Pełnomocnictwo ogólne – wzór z omówieniem

Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Pełnomocnictwo ogólne jest upoważnieniem o najszerszym zakresie umocowania.

Kodeks cywilny wskazuje wprost, że pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie, tj. jeżeli pełnomocnictwo ogólne zostanie udzielone w formie ustnej, wówczas będzie ono bezskuteczne. Forma pełnomocnictwa musi odpowiadać formie niezbędnej do określonej czynności prawnej.

 

Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.