Suma ubezpieczenia a wysokość składki

Na rynku można znaleźć podobne polisy, które różni jednak wysokości składki. Jej stawka zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest suma ubezpieczenia. Wyjaśniamy, co oznacza to pojęcie, czym różni się od sumy gwarancyjnej i w jaki sposób powiązane jest z ceną polisy.
Suma ubezpieczenia

Bez wątpienia ubezpieczenia stają się coraz bardziej popularne w Polsce. Z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że w 2020 roku nasi rodacy wydali na opłacenie składek ubezpieczeniowych 63,4 mld zł. Tylko na polisy na życie Polacy przeznaczyli łącznie 20,7 mld zł, na ubezpieczenia komunikacyjne 23,4 mld zł, a ubezpieczenia zdrowotne to kolejne 940,7 mln zł.

Niestety, za zwiększonym zainteresowaniem ubezpieczeniami nie zawsze idzie wzrost wiedzy na temat konstrukcji polis. Problemy sprawia na przykład suma ubezpieczenia i jej powiązanie z wysokością składki ubezpieczenia.

Od czego zależy wysokość składki ubezpieczenia?

Składka ubezpieczenia to po prostu cena, jaką trzeba zapłacić za wykupienie wybranej polisy i tym samym uzyskanie ochrony w wyznaczonym w umowie zakresie. Odnosi się to do każdego rodzaju ubezpieczenia. Zarówno sposób opłacenia składki ubezpieczenia, jak i jej wysokość to obok zakresu ubezpieczenia kluczowe kwestie, które są częścią umowy między towarzystwem ubezpieczeniowym a ubezpieczającym.

Od czego zatem zależy wysokość składki ubezpieczenia? Istotne są tutaj różne parametry i czynniki. Na cenę polisy ma wpływ rodzaj ubezpieczenia, okres ochrony ubezpieczeniowej, poziom ryzyka dla ubezpieczyciela, analiza klienta, a także wartość sumy ubezpieczenia. W tym artykule skoncentrujemy się właśnie na tej ostatniej kwestii.

Składkę kształtuje z jednej strony ryzyko ubezpieczeniowe, a z drugiej wysokość ewentualnego odszkodowania powiązana z sumą ubezpieczenia. Zanim przejdziemy do wyjaśnienia tytułowego pojęcia, warto wyjaśnić, czy jest możliwe zmniejszenie wysokości składki ubezpieczenia.

Czy można zmniejszyć wysokość składki ubezpieczenia?

Zmniejszenie wysokości składki ubezpieczenia to oczywiście tańsza polisa. Czy jednak zawsze opłaca się za wszelką cenę obniżać koszty zakupu polisy? Zapytaliśmy o to eksperta.

– Zawsze warto szukać tańszego ubezpieczenia, ale nie kosztem zmniejszenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej, bo to właśnie ona jest najważniejsza w przypadku ubezpieczeń nieobowiązkowych. Kalkulacja składki OC musi uwzględniać, że w przypadku obowiązkowego OC komunikacyjnego zakres ochrony jest zawsze taki sam, a składkę można zredukować przede wszystkim dzięki bezszkodowej historii ubezpieczenia. W ubezpieczeniu majątkowym niższą składkę można zapłacić, gdy wybierzemy ubezpieczyciela, u którego mamy już wykupione inne polisy – zauważa ekspert porównywarki ubezpieczeń Punkta.pl – Składka może być niższa także wtedy, gdy zapłacimy ją jednorazowo, a nie w ratach. Inny sposób na redukcję ceny ubezpieczenia to obniżenie sumy ubezpieczenia, co również może nie być korzystne. Najlepiej porównać ze sobą jak najwięcej ofert przed wybraniem polisy. Pozwoli to znaleźć najkorzystniejsze ubezpieczenie. Dziś można dokonać porównania w zaciszu własnego domu dzięki takim narzędziom jak internetowe porównywarki ubezpieczeń – podkreśla ekspert.

Czym jest suma ubezpieczenia?

Wróćmy jednak do sumy ubezpieczenia. Ten termin znajdziemy w każdym OWU. Suma ubezpieczenia jest górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela. Innymi słowy, to maksymalna kwota, jaką ubezpieczony będzie mógł otrzymać, gdy wystąpi szkoda objęta ochroną. Jednocześnie może się zdarzyć, że suma ubezpieczenia nie pokryje rzeczywiście poniesionej straty.

Będzie to oznaczać, że doszło do niedoubezpieczenia, co jest oczywiście niekorzystne dla strony opłacającej składkę. Trzeba również pamiętać, żeby nie mylić sumy ubezpieczenia z kwotą odszkodowania. Ta ostatnia nie może być wyższa niż suma ubezpieczenia, ale nie ma przeszkód, aby była niższa. Kwotę odszkodowania określa się bowiem na podstawie wyceny konkretnej szkody.

Czym różni się suma ubezpieczenia od sumy gwarancyjnej?

Oprócz sumy ubezpieczenia można spotkać się również z określeniem „suma gwarancyjna”. Nie należy jednak utożsamiać i mylić tych dwóch sum.

Suma ubezpieczenia – jak wcześniej wyjaśniliśmy – to maksymalne odszkodowanie, na jakie może liczyć poszkodowany w chwili ujawnienia się szkody. Suma gwarancyjna to natomiast gwarantowana suma ubezpieczenia w polisach OC. Jej wysokość jest taka sama u każdego ubezpieczyciela, ponieważ narzucają ją przepisy prawa.

Ustawowa suma gwarancyjna zmienia się co 5 lat i wynosi od 2019 roku:

  • 5 210 000 euro – dla szkód na osobie,
  • 1 050 000 euro – dla szkód na mieniu.

Duży wybór ubezpieczeń samochodowych znajdziesz pod adresem internetowym https://punkta.pl/ubezpieczenie-samochodu/.

Suma ubezpieczenia – jak jest wyliczana?

Sumę ubezpieczenia ustala zakład ubezpieczeń. Bierze przy tym pod uwagę różne czynniki w zależności od rodzaju ubezpieczenia. Dla przykładu, przy ubezpieczeniu mieszkania czy domu analizowane są ceny rynkowe nieruchomości w danej lokalizacji. Gdy polisa mieszkaniowa ma obejmować również ruchomości, wtedy ubezpieczyciel musi wziąć pod uwagę także ich wartość. Obydwie strony umowy muszą dołożyć starań, aby ustalić właściwą sumę ubezpieczenia. Gdy będzie ona zbyt niska, pojawi się zjawisko niedoubezpieczenia i osoba wykupująca polisę w przypadku wystąpienia szkody straci. Natomiast przy nadubezpieczeniu klient zapłaci wyższą składkę, ale i tak otrzyma niższe odszkodowanie, ponieważ ubezpieczyciel wyliczy faktyczną wartość mienia.

Na koniec warto dodać, że suma ubezpieczenia może być redukcyjna lub nieredukcyjna. W pierwszym przypadku suma ubezpieczenia jest pomniejszana o kwoty wypłacanego odszkodowania, natomiast w drugim – nie zmienia się w czasie trwania umowy.

Suma ubezpieczenia to jedna z ważniejszych kwestii przy zawieraniu umowy ubezpieczenia. Ma również ogromny wpływ na wysokość składki ubezpieczenia. Obniżenie sumy ubezpieczenia pozwala obniżyć cenę polisy w ubezpieczeniach nieobowiązkowych, ale jednocześnie stwarza dla ubezpieczonego ryzyko straty w razie wystąpienia zajścia wypadku ubezpieczeniowego.

Tekst partnera

Admin
Admin