Zakupy przez Internet

Często robiąc zakupy przez Internet, zastanawiamy się czy mamy prawo zwrotu towaru, na takich samych zasadach jak w sklepie stacjonarnym? Jakie prawa ma konsument, gdy kupuje towar w sklepie internetowym? Okazuje się, że robiąc zakupy przez Internet jesteśmy objęci oddzielnymi regulacjami ochronnymi. Zawdzięczamy to implementacji dyrektywy unijnej do polskiego systemu prawnego.

Osobie, która zawiera umowę kupna-sprzedaży na odległość, poza lokalem przedsiębiorcy, czyli poza jego sklepem czy biurem, przysługują dodatkowe prawa wynikające z  przyjętej dyrektywy prawa unijnego. Osoba sprzedająca przez Internet musi się zatem liczyć z dodatkowymi obowiązkami, które nie są nałożone na sprzedawców w sklepach tradycyjnych.

Wyczerpujące informacje

Robiąc zakupy drogą internetową powinniśmy otrzymać wyczerpujące informacje odnośnie zakupu. Sprzedawca powinien przekazać informacje o swoich danych, czyli: nazwę, adresu, szczegóły dotyczące rejestracji firmy. Ponadto należy przekazać  informacje o właściwościach towaru lub usługi. Kupujący musi otrzymać informacje o sposobie zapłaty jak i łącznej cenie (w tym opłatach pocztowych i podatkach), jakie poniesie. Zakomunikowany musi być również jasno termin i sposób dostawy towaru, informacja o prawie do odstąpienia od umowy, miejscu i sposobie składania reklamacji. Wszelkie te informacje muszą być potwierdzone na piśmie.

14 dni na odstąpienie od umowy

W odróżnieniu od zakupów stacjonarnych, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn. Klient ma 14 dni od otrzymania towaru, może bez podania przyczyn odstąpić od umowy. W takim przypadku powinien on odesłać towar, w stanie niezmienionym. Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić konsumentowi pieniądze.

Zwrot towaru

Sprzedawca ma jednak prawo w niewielkim stopniu zmienić warunki oferowanej sprzedaży. Klient powinien przed zakupem zapoznać się z tymi warunkami, tak aby nie być zaskoczonym w razie odmowy przyjęcia przez sprzedawcę zwracanego towaru. Pamiętajmy, że  prawo odstąpienia nie przysługuje m.in. w przypadku dostawy prasy, usług w zakresie gier hazardowych oraz dostawy towarów i usług wyprodukowanych „na miarę”.

Termin do odstąpienia od umowy może ulec przedłużeniu do 12 miesięcy

W przypadku  nie powiadomienia klienta o prawie do odstąpienia, lub gdy sprzedawca nie potwierdzi na piśmie choćby jednej z informacji o prowadzonej działalności i prawach, termin do odstąpienia od umowy ulega przedłużeniu nawet do 12 miesięcy. Termin ten liczony jest od następnego dnia po upływie 14-dniowego terminu na zwrot.  Pamiętajmy, że termin dziesięciodniowy, jak i trzymiesięczny, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od momentu wydania rzeczy, natomiast gdy umowa dotyczy świadczenia usługi  od dnia jej zawarcia.

Produkt wadliwy

Pamiętajmy jednak, że wymienione powyżej warunki nie dotyczą produktów wadliwych.  W tym przypadku procedura jest zgodna z zasadami udzielonej klientowi gwarancji lub z warunków ustawowej rękojmi,  czyli niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową.

Jeśli potrzebujesz obsługi prawnej z zakresu obsługi sklepu internetowego <- koniecznie kliknij tutaj.

 

Podstawa prawna:

  • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE, z dnia 25 października 2011 r., w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

 

Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Dziennikarz i redaktor, od lat związana z branżą prawniczą i finansową.