X
Znajdź prawnika
mobbing

Mobbing w miejscu pracy – czym jest i jak się przed nim bronić?

Pojęcie mobbingu jako zespołu cech i zachowań o charakterze przemocy i terroru w miejscu pracy po raz pierwszy pojawiło się w rozważaniach niemieckiego psychiatry Heinza Leymanna w 1984 r. Do polskiego porządku prawnego pojęcie mobbingu zostało wprowadzone mocą ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy- Kodeks...
Bez kolejki do lekarza

Bez kolejki do lekarza. Dla kogo uprawnienia w przychodni i szpitalu?

Mimo, iż opłacanie składek NFZ jest obowiązkowe, to nie można jednoznacznie stwierdzić, że dostęp do służby zdrowia jest ogólnodostępny, a co najważniejsze, że jest przystępny. Długie kolejki w przychodniach i wielomiesięczne oczekiwania na zabiegi, sprawiają, iż wiele osób decyduje się na korzystanie z usług komercyjnej i odpłatnej służby zdrowia....
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego

Zasiłek chorobowy i macierzyński jest świadczeniem pieniężnym, finansowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego będzie określała wysokość otrzymywanego zasiłku. Podstawę wylicza się zgodnie z obowiązującą ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej jako ustawa o zasiłkach).
Książeczka sanepidowska - wszystko, co należy o niej wiedzieć

Książeczka sanepidowska – wszystko, co należy o niej wiedzieć

Książeczka sanepidowska to potoczna nazwa książeczki sanitarno-epidemiologicznej. Jest to dokument potwierdzający brak w organizmie właściciela obecności pałeczek niektórych szczepów bakterii. Jej posiadanie jest wymagane od osób pracujących w branży medycznej, gastronomicznej, a także w każdym zawodzie, w którym ma się kontakt z dużą liczbą ludzi lub dziećmi poniżej 6....
Jednorazowe odszkodowanie z ZUS z tytułu wypadku przy pracy – kwoty odszkodowań

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS z tytułu wypadku przy pracy – kwoty odszkodowań

Osoba ubezpieczona w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w razie wypadku w czasie pracy, może się ubiegać o należne jej jednorazowe odszkodowanie. Osoba która uległą wypadkowi powinna w pierwszej kolejności ustalić czy jej zdarzenie kwalifikuje się jako wypadek przy pracy. Jeżeli tak, następnym krokiem będzie ustalenie stawki jaka będzie się jej...
Koszyk Usunięto z koszyka Przywróć
  • Koszyk jest pusty.