Oświadczenie o zagubieniu karty kierowcy PDF wzór

Kategorie: ,

16.00 

Karta kierowcy jest dokumentem, który rejestruje ważne informacje dotyczące trasy pokonanej przez kierowcę zawodowego, w tym zwłaszcza realizację wymaganych przepisowo odpoczynków.

Utrata takiej karty powinna zostać zgłoszona, dlatego oświadczenie o zagubieniu karty kierowcy jest obowiązkowe. Podobne pismo przygotowuje się również w przypadku kradzieży dokumentu. 

Do przygotowania zgłoszenia warto wykorzystać wzór oświadczenia o zagubieniu karty kierowcy, który uwzględnia wszystkie wymagane elementy tego typu pisma, jak dane kierowcy oraz dane firmy, dla której pracuje kierowca. Dokument należy kierować do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Złożone oświadczenie o zagubieniu karty kierowcy pozwala kontynuować pracę przez kolejnych 15 dni lub do momentu powrotu do bazy, bez dodatkowych załadunków.

Zamiast karty w przypadku kontroli kierowca powinien okazać funkcjonariuszom kopię oświadczenia o zagubieniu dokumentu. Ma też obowiązek sporządzania wydruków z tachografu. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Oświadczenie o zagubieniu karty kierowcy PDF wzór