Programy lojalnościowe typu „premium” i płatne członkostwo – jakie są strategie tego typu programów i dokąd one zmierzają?

Programy lojalnościowe I płatne członkostwa to nie nowość, te narzędzia sprzedażowe są stare i zakorzenione w kulturze w filozofii sprzedaży od dawna. Obecnie wręcz stały się standardem, który posiada każda większą szanującą się firma. Dzisiejsi konsumenci wymagają tego - chcą płacić za możliwość darmowej dostawy, za zbieranie naklejek, punktów i dodatkowych rabatów, tylko dla członków.
Programy lojalnościowe

Przykładami programów lojalnościowych typu premium są:

  1. Allegro Smart
  2. Empik Premium
  3. Amazon Prime
  4. BARNES & NOBLE
  5. COM

Segmentacja uczestników jako motywator

Organizatorzy programów lojalnościowych typu premium stosują segmentację rynku jako motywator do działania. Jak można segmentować uczestników? Jednym ze sposobów jest segmentacja na podstawie wartości koszyka zakupowego w określonym przedziale czasowym – im wyższa wartość, tym klient kwalifikuje się do wyższego poziomu członkostwa.

Kolejną możliwością jest płatność za uczestnictwo, na przykład wykupienie subskrypcji, często dobrowolnej, efektem czego są korzyści przewyższające koszt samej subskrypcji. Iną możliwości jest segmentacja na podstawie posiadanych produktów, na przykład na podstawie posiadanych kart płatniczych.

Strategia programów lojalnościowych typu premium

Jaką strategię najczęściej obierają podmioty tworzące programy lojalnościowe i płatne członkostwa dla swoich klientów? Można wymienić ich 5:

  1. Płatne członkostwo – jest to sposób zacieśnienia więzi z klientami związanymi już z daną marką poprzez zaoferowanie im dodatkowych profitów w zamian za określone, stałe opłaty.
  2. Natychmiastowa gratyfikacja – uczestnicy od razu otrzymują obiecane bonusy.
  3. Dodatkowe korzyści inne niż pieniężne – zamiast zniżek oferowane są na przykład uczestnictwo w wydarzeniach czy dodatkowe, ekskluzywne treści w formie chociażby ebooków.
  4. Zasada Pareto.
  5. Partnerstwo z luksusowymi markami – uczestnicy mogą korzystać z usług czy dobór marki, którą wspierają finansowo w postaci płatnego programu lojalnościowego.

Kierunki programów lojalnościowych premium

Programy lojalnościowe i płatne członkostwa wciąż się rozwijają, aby jak najlepiej zaangażować klientów, a przez to – przynosić zyski. Jakie są kierunki tych narzędzi?  Przede wszystkim zaangażowanie klienta.

Płatne programy sprawdzają się lepiej – według badań klienci, którzy decydują się zapłacić za udział w programie, są bardziej lojalni, aktywni i zdeterminowani do działania. Aplikacja mobilna to kolejny istotny kierunek, ponieważ ułatwia ona korzystanie z programu.

Ważne jest również personalizowanie ofert – klient zrozumiany, to klient wierniejszy marce. Programy prowadzone są także w stronę wyjątkowych doznań, co oznacza, że klient w zamian otrzymuje na przykład dedykowaną obsługę, informacje o prestiżowych wydarzeniach czy dostęp do przedsprzedaży biletów, na które czeka.

Współpraca
Współpraca
Artykuł sponsorowany - tekst partnera.

więcej porad

Dodatek węglowy – dla kogo, gdzie i ile?

Aktualne ceny węgla cały czas utrzymują się na wysokim poziomie. Zaczynają się od 1180 zł za tonę w sklepie Polskiej Grupy Górniczej a kończą nawet na 3500 zł u tych bardziej „zaradnych” pośredników. Oczywiście dobicie się do towaru w sklepie online PGG graniczy z cudem, zatem większość osób będących w potrzebie będzie zmuszonych kupić opał za stawkę plasującą się w górnych widełkach. W takiej sytuacji dodatek węglowy na pewno się przyda. [reklama-ads] Dodatek węglowy – co na to ustawa? Rząd szybko zareagował i po mistrzowsku załatwił problem, którego sam był naczelnym twórcą. Otóż już w dniu 5 sierpnia w życie weszła ustawa o dodatku węglowym. Zawarto w niej wszelkie odpowiedzi na pytania – dla kogo „rządowe” pieniądze, ile ich będzie i w jaki sposób należy o nie wnioskować. W przepisie art. 2 ustawy czytamy, że dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. [reklama-ads] Przez gospodarstwo domowe rozumieć należy: osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). Przez paliwa stałe z kolei rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego. [rada] Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.[/rada] Dodatek węglowy – dla kogo? Jak możemy wyczytać z przepisów przytoczonych powyżej z wnioskiem o dopłatę może wyjść każdy, kto swoje gospodarstwo domowe ogrzewa piecem lub inna tożsamą instalacją używając do tego paliwa stałego w postaci węgla kamiennego (groszku, orzecha, kostki, brykietu itp.) [reklama-ads] Źródło ogrzewania jest jedynym kryterium. Nie ma tutaj znaczenia dochód wyliczany na jednego członka w rodzinie. Należy jednak pamiętać, że dopłata jest dla gospodarstwa, nie dla każdego z jego członków. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jedną osobę wchodzącą do tego samego gospodarstwa, dopłata przyznawana będzie tylko pierwszemu z wnioskodawców. [rada]Warto pamiętać, że dodatek węglowy wypłacany jest na podstawie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jeżeli zatem wnioskodawca nie zarejestrował w nim swojego pieca, nie otrzyma środków.[/rada] Natomiast nie ma znaczenia czy wnioskodawcy są właścicielami, najemcami czy użytkownikami nieruchomości, w której znajduje się piec. Dla przyznania dodatku węglowego nie ma znaczenia kwestia, kto jest właścicielem nieruchomości i ile ma nieruchomości czy to kto zgłosił piec do CEEB. Liczy się jedynie faktyczne zamieszkiwanie w lokalu, prowadzenie tam gospodarstwa domowego i ogrzewanie go węglem. Co zamieszkającymi w bloku? Mieszkańcy lokali znajdujących się w blokach również mają szansę na dodatek. Prawo do wypłaty świadczenia ma bowiem każda rodzina mieszkająca w bloku, w którym jest centralne źródło ogrzewania oparte na jednym, wspólnym źródle ciepła. [reklama-ads] W takiej sytuacji, każde gospodarstwo ma prawo do otrzymania dodatku. Oczywiście, aby wniosek był zasadny centralne ogrzewanie musi być zasilane węglem. Dodatek węglowy - ile? Tutaj nie będzie większych zaskoczeń. Dodatek węglowy wynosi 3000 zł. Jest wypłacany jednorazowo w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. [uwaga]Czytaj też: Prawo do ponaglenia opieszałego organu administracyjnego[/uwaga] Do kiedy złożyć wniosek o dodatek węglowy? Wniosek o wypłatę dodatku węglowego należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku. Wnioski  złożone wskazanej dacie będą pozostawione bez rozpoznania. Gdzie złożyć wniosek? [reklama-ads] Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Składa się go na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tym drugim wypadku należy pamiętać, że wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny lub uwierzytelnienie z wykorzystaniem profilu zaufanego. Przyznanie przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Z kolei odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają już wydania decyzji. Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał taki adres we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty organ odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości osobistego odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku węglowego. [reklama-ads] Dodatek węglowy – lepiej nie ściemniaj! Niektórzy Polacy w dalszym ciągu nie rozumieją, że na każdą pomoc ze strony rządu składa się całe pracujące społeczeństwo. W swojej niewiedzy nauczyli się wykorzystywać luki w prawie i ciągnął ze wspólnego garnucha ile się tylko da. W tym przypadku nie jest inaczej. Dopłata wypłacana jest na gospodarstwo domowe, nie na lokal mieszkalny czy źródło ogrzewania. Stąd też pojawiają się rodziny, w których każdy dorosły osobnik "prowadzi" własne gospodarstwo domowe i składa oddzielny wniosek. Jak możemy wyczytać na prawo.pl do ośrodka pomocy społecznej w Rybniku wpłynęły wnioski z których wynika, że w mieszkaniu o metrażu niespełna 40 mkw z jednym piecem kaflowym, z jedną kuchnią i jedną łazienką funkcjonują aż cztery gospodarstwa domowe. [reklama-ads] Takie zachowanie nie powinno jednak ujść płazem, bowiem wójt, burmistrz oraz prezydent miasta ma prawo przeprowadzania weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego, w szczególności w zakresie zgłoszenia oraz wpisania głównego źródła ogrzewania w CEEB. Jeżeli zatem organ dojdzie do przekonania, że wnioskodawca złożył fałszywe oświadczenie, jego obowiązkiem będzie zgłoszenie tego do organów ścigania. Warto pamiętać, że zgodnie z art. 233 par. 6 Kodeksu karnego za złożenie fałszywego oświadczenia grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Blokada alkoholowa w samochodzie – poznaj przepisy!

Czym jest i na czym polega blokada alkoholowa? Zgodnie z art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym blokada alkoholowa to urządzenie techniczne, które uniemożliwia uruchomienie silnika pojazdu silnikowego oraz pojazdu szynowego, gdy zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przez kierującego będzie wynosić co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. [reklama-ads] Biorąc pod uwagę powszechnie obowiązujące przepisy, przytoczone powyżej blokada alkoholowa, w którą został wyposażony samochód z napędem silnikowym, ma za zadanie uniemożliwić jego uruchomienie po spożyciu alkoholu. Aby jednak było to możliwe, w pierwszej kolejności kierowca jest zobowiązany dmuchnąć w ustnik. W momencie wykrycia w wydychanym powietrzu stężenia alkoholu powyżej granicy przedstawionej w przepisach wykonawczych blokada alkoholowa zostanie uruchomiona. Co ciekawe, urządzenie może zostać zamontowane również w samochodach ze wbudowanym systemem start-stop. Jednak nie wymaga ono od kierowy ponownego dmuchnięcia przy każdym zgaszeniu silnika przez wcześniej określony czas (co dwie lub cztery godziny). Blokada alkoholowa - przepisy wykonawcze, które warto znać [reklama-ads] Blokada alkoholowa to nie tylko urządzenie, która pozwala zadbać o bezpieczeństwo kierowcy oraz innych osób na drodze. To przede wszystkim jeden ze sposobów, pozwalający na skrócenie okresu pozbawienia uprawnienia do kierowania pojazdami. Blokada alkoholowa w samochodzie jest regulowana przez przepisy znajdujące się w art. 182a Kodeksu karnego wykonawczego. Zgodnie z art. 182a k.k.w ust. 1 “Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 2 ust. 3 lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd morze orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt 84 ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o uchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz 1137, z późn. zm.), jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji”. Kiedy można zastosować blokadę alkoholową? [reklama-ads] Aktualne przepisy przewidują, że blokada alkoholowa w samochodzie może zostać założona, jeśli został spełniony warunek konieczny. Czyli w przypadku, jeśli kierowca wykonywał środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru. Zakaz może zostać orzeczony w miesiącach lub latach. Co więcej, zastosowanie instytucji blokady alkoholowej może dotyczyć również sprawców, wobec których orzeczono dożywotny zakaz prowadzenia pojazdów na podstawie art. 42 ust. 3 lub 4 Kodeksu karnego. Jednak warunkiem jego zastosowania jest wykonywanie orzeczonego dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów przez okres co najmniej 10 lat. Blokada alkoholowa a praktyczne informacje dla kierowców Aby zaistniała możliwość skorzystania z rozwiązania, jakim jest blokada alkoholowa, musi zostać dopełniony szereg obowiązków, o których mowa w przepisach objętych ustawą Prawo o ruchu drogowym. Blokada alkoholowa w Twoim samochodzie może zostać zamontowana przez producenta urządzenia lub upoważnionego przedstawiciela. [reklama-ads] Co więcej, urządzenie podlega regularnej kalibracji - co 12 miesięcy. Pierwsza kalibracja jest dokonywana w momencie montażu urządzenia. W związku, z którą kierowca otrzymuje dokument potwierdzający kalibrację blokady alkoholowej. Należy również pamiętać, że pojazd, który został wyposażony w blokadę alkoholową, podlega niezależnemu badaniu technicznemu. Zostaje ono przeprowadzone po okazaniu wcześniej wspomnianego dokumentu potwierdzającego kalibrację urządzenia. Kierujący pojazdem, w którym zostało zastosowane rozwiązanie, ma obowiązek posiadać przy sobie zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu techniczny z wynikiem pozytywnym oraz dokument potwierdzający jego kalibrację, wystawiony przez producenta lub upoważnionego do tego przedstawiciela. [reklama-ads] Polecane wzory pism: Wzór odwołania od zatrzymania prawa jazdy Wzór wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów Oświadczenie o utracie karty kierowcy wzór