Wniosek o miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej – wzór

16.00 

Brak odpowiedniej ilości wytyczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych to duży problem. Nie każdy wie jednak, że o wyznaczenie tak zwanej koperty można wnioskować do tego zarządcy drogi, któremu podlega dany parking.

Aby dowiedzieć się, kto zarządza konkretnym odcinkiem drogi, należy wystosować zapytanie do urzędu dzielnicy, gminy lub zarządu dróg miejskich. Później wystarczy już tylko wypełnić wzór wniosku o miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej, adresując go do odpowiedniego zarządcy.

Wniosek o miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej musi zawierać dwa ważne elementy: opis miejsca, w którym ma zostać wyznaczona koperta oraz uzasadnienie wniosku.

Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych nie jest niezbędna, aby móc wystąpić z takim wnioskiem, jednak stanowi dodatkowy argument przemawiający na korzyść wnioskodawcy.

Należy pamiętać, że wniosek o miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej nie zawsze rozpatrywany jest pozytywnie. Zarządca może odrzucić go w uzasadnionych przypadkach, np. gdy wyznaczenie takiego miejsca parkingowego stwarzałoby zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej – wzór