoba zobowiązana na mocy wyroku sądu rodzinnego. Zadaniem alimentów jest zaspokajanie bieżących potrzeb osoby, która nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Co do zasady, obowiązek alimentacyjny zostaje nakładany na przyszłość. Istnieją jednak sytuacje, kiedy...
Paszport dla dziecka

Paszport dla dziecka – czy może lepiej dowód osobisty?

W okresie letnim nasza kancelaria często otrzymuje zapytania, czy rodzic po rozwodzie może wyjechać z dzieckiem na zagraniczne wakacje bez zgody drugiego z rodziców. Odpowiedź zwrotna zawsze brzmi „to zależy”. Zależy przede wszystkim od tego jak wygląda władza rodzicielska obojga rodziców. Czy oboje mają pełnie władz rodzicielskich, czy też...
Niebieska Karta

Niebieska Karta a nakaz eksmisji

Przemoc w rodzinie. Zjawisko to towarzyszy wszystkim społeczeństwom, w każdym okresie cywilizacyjnym. Niestety problem ten jest przedmiotem tabu. Ofiary wstydzą się o tym mówić głośno, nie zgłaszają tego organom ścigania, nieraz wręcz bronią swoich oprawców. Polski ustawodawca postanowił zawalczyć o dobro poszkodowanych, nowelizując przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w...
Koszyk Usunięto z koszyka Przywróć
  • Koszyk jest pusty.