Podział majątku w Warszawie – z adwokatem czy bez?

Sprawy rozwodowe nierozerwalnie wiążą się także z podziałem majątku. Adwokat bierze udział w tych ustaleniach, zarówno wtedy gdy, odbywają się one w ramach jednego postępowania, jak również po rozwodzie, gdy tego porozumienia nie udało się osiągnąć. Kwestie finansowe często bywają zawiłe i skomplikowane i niemal zawsze wzbudzają sporo emocji. Dlatego warto skorzystać z fachowego wsparcia.

Adwokat do podziału majątku – Warszawa

Niektórzy małżonkowie sami ustalają podział majątku jeszcze zanim dojdzie do sprawy rozwodowej. Ale nawet w sytuacji polubownego porozumienia, warto zasięgnąć specjalistycznej porady. Do znalezienia prawnika wiele osób wykorzystuje internetowe wyszukiwarki, wpisując w nie hasło „adwokat podział majątku Warszawa”. Znajdziesz w ten sposób prawnika, który specjalizuje się w tematyce rodzinnej, rozwodowej. Każda taka sprawa wymaga bowiem gruntownej analizy i ustalenia, co w świetle prawa stanowi wspólny majątek małżonków,  A co natomiast zalicza się do ich majątków osobistych. Nie zawsze jest to tak oczywiste, jak wydaje się osobom, które postanowiły zakończyć oficjalnie swój związek.

Wsparcie adwokata okazuje się nieodzowne także wtedy, gdy podział majątku jest skomplikowany i nie przebiega w polubowny sposób. Finał sprawy zależy w dużej mierze od tego, czy para przed ślubem podpisała intercyzę, czy miała rozdzielność czy też wspólnotę majątkową. Zdarza się to najczęściej w sytuacji, gdy jedna z osób prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki i chce zabezpieczyć majątek rodziny na wypadek niepowodzenia. O tych i innych formach podziału majątku porozmawiasz z zaufanych adwokatem z Warszawy.

Majątek wspólny i osobisty – podział majątku z adwokatem

W przypadku rozpadu związku ważne jest ustalenie, jaką część stanowi u każdego z nich majątek osobisty (zgromadzony jeszcze przed ślubem), a jaką część majątek wspólny (zgromadzony po ślubie). Podział majątku z adwokatem można przeprowadzić:

W czasie lub po zakończeniu sprawy rozwodowej.
W sytuacji, gdy postanowisz razem z partnerem o rozdzielności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa.

Każdorazowo, chodzi o wyjście ze stanu współwłasności, które utworzyło się automatycznie, gdy razem zarabiali i inwestowali w ruchomości i nieruchomości. Nietrudno się domyślić, że proces bywa dość skomplikowany, szczegółowy i emocjonalny. Adwokat może zasugerować rozdzielenie majątku na kilka sposobów . Przyporządkowanie każdemu tego, co do niego należało. Przyznanie rzeczy jednej osobie, pod warunkiem, że spłaci ona współmałżonka. Czy wreszcie sprzedaż całego majątku wspólnego i podział zarobionej w ten sposób gotówki w ustalonych częściach.

Ważnym elementem postępowania o podział majątku jest stworzenie poprawnej umowy podziałowej, w czym również pomaga wyspecjalizowany w zagadnieniu adwokat.

 

Artykuł partnera

Admin
Admin