X
Znajdź prawnika
Księgowość uproszczona

Księgowość uproszczona – dla kogo jest przeznaczona?

Księgowość uproszczona (mała księgowość) to rodzaj przystępniejszej, mniej skomplikowanej księgowości przeznaczona dla mikro i małych firm. Pod warunkiem spełniania kryteriów przychodowych, przedsiębiorcy mają możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości w oparciu o Księgę Przychodów i Rozchodów (KPiR) lub ewidencji przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego. Trzeba jednak pamiętać, że księgowość uproszczona nie zwalnia...
Wystawienie faktury po terminie

Wystawienie faktury po terminie – jakie są tego konsekwencje?

Wystawienie faktury po terminie jest możliwe i wcale nie jest sytuacją niespotykaną. Z punktu księgowego takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Jednakże w praktyce duże znaczenie ma czynnik ludzi. Powodów może być wiele: roztargnienie, inne „ważniejsze obowiązki”, czy chociażby problemy rodzinne lub zdrowotne podatnika. Może się również zdarzyć, iż...
Split payment

Split payment – czym jest i kiedy obowiązuje?

Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności wprowadzony w 2018 roku. Jest to rozwiązanie dzięki któremu płatność nabywcy za towar lub usługę dokonywana jest na dwa rachunki bankowe sprzedawcy. Wartość sprzedaży netto trafia na zasadniczy rachunek bankowy dostawcy, zaś kwota podatku VAT  na drugi rachunek – specjalny rachunek VAT. Mechanizm ma na...
Faktura korygująca

Faktura korygująca a nota korygująca – kiedy która?

Pomylić się, rzecz ludzka. Nie inaczej jest z dokumentacją księgową. Omyłki popełnione w treści faktury nie są rzadkością. Jednakże faktury takich błędów mieć nie powinny, nie mogą nosić również jakichkolwiek poprawek. Jeżeli przedsiębiorca zauważy błąd przed przekazaniem dokumentu kontrahentowi, powinien fakturę zniszczyć i wystawić nową – wolną od pomyłek....
przekształcenie spółki cywilnej

Przekształcenie spółki cywilnej w jednoosobową działalność gospodarczą

Spółka cywilna zarządzana jest przez wspólników, którzy w jej ramach muszą prowadzić oddzielne jednoosobowe działalności gospodarcze. Co więc się stanie, gdy wspólnicy postanowią „rozwiązać” spółkę, a tylko jeden z nich wyraża chęć dalszego prowadzenia interesów firmy? Przekształcenie spółki cywilnej w jednoosobową działalność gospodarczą, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, nie...
nie płacić ZUS

Nie płacić ZUS? Prosta optymalizacja składek ZUS

Czy się stoi, czy się leży 1500 zł się należy… składek odprowadzanych do ZUS. Niezależnie od wielkości dochodu, przedsiębiorca niekorzystający z preferencyjnych stawek, musi co miesiąc odprowadzać stałą kwotę daniny. Co istotne, wymiar składek zależny jest od minimalnej krajowej, którą rząd ochoczo co roku podnosi, a co za tym...
nievatowiec

Nievatowiec – kto i kiedy może zostać zwolniony z podatku VAT?

Prowadzenie działalności nierozłącznie wiąże się z podatkiem od towarów i usług. Jednakże niekiedy przedsiębiorca, w szczególności gdy prowadzi niewielką działalność, może zrezygnować z rozliczania tego rodzaju daniny. Nievatowiec korzysta ze zwolnienia z podatku VAT nakładanego na jego produkty i usługi. Takie rozwiązanie jest szczególnie atrakcyjne dla klientów końcowych przedsiębiorcy,...
Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany – czym jest i kiedy się opłaca?

Przedsiębiorca jeszcze przed założeniem firmy powinien przeprowadzić analizę przewidywanych zysków i strat. Dzięki temu łatwiej będzie mu zdecydować jaki rodzaj opodatkowania podatkiem dochodowym wybrać. Może to być podatek progresywny, liniowy oraz tzw. ryczałt ewidencjonowany. Ten ostatni, w odróżnieniu od pozostałych systemów, płacony jest od przychodu, tj. nie ma możliwości...
Koszyk Usunięto z koszyka Przywróć
  • Koszyk jest pusty.