Porzucenie psa – czy jest przestępstwem?

W związku ze zbliżającymi się świętami, wszystkie osoby które planują lub już zdecydowały się na zakup psa (lub każdego innego zwierzęcia) chcemy przestrzec przed jego porzuceniem. Porzucenie psa, w świetle prawa jest traktowane jako przestępstwo.
Porzucenie psa

Porzucenie psa traktowane jest na równi ze znęcaniem się nad nim. Porzucenia czworonoga, w żadnym wypadku nie można traktować jako zwrócenie zwierzęciu wolności i wydanie go na „łono natury”.

Bez wyjątku, porzucenie psa to wyrządzenie mu krzywdy. Należy pamiętać, że udomowione zwierzę przyzwyczajone jest do opieki, spania w domu oraz regularnych posiłków. Zwierzę wypuszczone na „wolność” nie poradzi sobie i będzie skazane na śmierć.

Porzucenie psa a przepisy

Porzucanie zwierzęcia w doktrynie i judykaturze traktowane jest jako znęcanie się oraz okrutne działanie. Materię tą reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (dalej jako UOZ).

Znęcanie się nad zwierzętami zostało unormowane w art. 6 UOZ.

Przepisy:

Art. 6 ust. 1a. – Zabrania się znęcania nad zwierzętami.

Art. 6 ust. 2. pkt. 11. – Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności: porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje.

Porzucenie psa (lub innego zwierzęcia) to również działanie okrutne. Tak właśnie UOZ nazywa wszelkie przypadki znęcania się, w tym także, porzucenie (art. 4 pkt. 8 UOZ).

Przepisy:

Art. 4 pkt. 8 – „okrutne traktowanie” – rozumie się przez to wymienione w ustawie przypadki znęcania się nad zwierzętami oraz inne postępowanie właściciela bądź innej osoby, prowadzące do skutków porównywalnych ze skutkami znęcania się.

Co więcej, znaczenie ma również „sposób porzucenia”. Oddanie psa do schroniska (co również jest porzuceniem) będzie traktowane inaczej, aniżeli przywiązane psa w lesie do drzewa, pozostawiając go na pewną śmierć.

W tym drugim przypadku takie zachowanie będzie poczytywane jako traktowanie zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem (Art. 4. pkt 12 UOZ).

Przepisy:

Art. 4. pkt 12 – „szczególne okrucieństwo” – rozumie się przez to przedsiębranie przez sprawcę działań charakteryzujących się drastycznością form i metod, a zwłaszcza działanie w sposób wyszukany lub powolny, obliczony z premedytacją na zwiększenie rozmiaru cierpień i czasu ich trwania.

Czy każdy przypadek porzucenia psa będzie przestępstwem?

Tutaj pole do polemiki jest niewielkie. Przepis art. 35 UOZ mówi jednoznacznie, że każdy kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem. Co więcej, jeżeli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Dodatkowo sąd może orzec tytułem środka karnego zakaz posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt. A także ma możliwość orzeczenia nawiązki w wysokości od 1000 zł do 100 000 zł na wskazany cel związany z ochroną zwierząt.

Nawet, jeśli w sytuacji szczególnej sąd odstąpi od postępowania karnego, nadal może utrzymać w mocy zakaz posiadania zwierząt.

Oddanie do schroniska a porzucenie psa

Schronisko jako instytucja służy do opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Z kolei zwierzę, posiadające właściciela nie ma statusu „bezdomnego”. Mówi o tym art. 4 pkt 16 UOZ, wyjaśniając, iż przez zwierzęta bezdomne rozumieć należy zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

Oznacza to, że oddanie psa do schroniska należy poczytywać jako uczynienie go bezdomnym, a co za tym idzie porzucenie go.

Oddanie psa do schroniska, może odbyć się bez przykrych konsekwencji karnych, jeżeli właściciel, w uzasadnionych okolicznościach, wyczerpie inne możliwości znalezienia opieki dla zwierzęcia.

Co jeżeli rzeczywiście nie mamy możliwości opiekowania się czworonogiem?

Jeżeli znaleźliśmy się w sytuacji w której, z powodów obiektywnych, nie mamy możliwości sprawowania nad nim opieki, np. w wyniku śmierci jednego z opiekunów przy jednoczesnej niepełnosprawności drugiego opiekuna, alergii u dziecka potwierdzonej wynikami badań lekarskich, to powinniśmy poszukać rozwiązań, które nie pociągnął negatywnych skutków dla naszego pupila i zarazem uchronią nas przed konsekwencjami prawnymi.

W tym miejscu należy podkreślić, że oddanie zwierzęcia do schroniska nie jest dobrym wyjściem, zarówno od strony moralnej, jak i prawnej. O wiele lepszą opcją jest poszukanie psu opiekuna wśród rodziny czy znajomych, tj. osób, które znamy i którym ufamy. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że oddajemy zwierzę w dobre ręce.

Jeżeli powyższe okaże się niemożliwe, najlepszym wyjściem będzie skontaktowanie się z organizacjami zajmującymi się zwierzętami. Dodatkowo, jeżeli pies jest rasowy, można skontaktować się ze stowarzyszeniami adopcji czworonogów konkretnej rasy, np. „Charty w Potrzebie”, „Akity w Potrzebie”, „SOS Boksery”, czy „S.O.S. Bullteriery”.  

Jeżeli takie działanie również okaże się bezskuteczne, pozostaje próba znalezienia nowego właściciela w inny sposób – najczęściej za pomocą Internetu. W takiej sytuacji powinno się jednak zachować wszelką ostrożność przed oddaniem psa w ręce nieznajomego.

Przed przekazaniem opieki zaleca się spotkanie z kandydatem na nowego opiekuna i wypytanie go o wszelkie ważne z punktu widzenia psa kwestie, tj. czy miał wcześniej czworonoga, czy jest świadomy odpowiedzialności i kosztów utrzymania zwierzęcia, ile godzin pracuje, a także kto właściwie  zajmowałby się psem itd.

Pamiętaj, nigdy nie porzucaj psa (oraz każdego innego zwierzęcia) w lesie, pod śmietnikiem czy nawet w schronisku. Jest to skrajnie bezduszne i nieodpowiedzialne zachowanie, przy tym bardzo surowo karane. Jesteś odpowiedzialny za swojego czworonoga, a chcąc go oddać w inne ręce, musisz liczyć się z wieloma przeciwnościami i uzbroić się cierpliwość!

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U.2017.0.1840).
Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

więcej porad

Wadliwy prezent, nieudany wyjazd czy zaginiony szalik podczas imprezy – jak bronić swoich praw?

Do powyższego koszyka dochodzi także prezent niechciany czy nietrafiony. W tym jednak przypadku jego zwrot czy wymiana nie zawsze jest naszym prawem, wiele zależy od woli sprzedawcy. Wadliwy prezent W sytuacji zakupu bądź otrzymania wadliwego towaru (prezentu) wystarczy paragon lub inny dowód zakupu, by móc od sprzedawcy żądać naprawy, wymiany towaru bądź obniżenia ceny. Natomiast gdy wada jest istotna - zwrotu pieniędzy. Należy podkreślić, że przy reklamacji towaru zwrot pieniędzy na kartę podarunkową jest niedopuszczalny. Karta podarunkowa wchodzi w grę jedynie w przypadku zwrotu towaru bez podawania przyczyny (kiedy nie posiada on wad). W większości wypadków termin do złożenia reklamacji wynosi 2 lata od daty zakupu. [reklama-ads] [rada]Pamiętajmy, że oprócz gwarancji, która ma charakter fakultatywny, sprzedawców obowiązuje również 2-letni okres „rękojmi”. Z punktu widzenia konsumenta jest to o wiele skuteczniejsza forma ochrony swoich praw. Więcej o rękojmi pisaliśmy tutaj: Czym jest rękojmia za wady rzeczy?[/rada] Nieudana impreza Bądźmy świadomi, że również nieudana impreza może zostać zareklamowana. W sytuacji, gdy organizator nie wywiązał się ze swoich zobowiązań - np. na balu sylwestrowym zamiast obiecywanej muzyki na żywo puszczał muzykę z płyt, lub jeżeli na wyjeździe świątecznym, zamiast w 4-gwiazdkowym hotelu z basenem i sauną, zostaliśmy zakwaterowani w hotelu 3-gwiazdkowym bez żadnych udogodnień - mamy prawo domagać się zwrotu części pieniędzy. Termin na złożenie reklamacji i żądanie obniżenia ceny wynosi 30 dni. Co istotne reklamacja obowiązuje również w przypadku zaginięcia naszej własności np. płaszcza czy szalika, podczas imprezy. Wszelkie informacje typu „za rzeczy pozostawione w szatni nie ponosimy odpowiedzialności” są praktyką niezgodną z prawem. Przedsiębiorca, który prowadzi szatnię, odpowiada za powierzone mu rzeczy. [uwaga]Czytaj też: Zakupy przez Internet[/uwaga] Co, jeżeli prezent nie posiada wad, ale chcielibyśmy go zwrócić? [reklama-ads] Chcielibyśmy zwrócić nietrafiony prezent, posiadamy przy tym paragon oraz kartę gwarancyjną. Zdawać by się mogło, że nie powinno być z tym problemu. Niestety, nie w każdym wypadku może być to możliwe. Przy czym osoby, które zrobiły zakup przez Internet mogą odetchnąć z ulgą - ich sytuacja jest o wiele prostsza. Jak zwrócić nietrafiony prezent kupiony w sklepie stacjonarnym? Jak to zostało podane wcześniej, sprzedawca ma obowiązek przyjąć rzecz, wyłącznie, gdy okaże się ona wadliwa. W przypadku gdy owych wad nie posiada, sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu pieniędzy. Jednakże obecnie wiele sklepów dopuszcza taką możliwość, jednocześnie ich spora część pieniądze zwraca środki na karty podarunkowe. W przypadku kart podarunkowych pieniądze można wykorzystać wyłącznie na następne zakupy w sklepie sprzedawcy. Należy pamiętać, że towar można zwrócić jedynie z dowodem zakupu (tj. paragonem lub fakturą), a na towarze musi znajdować się jego metka. Jeśli sklep nie przewiduje zwrotów, czasami warto zapytać, czy możliwa będzie zamiana danego towaru na inny, np. na inny model zakupionego swetra świątecznego. Zazwyczaj taka praktyka nie stanowi problemu dla sprzedawcy.   Zwrot prezentu zakupionego przez Internet [reklama-ads] W przypadku towaru zakupionego przez Internet sytuacja ma się zgoła inaczej niż przy sklepie stacjonarnym. Tutaj konsument ma prawo zrezygnować z zakupu w ciągu 14 dni. Co ważne może tego dokonać beż uzasadniania swojej decyzji. Termin ten liczy się od dnia zawarcia umowy na usługę lub dostarczenia zamówionego artykułu. [rada] Jeśli konsument nie został poinformowany przez sprzedawcę o prawie odstąpienia od umowy, termin na odstąpienie wydłuża się o 12 miesięcy od dnia upływu 14-dniowego terminu. Przy czym, jeżeli w tym czasie sprzedawca poinformuje klienta o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy – znów zaczyna obowiązywać termin 14-dniowy.[/rada] Należy pamiętać, że rezygnując z zakupu, należy złożyć sprzedawcy pisemne oświadczenie. Przesłać je można listowanie lub mailowo. Po wysłaniu oświadczenia konsument ma 14 dni na odesłanie rzeczy (na swój koszt). Trzeba mieć na uwadze, że nie wszystkie rzeczy mamy prawo zwróci. Zrezygnować nie można z: rzeczy kupionej na aukcji; rzeczy wyprodukowanej na specjalne zamówienie konsumenta, według jego indywidualnych potrzeb; produktów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub przeterminowaniu (np. zakup mleka w sklepie internetowym); przedmiotów, które zostały dostarczone w zapieczętowanych opakowaniach i ze względów higienicznych tracą wartość po otwarciu (np. soczewki kontaktowe); płyt CD, DVD, Blue Ray lub oprogramowania komputerowego, które zostało otwarte po dostarczeniu (nie możemy zwrócić płyty po rozfoliowaniu). Sprzedawca następnie ma obowiązek, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy produktu do klienta. Zwrot kosztów dostawy nie obejmuje jednak sytuacji, gdy klient zdecydował się na sposób dostawy inny niż najtańszy sposób dostępny w sklepie. [reklama-ads] Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że zgodził się on na inny sposób zwrotu. Podobne wzory pism: Reklamacja towaru wzór Regulamin konkursu WZÓR Odstąpienie od umowy sprzedaży Prawo do odstąpienia od umowy – obowiązek informacyjny

Ulgi podatkowe PIT 2018-2019

Sprawdźcie jakie ulgi podatkowe PIT przysługują podatnikom za rok 2018-2019. PIT-36 czy -37? Wiele osób zastanawia się, jaki formularz podatkowy powinni wypełnić. Czy rozliczyć się na PIT-36 czy PIT-37.   [reklama-ads] Z PIT-37 skorzystają podatnicy mający tylko przychody uzyskiwane i rozliczane za pośrednictwem płatników, tj. pracodawcy lub zleceniodawcy. PIT-37 to formularz składany przez pracowników, zleceniobiorców i te osoby, którym zaliczki na podatek oblicza i pobiera płatnik. Z kolei podatnicy, którzy nie rozliczają się za pośrednictwem płatnika lub uzyskują przychody z wielu źródeł, w tym część z nich bez pośrednictwa płatnika, składają z reguły PIT-36. Rozliczając się łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, można rozliczać się na PIT-37 Do kiedy należy złożyć deklarację? W 2019 r. deklaracje podatkowe dla PIT-36 oraz PIT-37 należy składać do 30 kwietnia 2019 roku. W tej kwestii nic się nie zmienia w porównaniu do lat ubiegłych. Zmiany nastąpią natomiast w terminach zwrotu nadpłaconego podatku: dla zwrotu kwot należących się podatnikowi z tytułu deklaracji składanych elektronicznie termin będzie wynosił 45 dni (po 15 lutego 2019 r); Dla deklaracji składanych w innych formach będzie to 3 miesiące. Ulga rodzinna i ulga na dziecko [reklama-ads] Wysokość ulgi w tym roku wynosi 1.112,40 zł. Ulgę tę mamy prawo odliczyć na każde dziecko, przy czym na trzecie dziecko przysługuje ulga w wysokości 2.000,04 zł, a na czwarte i każde kolejne aż 2.700 zł. [pomoc]Przykład: Jeżeli wychowujemy trójkę dzieci do 25. roku życia (o ile nie pracują i studiują), to należy nam się odliczenie w kwocie 4.224,84 zł.[/pomoc] [rada]Z ulgi na dzieci mogą skorzystać jedynie osoby, których dochód po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne nie przekroczył 112 tys. zł.[/rada] [uwaga]Czytaj też: Komu można przekazać 1 proc.?[/uwaga] Ulga rehabilitacyjna Ulga rehabilitacyjna daje możliwość odliczenia od dochodu kwotę, którą w danym roku podatkowym podatnik wydal na cele rehabilitacyjne lub związane z ułatwieniem życia osobie niepełnosprawnej - może to być sam podatnika bądź osoba, którą się on opiekuje. Ulga obejmuje wszelkie koszty poniesione na zabiegi rehabilitacyjne, lekarstwa, dojazdy, wizyty u lekarza oraz wydatki remontowe. [rada] Ulgi przysługują również opiekunom osób niepełnosprawnych.[/rada] Ulga dla krwiodawcy Regularne oddawanie krwi w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa pozwala istotnie obniżyć kwotę należnego podatku. Od dochodu można odliczyć pieniężny ekwiwalent za oddaną krew. Jest ono traktowane jak darowizna. Należy przypomnieć, iż kobiety w ciągu roku mogą oddać maks. 1,8 litra krwi, mężczyźni zaś 2,7 litra krwi. Pozwala to na odliczenie kwoty 3.484 zł w przypadku kobiet, oraz 3.601 zł w przypadku mężczyzn, jednakże nie więcej niż 6% rocznego dochodu. [reklama-ads] Darowizna na cele pożytku publicznego Każdy podatnik, w przypadku przekazania dowolnej kwoty na zarejestrowaną organizację pożytku publicznego lub wspólnotę wyznaniową, całą przekazaną kwotę może odliczyć od dochodu. Przy czym kwota ta nie może być wyższa niż 6% rocznego dochodu. Ulga internetowa Ulga internetowa przysługuje podatnikowi, który płaci za dostęp do sieci – również w telefonie komórkowym. Z ulgi tej można korzystać jedynie przez dwa następujące po sobie lata. Maksymalna kwota odliczenia z tego tytułu wynosi 760 zł. IKZE IKZE czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Odliczenie kwoty wpłaconej w danym roku podatkowym na IKZE przysługuje podatnikom rozliczającym się na zasadach ogólnych lub na podstawie podatku liniowego. Odliczyć można całą wpłaconą kwotę, jednakże nie wyższą niż 1,2 - krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za dany rok. W 2018 roku jest to kwota 5.331,60 zł. [uwaga]Czytaj też: Podatek od dochodu uzyskanego za granicą[/uwaga] Ulga termomodernizacyjna [reklama-ads] Ulga termomodernizacyjna przysługiwać będzie dopiero za rok 2019, jednak już w 2018 roku podatnicy mogą dokonywać badań termicznych nieruchomości, dla których w 2019 roku będą ponosili wydatki na ocieplenie. Wydatki takie w przyszłym roku odliczą od dochodu w deklaracji PIT. Składki na ZUS  Ubezpieczeni odprowadzający składki na ZUS mają prawo odliczyć je od podstawy opodatkowania.  Prawo do odliczenia przysługuje podatnikom także wtedy, gdy składki na ubezpieczenie społeczne ze środków podatników w trakcie roku podatkowego potrącał płatnik (pracodawca, zleceniodawca). Nie można jednak tego zrobić w przypadku tych składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony z podatku. Wyjątek od powyższego stanowią składki na ubezpieczenie zdrowotne. Te odliczane są od podatku, a nie od dochodu. Odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku. Składki zdrowotne Należy pamiętać, że składkę zdrowotną odlicza się bezpośrednio od podatku. Podatnicy, którzy w trakcie roku podatkowego samodzielnie opłacali składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenie zdrowotne osób z nim współpracujących – mają prawo odliczyć te składki od podatku.  Prawo do odliczenia przysługuje podatnikom również wtedy, gdy składki na ubezpieczenie zdrowotne w trakcie roku podatkowego potrącał płatnik (pracodawca, zleceniodawca). [reklama-ads]