Znakowanie żywności

Znakowanie żywności to kwestia do której przykładamy coraz większą wagę. Według Ustawy dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia dowiemy się jak w Polsce powinna być znakowana żywność. 

 Nie „dietetyczny”

Ustawa w sposób kategoryczny zabrania opisywania produktu jako dietetyczny” lub w inny sposób sugerować, że jest to środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Zdrowa żywność  dla dzieci

Ustawa określa też jak znakowane powinny być produkty do spożycia dla dzieci. Otóż produkty niebędące preparatami do początkowego żywienia niemowląt nie mogą być oznakowane i wprowadzane do obrotu jako środki spożywcze wystarczające do zaspokajania potrzeb żywieniowych prawidłowo rozwijających się niemowląt w ciągu pierwszych miesięcy życia, do momentu wprowadzenia odpowiedniego żywienia uzupełniającego.

W jakim języku?

Produkty wprowadzane do obrotu na terytorium Polski muszą być oznakowane w języku polskim. Dodatkowo mogą być ponadto oznakowane w innych językach. Jeśli jednak produkty przeznaczone są  do wywozu poza terytorium Polski, nie musza być znakowane w języku polskim.

Termin przydatności

Co nie zaskakujące, ale warto o tym wspomnieć. Produkty oznakowane datą minimalnej trwałości lub terminem przydatności do spożycia mogą znajdować się w obrocie do tej daty lub terminu.

Kontrola

Główny Inspektor Sanitarny jest właściwym organem krajowym w zakresie odnoszącym się do przyjmowania i przekazywania do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wniosków podmiotów działających na rynku spożywczym w celu udzielenia zezwolenia na wpisanie oświadczenia o zmniejszeniu ryzyka choroby lub oświadczenia odnoszącego się do rozwoju i zdrowia dzieci lub oświadczenia zawierającego wniosek o ochronę zastrzeżonych danych do wspólnotowego rejestru oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności.

Ponadto właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny są organami właściwymi w sprawach czasowego zawieszania na terytorium Polski  stosowania oświadczenia żywieniowego lub zdrowotnego.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Dziennikarz i redaktor, od lat związana z branżą prawniczą i finansową.