Składka zdrowotna 2022 – inna za styczeń niż za luty

Rządzący nie dają nam o sobie zapomnieć – Polski Ład robi furorę. Niestety wyłącznie tą negatywną. Im lepiej poznajemy mechanizmy nowelizacji, tym odkrywamy coraz więcej nieprawidłowości, nieścisłości czy po prostu luk prawnych. Nie inaczej sprawy się mają w kwestii ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego przedsiębiorców. Najwięcej kontrowersji budzi składka zdrowotna 2022, gdyż teraz jej wysokość zależna jest od dochodu przedsiębiorcy. W poprzednim artykule tłumaczyliśmy w jaki sposób ową składkę wyliczać. Opanowanie tej wiedzy nie jest jednak wystarczające, gdyż pojawia się nowy problem – jaką składkę zapłacić za styczeń, skoro jeszcze nie złożyliśmy miesięcznej deklaracji PIT, a jaką za kolejne miesiące? Wyjaśniamy to poniżej.
Składka zdrowotna 2022

W zależności od wybranej formy opodatkowania, przedsiębiorca przy tych samych realnych dochodach, zapłaci ubezpieczenie w innej wysokości. Składka zdrowotna 2022 przy skali podatkowej wynosi 9% dochodu z poprzedniego miesiąca. Dla przedsiębiorców korzystających z podatku liniowego przewidziana została składka w wymiarze 4,9% dochodu. Z kolei przy ryczałcie wyliczenie składki zdrowotnej zależne od osiągniętego przychodu. Przy rocznym przychodzie do 60.000 zł składa wynosi 319,79 zł. Karta podatkowa pozwala natomiast na płacenie minimalnej stawki 270,90 zł.

Składka zdrowotna 2022 za styczeń

Składka zdrowotna 2022, co do zasady, liczona jest od wysokości osiągniętego dochodu lub przychodu w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie. Z racji tego, że prawo nie działa wstecz, regulacja w takiej postaci zaczęła obowiązywać dopiero od stycznia tego roku. W związku z tym przedsiębiorcy nie mają możliwości wyliczenia wymiaru składki zdrowotnej w styczniu od dochodu uzyskanego w poprzednim miesiącu, czyli w grudniu 2021 roku. Dlatego też w tym miesiącu rozliczenie wygląda w inny sposób.

Skala podatkowa

Podstawę wymiaru składki za styczeń 2022 roku oblicza się na zasadach obowiązujących w roku 2021. Należy zatem 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku ubiegłego przemnożyć przez 9%. Trzeba przy tym pamiętać, że składka nie będzie wynosić tyle co w roku 2021, tj. 381,81 zł, gdyż wysokość składki w 2021 roku wynikała z przeciętnego wynagrodzenia z roku 2020. Pozostają te same zasady wyliczenia, lecz nie kwota samej składki zdrowotnej.

Jak wyliczyć?

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2021 roku wyniosło 6.221,04 zł.

Podstawa wymiaru składki za styczeń wynosi zatem – 75% x 6.221,04 zł = 4.665,78 zł.

9% od podstawy – 9% x 4.665,78 = 419,92 zł.

Przedsiębiorcy korzystający ze skali podatkowej zapłacą za styczeń 2022 roku składkę w wysokości 419,92 zł.

Podatek liniowy

Podstawę wymiaru składki wyliczymy analogicznie jak w poprzednim wypadku. Wymiar składki przy podatku liniowym to 4,9%.

Pojawił się tu jednak problem z interpretacją przepisów – ZUS stoi na stanowisku, że wysokość stawki przy podatku liniowym za styczeń 2021 roku powinien stanowić 9% podstawy, czyli 419,92 zł. Doradcy podatkowi twierdzą jednak, że powinno to być 4,9% podstawy, czyli 228,62 zł. Z ostrożności zaleca się jednak opłacenie wyższej stawki.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W przypadku ryczałtu składkę zdrowotną za styczeń i każdy kolejny miesiąc należy wyliczać już zgodnie z przepisami Polskiego Ładu. Jest to 9% podstawy.

Podstawa jest zależna od wysokości rocznych przychodów osiągniętych w roku poprzednim. Składka ta wynosi:

  • przy przychodach do 60.000 zł – 335,94 zł;
  • przy przychodach od 60.000 zł do 300.000 zł – 559,89 zł;
  • przy przychodach wyższych niż 300.000 zł – 1.007,81 zł.

Istnieje stanowisko, zgodnie z którym przedsiębiorca może za podstawę przyjąć przychód z roku bieżącego. W takim wypadku za styczeń zapłaci 335,94 zł i taką też składkę będzie płacić do osiągnięcia progu 60.000 zł, a dopiero po jej przekroczeniu przejdzie na stawkę w wysokości 559,89 zł. W tym wypadku jednak, na koniec roku będzie musiał uregulować niedopłatę za te miesiące, w którym stosował stawkę niższą. Nie wydaje się to być dobry pomysł, tym bardziej, że interpretacja przepisów Polskiego Ładu dalej jest niejednolita.

Karta podatkowa

Przy karcie podatkowej sprawa jest o wiele prostsza. Tutaj stawka za każdy miesiąc wynosi 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W roku 2022 jest to 3.010 zł. Mnożąc 9% x 3.010 zł, otrzymujemy 270,90 zł.

Do kiedy opłacić składkę?

Termin na uiszczenie składek zdrowotnych dla każdej formy opodatkowania stanowi 20. dnia miesiąca następującego po rozliczanym miesiącu. Wyjątkowo, w związku z tym, że 20 lutego wypada w niedzielę, termin płatności składki za styczeń upłynie 21 lutego.

Składka zdrowotna 2022 za luty i następne miesiące

W przypadku lutego i kolejnych miesięcy rozliczenie będzie odbywało się już zgodnie z zasadami Polskiego Ładu.

Rozliczenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się w formie ryczałtu i karty podatkowej, dla całego roku będzie takie samo jak w styczniu 2022 roku.

Skala podatkowa

Składka zdrowotna wynosi 9% dochodu uzyskanego w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie. Składkę należy uiszczać do każdego 20. dnia miesiąca następnego. Wymiar składki jest zależny od osiągniętego dochodu. Składka za luty będzie obliczana na podstawie dochodu za styczeń i płatna do 20. marca.

Składka zdrowotna, nawet przy zerowych dochodach, nie może być niższa niż 270,90 zł.

Podatek liniowy

Wymiar składki wynosi 4,9% dochodów z miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie. Składkę należy opłacać do 20. dnia  miesiąca następnego. W związku z powyższym składka za luty będzie obliczana na podstawie dochodu za styczeń i płatna do 20 . marca.

[/rada]Tak jak w skali podatkowej, przy podatku liniowym składka minimalna wynosi 270,90 zł[/rada]

Co dalej?

Zachęcamy do bieżącego śledzenia zarówno strony znajdzparagraf.pl, jak również naszych socialmediów – profilu na facebooku i instagramie.

Zmieniamy się z myślą o przedsiębiorcach i do nich kierujemy nasze materiały. Śledźcie nas na bieżąco w kwestii zmian związanych z Polskim Ładem i prawem przedsiębiorców!

Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.