Konkurs i loteria – co wybrać do promocji

W erze Internetu bez dobrego marketingu przedsiębiorca nie osiągnie sukcesu. Prowadzenie regularnej promocji to wręcz obowiązek, dla każdego, kto chce utrzymać się na powierzchni w zalewie wszelakich towarów i usług, które oferowane są sieci. Dobrym pomysłem jest zatem działanie na popularnych portalach społecznościowych. Facebook, Instagram czy YouTube przyciągają każdego dnia miliony internautów, a każdy z nich może stać się potencjalnym klientem. Jednakże samo pojawienie się na danym portalu nie wystarczy, należy jeszcze przyciągać do siebie followersów. Dobrym sposobem na powiększenie grupy obserwujących jest organizacja konkursów i loterii. Tego typu zabawy z całą pewnością mogą pomóc w pozyskaniu nowych użytkowników, należy jednak uważać, gdyż zarówno konkurs jak i loteria niosą za sobą pewne obowiązki prawne. Jakie? O tym poniżej.
konkurs

Aby zdobyć większy ruch na profilach społecznościowych warto „zmusić” obserwujących do aktywności. Odrobina rywalizacji i możliwość wygrania nagród z całą pewnością będzie tym, co zachęci aktualnych, jak i nowych followersów do napisania komentarzy, zostawienia łapki w górę czy udostępnienia wpisu. Dobrze przemyślany konkurs lub loteria zwiększy ruch na profilach społecznościowy, co z kolei może przełożyć się na wyższą sprzedaż.

Konkurs a loteria – czym się różni?

Mimo iż wielu osobom oba te pojęcia mogą wydawać się podobne, to jedyne co je łączy to możliwość zdobycia nagrody. Przy czym przy konkursie będzie to wyróżnienie za najlepszą pracę, przy loterii mamy natomiast do czynienia ze standardową wygraną losową.

Tym co zasadniczo będzie odróżniało konkurs od loterii to kto lub co decyduje o wygranej. W konkursie o zwycięstwie uczestnika decyduje jego talent i umiejętności oraz ocena dokonana przez tzw. sąd konkursowy. W przypadku loterii jest to wyłącznie ślepy traf, przypadek. Wynika to z faktu, że w konkursie mogą wziąć jedynie osoby, które spełnią szczegółowe wymogi określone przez organizatora, np. stworzą dane dzieło. W loterii udział może wziąć każdy, kto zgłosi chęć wystartowania w losowaniu lub kupi los (w zależności od ustalonych zasad).

Konkurs – prosty sposób na zabawę

Konkurs jest rodzajem przyrzeczenia publicznego, w którym nagroda oferowana jest za najlepszą czynność lub najlepszy rezultat (dzieło). Dodatkowo, zgodnie z art. 921 KC, regulamin konkursu musi oznaczać termin ubiegania się o nagrodę oraz określać warunki udziału w konkursie. Konkurs w zasadzie jest to procedura oparta na mechanizmie rywalizacji o nagrodę, mająca na celu osiągnięcie najwyższego poziomu umiejętności lub jakości i dokonanie wyboru najlepszego rezultatu lub czynności. W zamian za to laureat otrzymuje umówioną wcześniej nagrodę. Ocena, czy i które dzieło lub czynność zasługuje na nagrodę, należy do przyrzekającego, chyba że w przyrzeczeniu nagrody zastrzeżono inaczej.

Konkurs nie został obwarowany zbyt wieloma wymogami. Na jego organizację nie potrzeba żadnych zezwoleń, nie trzeba go również zgłaszać do żadnych organów administracyjnych. Ogłaszając konkurs należy pamiętać jednak o sporządzeniu regulaminu. Należy określić w nim zasady zabawy. W regulaminie należy podać co najmniej taki informacje jak:

  • nazwę organizatora;
  • czas trwania konkursu;
  • adresatów konkursu;
  • warunki stawiane przed uczestnikami konkursu – należy określić jakie czynności lub dzieło będą oceniane przez organizatora;
  • zasady wyłonienia zwycięzców;
  • nagrody oraz sposób ich odbioru prze laureatów;
  • sposób ogłaszania zwycięzców;
  • zasady reklamacji konkursu i rozwiązywania sporów.

Loteria promocyjna – z całą pewnością bardziej problematyczna

Loteria promocyjna stanowi grę losową. Tego typu zabawa stanowi już grę hazardową regulowaną przepisami ustawy o grach hazardowych. Wskazuje na to art. 2 ustawy, zgodnie z którym „grami losowymi są gry, w tym urządzane przez sieć Internet, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku”.

W związku z tym, że loteria traktowana jest jako gra hazardowa przed jej organizatorami postawiony jest szereg wymogów. Przede wszystkim niezbędne jest uzyskanie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej. DIAS do którego trafia wniosek ma na jego rozpatrzenie 2 miesiące. Należy zatem pamiętać, aby wniosek złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii jest silnie sformalizowany. Musi posiadać wszystkie informację wymagane przez ustawodawcę. Dane te zostały uregulowane w art. 39 ustawy o grach hazardowych.

Art. 39

Wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej zawiera:

1. (uchylony)

2. nazwę i status prawny podmiotu występującego z wnioskiem, w przypadku spółek handlowych również numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego prowadzącego działalność za pośrednictwem oddziału, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym tego oddziału;

3. dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości) osób zarządzających podmiotem oraz reprezentujących podmiot występujący z wnioskiem;

4. określenie obszaru, na którym planuje się urządzenie loterii;

5. określenie czasu, w którym planuje się urządzenie loterii;

6. bankowe gwarancje wypłat nagród;

7. projekt regulaminu loterii;

8. dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na organizację loterii;

9. aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Warto przy tym pamiętać, że loteria promocyjna nie jest grą darmową. Organizator jest obowiązany do wniesienia opłaty. Wynosi ona 10% wartości puli nagród, jednak nie mniej niż 50% kwoty bazowej. Kwota bazowa w 2022 r. wynosi 5774,13 zł.

Organizator ma obowiązek zapewnić nadzór nad grami hazardowymi. Nadzorca gier hazardowych musi legitymować się obyciem specjalnego szkolenia.

Co dalej?

Zachęcamy do bieżącego śledzenia zarówno strony znajdzparagraf.pl, jak również naszych socialmediów – profilu na Facebooku i Instagramie.

Zmieniamy się z myślą o przedsiębiorcach i do nich kierujemy nasze materiały. Śledźcie nas na bieżąco w kwestii zmian związanych z e-commerce i prawem przedsiębiorców!

Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.