X
Znajdź prawnika
odpowiedzialność członków zarządu

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki

Przepisy art. 299 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych stanowią, iż w przypadku bezskuteczności egzekucji prowadzonej przeciwko spółce, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Co do zasady, za zobowiązania spółki, odpowiadać powinna swoim majątkiem jedynie ta spółka, jednakże powyżej przytoczony przepis pozwala wierzycielom zaspokoić swoje roszczenia korzystając...