Pełnomocnictwo ogólne – wzór

(1 opinia klienta)

16.00 

Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Pełnomocnictwo ogólne jest upoważnieniem o najszerszym zakresie umocowania.

Kodeks cywilny wskazuje wprost, że pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie, tj. jeżeli pełnomocnictwo ogólne zostanie udzielone w formie ustnej, wówczas będzie ono bezskuteczne.

Forma pełnomocnictwa musi odpowiadać formie niezbędnej do określonej czynności prawnej.

Podobne wzory pism:

Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Opinie (1)

1 komentarz

Pełnomocnictwo ogólne – wzór
  1. Polecam ten wzór pisma.