Czy marka to znak towarowy? Jak najlepiej chronić swoją markę?

Co to jest marka? Nie ma legalnej definicji marki. Potocznie, marka określana jest też jako brand. Pozwala wyróżnić towary lub usługi konkretnego przedsiębiorcy na rynku. W tym artykule dowiesz się, czy marka i znak towarowy to dwa tożsame pojęcia.
Czy marka to znak towarowy? Jak najlepiej chronić swoją markę?

Co to jest znak towarowy?

Zgodnie z prawną definicją, znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa, może nim być w na przykład: wyraz, rysunek, logo, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.

Znak towarowy służy odróżnieniu towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od innego – a więc pełni tę samą funkcję, co marka. Na znak towarowy Urząd Patentowy może udzielić prawa ochronnego.

Marka a znak towarowy – czy to to samo?

W pewnym stopniu tak – markę możemy chronić prawnie jako znak towarowy, w odpowiednim urzędzie. Jeśli chcemy uzyskać ochronę w Polsce – należy dokonać zgłoszenia do UPRP, czyli Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, a jeśli chcemy mieć ochronę w całej Unii Europejskiej – to zgłoszenie trzeba złożyć do EUIPO, czyli Urzędu Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej.

Aby dobrze i skutecznie chronić znak towarowy, warto skorzystać z usług rzecznika patentowego, na przykład Kancelarii Patentowej PATENTBOX.

Znak towarowy i jego ochrona

Prawo ochronne na znak towarowy ma wartość majątkową i wchodzi w skład majątku przedsiębiorstwa. Od strony praktycznej prawo ochronne na znak towarowy nie daje nam bezwzględnego prawa do używania znaku.

Zresztą, znaku można używać i bez jego rejestracji w urzędzie. Niemniej, warto ubiegać się o prawo ochronne na nasz znak, bo może ono posłużyć do skutecznego sprzeciwienia się, gdy ktoś inny użyje, dla towarów/ usług identycznych lub podobnych, znaku towarowego identycznego z naszym lub myląco do niego podobnego.

Patent a znak towarowy

Nie można opatentować marki. Patenty są udzielane wyłącznie na wynalazki, czyli rozwiązania o charakterze technicznym. Nie należy więc mylić prawa ochronnego na znak towarowy z patentem. Informowanie o tym, że posiadamy patent, podczas gdy mamy jedynie rejestrację znaku towarowego, może zostać potraktowane za próbę wprowadzenia naszych klientów w błąd i za czyn nieuczciwej konkurencji.

Ile trwa ochrona znaku towarowego?

Teoretycznie, ochrona znaku towarowego może trwać w nieskończoność. Należy jednak pamiętać o tym, by co 10 lat opłacać kolejne okresy ochrony znaku towarowego. Dysponując prawem ochronnym na znak towarowy, możemy przy znaku używać symbolu ® – używając go na terenie tego kraju, w którym ochrona obowiązuje.

Podział znaków towarowych

Jako znak towarowy chronić możemy nie tylko samą markę. Znakiem towarowym może być również hasło reklamowe, logo, sygnał dźwiękowy (np. jingiel), przedmiot 3D – pod warunkiem że nadają się do wyróżniania towarów/ usług na rynku na tle konkurencji.

Znaki towarowe dzielimy na:
● słowne (samo słowo lub wyrażenie, chronione w oderwaniu od grafiki),
● słowno-graficzne (logo zawierające napis),
● graficzne (logo bez napisu),
● przestrzenne (np. charakterystyczny kształt butelki),
● słowno-graficzno-przestrzenne (np. butelka z etykietą),
● dźwiękowe (np. jingiel),
● kolor (ochrona samej barwy, np. konkretnego odcienia fioletu dla czekolady)
● ruchome (np. gif)
● multimedialne (np. krótki filmik).

 

Najczęściej spotykane są pierwsze trzy typy znaków towarowych: słowne, słowno-graficzne i graficzne.

Dlaczego warto chronić znak towarowy?

W Europie system ochrony znaków towarowych działa na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”. Jeśli ktoś nas ubiegnie i zgłosi znak identyczny lub myląco podobny do naszej marki, może zablokować nasz biznes. Dlatego warto zadbać o ochronę swojej marki jako znaku towarowego.

Współpraca
Współpraca
Artykuł sponsorowany - tekst partnera.

więcej porad

Blokada alkoholowa w samochodzie – poznaj przepisy!

Czym jest i na czym polega blokada alkoholowa? Zgodnie z art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym blokada alkoholowa to urządzenie techniczne, które uniemożliwia uruchomienie silnika pojazdu silnikowego oraz pojazdu szynowego, gdy zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przez kierującego będzie wynosić co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. [reklama-ads] Biorąc pod uwagę powszechnie obowiązujące przepisy, przytoczone powyżej blokada alkoholowa, w którą został wyposażony samochód z napędem silnikowym, ma za zadanie uniemożliwić jego uruchomienie po spożyciu alkoholu. Aby jednak było to możliwe, w pierwszej kolejności kierowca jest zobowiązany dmuchnąć w ustnik. W momencie wykrycia w wydychanym powietrzu stężenia alkoholu powyżej granicy przedstawionej w przepisach wykonawczych blokada alkoholowa zostanie uruchomiona. Co ciekawe, urządzenie może zostać zamontowane również w samochodach ze wbudowanym systemem start-stop. Jednak nie wymaga ono od kierowy ponownego dmuchnięcia przy każdym zgaszeniu silnika przez wcześniej określony czas (co dwie lub cztery godziny). Blokada alkoholowa - przepisy wykonawcze, które warto znać [reklama-ads] Blokada alkoholowa to nie tylko urządzenie, która pozwala zadbać o bezpieczeństwo kierowcy oraz innych osób na drodze. To przede wszystkim jeden ze sposobów, pozwalający na skrócenie okresu pozbawienia uprawnienia do kierowania pojazdami. Blokada alkoholowa w samochodzie jest regulowana przez przepisy znajdujące się w art. 182a Kodeksu karnego wykonawczego. Zgodnie z art. 182a k.k.w ust. 1 “Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 2 ust. 3 lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd morze orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt 84 ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o uchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz 1137, z późn. zm.), jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji”. Kiedy można zastosować blokadę alkoholową? [reklama-ads] Aktualne przepisy przewidują, że blokada alkoholowa w samochodzie może zostać założona, jeśli został spełniony warunek konieczny. Czyli w przypadku, jeśli kierowca wykonywał środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru. Zakaz może zostać orzeczony w miesiącach lub latach. Co więcej, zastosowanie instytucji blokady alkoholowej może dotyczyć również sprawców, wobec których orzeczono dożywotny zakaz prowadzenia pojazdów na podstawie art. 42 ust. 3 lub 4 Kodeksu karnego. Jednak warunkiem jego zastosowania jest wykonywanie orzeczonego dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów przez okres co najmniej 10 lat. Blokada alkoholowa a praktyczne informacje dla kierowców Aby zaistniała możliwość skorzystania z rozwiązania, jakim jest blokada alkoholowa, musi zostać dopełniony szereg obowiązków, o których mowa w przepisach objętych ustawą Prawo o ruchu drogowym. Blokada alkoholowa w Twoim samochodzie może zostać zamontowana przez producenta urządzenia lub upoważnionego przedstawiciela. [reklama-ads] Co więcej, urządzenie podlega regularnej kalibracji - co 12 miesięcy. Pierwsza kalibracja jest dokonywana w momencie montażu urządzenia. W związku, z którą kierowca otrzymuje dokument potwierdzający kalibrację blokady alkoholowej. Należy również pamiętać, że pojazd, który został wyposażony w blokadę alkoholową, podlega niezależnemu badaniu technicznemu. Zostaje ono przeprowadzone po okazaniu wcześniej wspomnianego dokumentu potwierdzającego kalibrację urządzenia. Kierujący pojazdem, w którym zostało zastosowane rozwiązanie, ma obowiązek posiadać przy sobie zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu techniczny z wynikiem pozytywnym oraz dokument potwierdzający jego kalibrację, wystawiony przez producenta lub upoważnionego do tego przedstawiciela. [reklama-ads] Polecane wzory pism: Wzór odwołania od zatrzymania prawa jazdy Wzór wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów Oświadczenie o utracie karty kierowcy wzór

Alkomat na komisariacie – czy można zbadać się na komendzie?

Jak wygląda badanie alkomatem na komendzie w 2022 roku? Badanie alkomatem przez funkcjonariusza policji ma na celu zbadanie poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu, a co za tym idzie, zbadanie stanu trzeźwości kierowcy. Jak wspomnieliśmy badanie alkomatem, może zostać przeprowadzone na komendzie. [reklama-ads] Już przed 2022 rokiem pojawiła się taka możliwość, a niekiedy chętnych było na tyle dużo, że zdecydowanie lepszym rozwiązaniem okazywała się inwestycja w alkomat osobisty. Warto również wspomnieć, że w niektórych przypadkach funkcjonariusz policji może odmówić wykonania pomiaru stężenia alkoholu, jednak takie sytuacja zdarza się sporadycznie. Nie istnieje bowiem żaden przepis prawny jasno i bezpośrednio nakazujący policji do udostępnienia alkomatu na żądanie. Decydując się na badanie alkomatem na policji, należy pamiętać, że w celu dotarcia na komisariat nie wolno wsiadać za kółko. Najlepiej poprosić o to osobę z rodziny lub grona przyjaciół. Po stawieniu się na policji należy podać cel wizyty, a następnie okazać dowód osobisty w celu potwierdzenia tożsamości. Po sporządzeniu stosownego protokołu funkcjonariusz przyniesie urządzenie wraz z nowym ustnikiem. Gdy wynik będzie świadczył o przekroczeniu dopuszczalnej ilości promili, należy wrócić do domu w towarzystwie drugiej osoby, która wcześniej pełniła rolę kierowcy. [reklama-ads] Badanie alkomatem na policji - dlaczego warto? Zastanawiasz się, dlaczego badanie alkomatem na policji uchodzi za dobre rozwiązanie, w szczególności, że pierwsze skojarzenia, jakie przychodzą Ci na myśl to ryzyko i mandat? Nic z tych rzeczy. Jeśli nie posiadasz alkomatu osobistego pod ręką, zdecydowanie lepiej odwiedzić komisariat policji i upewnić się o swojej własnej gotowości do jazdy. Jest to odpowiedzialne i rozsądne podejście, które pozwoli Ci zadbać o bezpieczeństwo swoje, pozostałych pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego. Alkohol to czynnik, który przyczynia się do ograniczenia widoczności i spowolnienia ruchów kierowcy. Niespodziewany brak kontroli nim spowodowany może przyczynić się do niemałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Badanie alkomatem na komendzie w 2022 roku pozwoli Ci na zweryfikowanie stanu trzeźwości, tym samym będziemy mogli upewnić się, czy aby na pewno jesteś w pełni gotowi prowadzić samochód. Osobisty alkomat a wizyta na komisariacie [reklama-ads] Alternatywą dla badania alkomatem na policji jest inwestycja w alkomat osobisty. Decydując się na taki zakup, należy dokładnie zapoznać się z dostępnymi ofertami i postawić na producenta profesjonalnego, a co najważniejsze, godnego zaufania. W PROMILER oferujemy alkomaty z technologią policyjną. Wśród nich znajdziesz zarówno alkomaty osobiste, jak i specjalistyczne, wyróżniające się precyzyjnym działaniem oraz solidnym wykonaniem. Nasza oferta jest niezwykle zróżnicowana, dzięki czemu każdy klient znajdzie u nas profesjonalny alkomat na miarę swoich potrzeb. Świetną propozycją są kompaktowe alkomaty osobiste, takie jak model AL 8000 PLUS, AL 9000 LITE oraz iSOBER 30, które z powodzeniem zmieszczą się w kieszeni oraz niewielkiej torebce. Dzięki temu urządzenie będziesz mógł zabrać ze sobą dosłownie wszędzie - nie tylko w daleką podróż, ale przede wszystkim na zakrapianą uroczystość, dbając o bezpieczeństwo swoje i pozostałych pasażerów. Podobne wzory pism: Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów wzór [reklama-ads]