Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty? Sprzeciw od nakazu zapłaty jest instytucją, która przysługuje pozwanemu w sytuacji otrzymania od sądu nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Sprzeciw od nakazu zapłaty należy złożyć w terminie dwóch tygodni, liczony od dnia doręczenia pozwanemu nakazu wraz z pozwem. Wskazany termin ma charakter zawity, co oznacza, że nie może być on przedłużeniu ani skróceniu przez sąd. Sprzeciw wniesiony po upływie terminu, podlega odrzuceniu przez sąd z urzędu.

Sprzeciw od nakazu zapłaty jest pismem procesowym, dlatego też zgodnie z art. 126 kpc. powinien m.in. zawierać:

  1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowany;
  2. imię i nazwisko lub nazwę stron;
  3. podpis;
  4. wymienienie załączników.

Określenie sądu oraz wskazanie wydziału

Wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty (tzw. odwołanie od nakazu zapłaty) kierujemy do sądu oraz wydziału, który wydał zaskarżane orzeczenie.

Określenie stron

Nie ma potrzeby podawania szczegółowych danych stron, gdyż w przypadku wydania orzeczenia przez sąd dane stron postępowania znajdują się już w aktach sprawy.

Wskazanie sygnatury sprawy pierwotnej

W tym miejscu należy wskazać sygnaturę sprawy, w której wydano orzeczenie, od którego wnosimy sprzeciw.

Opłata od sprzeciwu

Opłata od sprzeciwu nie jest przewidziana przez żaden przepis ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Należy więc stwierdzić, iż sprzeciw od nakazu zapłaty nie podlega opłacie sądowej.

Podstawna prawna:

  • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 30).
Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór