X
Znajdź prawnika
Paszport dla dziecka

Paszport dla dziecka – czy może lepiej dowód osobisty?

W okresie letnim nasza kancelaria często otrzymuje zapytania, czy rodzic po rozwodzie może wyjechać z dzieckiem na zagraniczne wakacje bez zgody drugiego z rodziców. Odpowiedź zwrotna zawsze brzmi „to zależy”. Zależy przede wszystkim od tego jak wygląda władza rodzicielska obojga rodziców. Czy oboje mają pełnie władz rodzicielskich, czy też...
umowa o dożywocie

Umowa o dożywocie – czy możliwe jest jej rozwiązanie?

Umowa o dożywocie to dobry sposób na zagwarantowanie sobie spokojnej egzystencji na starość. Właściciel nieruchomości zobowiązuje się przenieść jej własność na nabywcę, który w zamian zobowiązuje się zapewnić zbywcy lub jego bliskiej osobie dożywotnie utrzymanie. W praktyce, w przeważającej ilości przypadków, umowa ta zawierana jest między członkami rodziny. Osoba starsza –...
umowa na czas określony

Umowa na czas określony – jaka jest jej maksymalna długość?

Umowa na czas określony dla pracodawcy jest bardzo korzystnym rodzajem kontraktu. W trakcie jej trwania można wypróbować pracownika, a w razie stwierdzenia jego braku przydatności dla firmy, nie przedłużyć mu umowy. Nie ma okresu wypowiedzenia, nie ma odpraw i nie ma obowiązku uzasadniania oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Ustawodawca uznał...
Koszyk Usunięto z koszyka Przywróć
  • Koszyk jest pusty.