X
Znajdź prawnika

Jak przyspieszyć przydział mieszkania komunalnego?

Mieszkania komunalne przeznaczone są dla osób, których nie stać na zakup własnej nieruchomości bądź wynajem. Takie lokale należą do zasobów gminy i są przyznawane potrzebującym w trudnej sytuacji materialnej. Od mieszkań socjalnych różnią się przede wszystkim wysokością czynszu, jaki musi uiszczać co miesiąc zajmująca je osoba. Jak wnioskować o...
adwokat

Jakie sprawy prowadzi adwokat od prawa rodzinnego i z czym można się do niego udać ?

W życiu większości z nas przychodzi moment., w którym konieczne może okazać się uzyskanie pomocy prawnej. Sprawy sądowe nie należą do najprzyjemniejszych, jednak czasem trzeba stawić im czoło. Aby zminimalizować stres i zadbać o swoje interesy, warto skorzystać w takiej sytuacji z pomocy profesjonalisty, Jednymi z najczęściej występujących spraw,...
Długi przedsiębiorcy

Długi przedsiębiorcy a wspólność majątkowa

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie jednoosobowej działalności, spółki cywilnej lub spółki osobowej (w większości wypadków), wiąże się z rozciągnięciem odpowiedzialności finansowej firmy na majątek prywatny przedsiębiorcy. Jeżeli małżeństwo nie zawarło umowy majątkowej ograniczającej wspólność majątkową lub nie dokonało rozdzielności majątkowej bądź też sąd nie orzekł w tym przedmiocie, długi...
Zamówienia publiczne

Rozwód z prawnego punktu widzenia. Od czego zacząć przygotowania do rozwodu? Praktyczne wskazówki radcy prawnego

Rozwód jest definitywnym rozwiązaniem małżeństwa. A same sprawy rozwodowe są niejednokrotnie bardzo trudne oraz z reguły stresogenne dla obu stron postępowania. W Polsce rozwód może nastąpić wyłącznie na mocy wyroku sądu okręgowego. Procedura rozwodowa powinna być dobrze przygotowana i indywidualnie dopasowana do każdej osoby. Tylko w ten sposób i...

Przestępstwo nie-alimentacji, czyli uchylanie się od obowiązku płacenia alimentów

Czy uchylanie się od płacenia alimentów jest karalne? W Polskim prawie karnym zgodnie z kodeksem opiekuńczym i rodzinnym, małżonkowie mają obowiązek zaspokajać potrzeby rodziny, którą założyli, wspólnie tworząc związek małżeński. Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny powinien być regulowany wedle sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych małżonków. Polskie prawo karne –...

Podział majątku w Warszawie – z adwokatem czy bez?

Sprawy rozwodowe nierozerwalnie wiążą się także z podziałem majątku. Adwokat bierze udział w tych ustaleniach, zarówno wtedy gdy, odbywają się one w ramach jednego postępowania, jak również po rozwodzie, gdy tego porozumienia nie udało się osiągnąć. Kwestie finansowe często bywają zawiłe i skomplikowane i niemal zawsze wzbudzają sporo emocji....
ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie – jak przeprowadzić postępowanie?

W sytuacji, gdy choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe lub występowanie innego rodzaju zaburzeń zdrowotnych powoduje, że dana osoba nie jest w stanie kierować swoimi sprawami, możliwe jest złożenie wniosku o ubezwłasnowolnienie. Kiedy problemy osoby chorej są tak daleko idące, iż nie jest ona w stanie w ogóle kierować swoim postępowaniem...
Praca na urlopie macierzyńskim

Praca na urlopie macierzyńskim – czy to legalne?

Urlop macierzyński to przywilej i zarazem obowiązek pracującej kobiety. Jest to okres w którym pracownica musi dojść do pełni sił po urodzeniu dziecka oraz czas kiedy może w spokoju zająć się nowonarodzonym członkiem rodziny. Świadczenia wynikające z przebywania na urlopie macierzyńskim są przeznaczone nie tylko dla pracownic zatrudnionych na...