Jak napisać podanie o zmianę miejsca sanatorium?

Jak napisać podanie o zmianę miejsca sanatorium? Ubezpieczony może skontaktować się z oddziałem NFZ, aby postarać się o zmianę ustalonego miejsca leczenia. Jest to decyzja uznaniowa, zależna od argumentów, jakich użyje wnioskodawca. Zatem jak napisać podanie o zmianę miejsca sanatorium, aby okazało się skuteczne? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma o zmianę miejsca sanatorium NFZ <--który pobierzesz tutaj.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma o zmianę miejsca sanatorium NFZ <–który pobierzesz tutaj.

Czym jest leczenie sanatoryjne NFZ?

Sanatorium to ośrodek leczniczy, który oferuje osobom potrzebującym zabiegi i zajęcia rehabilitacyjne. Charakterystyczne dla sanatorium jest wykorzystywanie walorów naturalnych i rekreacyjnych danej miejscowości, jako dodatkowych elementów ułatwiających rekonwalescencję i wypoczynek.

Działalność sanatorium sprowadza się do udzielania świadczeń zdrowotnych i wykorzystywania do tego celu warunków naturalnych uzdrowiska, na przykład wód zdrojowych czy leczniczego klimatu. Opieka w sanatorium jest całodobowa. Programy leczenia obejmują nie tylko zabiegi czy ćwiczenia, ale również edukację zdrowotną i świadczenia profilaktyczne. 

Oferta sanatorium skierowana jest do osób zmagających się z problemami zdrowotnymi. Najczęściej są to pacjenci z chorobami przewlekłymi, wymagający rehabilitacji poszpitalnej, a także potrzebujący wsparcia w procesie odzyskiwania zdrowia i pełni sprawności po urazie lub chorobie. Sanatorium przysługuje osobom ubezpieczonym przez NFZ, ZUS lub KRUS. 

Aby dostać się na leczenie sanatoryjne, należy uzyskać skierowanie od lekarza. Pobyt na podstawie skierowania może być bezpłatny lub częściowo odpłatny. Do sanatorium można zapisać się także w opcji pełnopłatnej – to rozwiązanie dostępne również dla osób, które nie są chore, ale chcą skorzystać z wypoczynku w uzdrowisku.

Czy jest możliwość zmiany miejsca sanatorium

Zgodnie z przepisami, ubezpieczeni nie mają możliwości zmiany miejsca sanatorium, jeśli korzystają z wyjazdu w ramach ubezpieczenia NFZ. Wynika to z faktu, że są oni kierowani do konkretnych placówek na podstawie swojego profilu leczenia.

Określone schorzenia i dolegliwości leczy się w ośrodkach, które specjalizują się w danych zabiegach. Chory nie może więc wybierać dla siebie dowolnej placówki, na przykład takiej, która odpowiada mu ze względu na lokalizację. 

W praktyce istnieje możliwość skontaktowania się z oddziałem NFZ w celu zmiany miejsca leczenia sanatoryjnego. Zmiana miejsca sanatorium ZUS jest dopuszczalna, ale ostateczną decyzję w tej sprawie podejmują pracownicy funduszu.

Ponieważ to od ich dobrej woli zależy zmiana miejsca leczenia – w granicach możliwości z uwzględnieniem profilu leczenia – warto wystosować w tej sprawie pismo do właściwego oddziału NFZ i starannie je uzasadnić.

Jak napisać wniosek o zmianę sanatorium?

Wniosek o zmianę miejsca sanatorium powinien zawierać kilka elementów formalnych, charakterystycznych dla pism kierowanych do urzędów i instytucji państwowych. Niezbędne są w nim takie elementy jak:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane wnioskodawcy,
 • dane odbiorcy pisma,
 • odpowiedni nagłówek,
 • treść z uzasadnieniem,
 • podpis świadczeniobiorcy.

Do przygotowania dokumentu można wykorzystać nasz wzór pisma o zmianę miejsca sanatorium. Druk wystarczy wypełnić własnymi danymi i adekwatnym uzasadnieniem. Gotowe pismo, najlepiej wydrukowane i podpisane ręcznie, należy przesłać na adres właściwego ze względu na miejsce zamieszkania oddziału NFZ. 

Jak uzasadnić zmianę miejsca sanatorium

Pismo o zmianę miejsca sanatorium musi zostać uzasadnione za pomocą argumentów ważnych i obiektywnych. Wykazanie w nim, że kuracjusz nie lubi danego miasta czy regionu, raczej nie przekona pracowników oddziału NFZ do zmiany ustalonego już miejsca leczenia.

Argumenty, na jakie warto się powołać, powinny mieć związek między innymi ze stanem zdrowia świadczeniobiorcy, ewentualnie z kosztami dojazdu, które ten pokrywa z własnej kieszeni.

Najczęściej, chorzy wskazują w swoim uzasadnieniu na:

 • dużą odległość ośrodka lecznictwa od miejsca zamieszkania,
 • konieczność odbycia trudnej podróży komunikacją publiczną, z licznymi przesiadkami,
 • zły stan zdrowia utrudniający obycie samodzielnej podróży z bagażami, np. bóle pleców, bóle stawów,
 • wysokie koszty odbycia podróży prywatnym samochodem, i tak dalej. 

W takich okolicznościach pracownicy funduszu powinni przychylić się do prośby o zmianę miejsca leczenia, o ile będzie to możliwe (z uwagi na profil leczenia chorego).

Jak zmienić termin leczenia sanatoryjnego?

Podobnie jak niewykluczona jest zmiana miejsca leczenia sanatoryjnego po kontakcie z oddziałem NFZ, tak samo możliwa jest też zmiana terminu wyjazdu do sanatorium z NFZ na wniosek zainteresowanego. W tym przypadku procedura jest jednak znacznie dokładniej uregulowana.

Po pierwsze, ubezpieczony musi zwrócić potwierdzone skierowanie na leczenie sanatoryjne. Po drugie, musi dołączyć do zwrotu uzasadnienie z prośbą o zmianę terminu leczenia. 

Należy pamiętać przy tym, że nie każdy argument przemawiający za zmianą terminu leczenia zostanie uznany za zasadny. Kuracjusz może liczyć na zmianę terminu w sytuacji, kiedy odbycie kuracji uniemożliwia mu na przykład:

 • hospitalizacja,
 • zły stan zdrowia,
 • brak urlopu (odmowa pracodawcy),
 • konieczność odbycia podróży służbowej, i tak dalej.

Jeśli kuracjusz z powodu braku możliwości stawienia się w sanatorium we wskazanym terminie jedynie zwróci skierowanie na leczenie, trafi na koniec kolejki. Natomiast w przypadku uznania zwrotu za uzasadniony, NFZ wyznaczy dla kuracjusza nowy, najbliższy możliwy termin leczenia.

Czy można pojechać do sanatorium z wybraną osobą?

Wiele osób zastanawia się, czy istnieje możliwość wyjazdu do sanatorium ze wskazaną osobą, na przykład z małżonkiem. Tutaj również warto odnieść się do sposobu, w jaki kuracjusze kierowani się do konkretnych ośrodków lecznictwa, czyli do profilu leczenia.

Jeśli profil ten pokrywa się w przypadku dwóch osób, to mogą one wnioskować o wspólny wyjazd, argumentując to między innymi podziałem kosztów dojazdu czy zapewnieniem sobie wzajemnej opieki. Rozpatrzenie wniosku jest kwestią uznaniową – zależy od decyzji pracowników NFZ.

Podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

więcej porad

Czy jest możliwość zmiany miejsca sanatorium NFZ?

Jak napisać skuteczne podanie o zmianę miejsca sanatorium? Leczenie sanatoryjne opiera się między innymi na wykorzystaniu walorów naturalnych danej miejscowości uzdrowiskowej. Nic więc dziwnego, że wielu ubezpieczonych chciałoby odbyć leczenie w konkretnym mieście czy regionie. Wybór lokalizacji sanatorium na NFZ jest możliwy, ale tylko w uzasadnionych przypadkach można negocjować z funduszem kwestię miejsca leczenia sanatoryjnego. W jaki sposób chory może postarać się o zmianę miejsca pobytu w sanatorium i jak napisać skuteczne podanie w tej sprawie? Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu - opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma o zmianę miejsca sanatorium <-- które pobierzesz tutaj. Zmiana sanatorium Co do zasady, odpowiedź na pytanie: czy jest możliwość zmiany miejsca sanatorium z NFZ - jest dwuznaczna. Wynika to bezpośrednio z obowiązujących przepisów, a także ze sposobu, w jaki chorzy są kierowani na takie kuracje. Oznacza to, że ubezpieczony może skontaktować się z odpowiednim oddziałem NFZ, aby w uzasadnionych okolicznościach postarać się o zmianę miejsca na leczenie uzdrowiskowe. Zatem osoby zainteresowane odpowiedzią na pytanie: “czy można zmienić miejsce sanatorium z NFZ” powinny wiedzieć, że istnieje taka szansa, ale kuracjusz musi postarać się o zmianę miejsca pobytu i bardzo starannie uzasadnić swoją prośbę w tej sprawie. Niestety, powody takie jak niechęć do danego regionu czy pragnienie odbycia leczenia w konkretnej placówce z uwagi na jej atrakcyjne położenie, czy krajobrazy naturalne, mogą nie przekonać pracowników funduszu do poszukiwań innej lokalizacji sanatorium. [rada]Konieczne jest też sprawdzenie, czy w ogóle istnieje inna placówka, w której pacjent o danym profilu leczenia może odbyć swoją kurację.[/rada] Jak pacjenci są kierowani do konkretnych sanatoriów? Zanim ubezpieczony przygotuje podanie do NFZ o zmianę miejsca pobytu w sanatorium, powinien wiedzieć, na jakich zasadach poszczególne osoby są kierowane na leczenie do konkretnych placówek uzdrowiskowych. W pierwszej kolejności chory ubiega się o skierowanie do sanatorium u swojego lekarza, a następnie skierowanie to jest weryfikowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Lekarze decydują o potwierdzeniu lub odrzuceniu skierowania na podstawie dokumentacji medycznej czy kolejnych badań osobistych. Później ustalany zostaje profil leczenia sanatoryjnego i to właśnie na nim bazują pracownicy NFZ, kierując ubezpieczonego do konkretnego ośrodka lecznictwa. Każda taka placówka specjalizuje się bowiem w leczeniu określonych chorób, kontuzji czy dolegliwości. Nie można więc udać się do dowolnie wybranego sanatorium, ponieważ ośrodki lecznictwa tego typu nie są uniwersalne - są ukierunkowane, jeśli chodzi o wykonywane w nich zabiegi czy prowadzone ćwiczenia rehabilitacyjne. Zmiana miejsca leczenia sanatoryjnego będzie możliwa tylko wtedy, kiedy istnieje w kraju inna placówka zajmująca się pacjentami z takim samym profilem leczenia. W przeciwnym razie, składanie wniosku o zmianę lokalizacji nie ma najmniejszego sensu. [informacja]Poza tym, ubezpieczony wnioskujący o zmianę miejsca leczenia powinien mieć ku temu naprawdę dobry powód. Decyzja w tej sprawie zależy od tego, czy przekona do swoich racji pracowników oddziału NFZ. [/informacja] Jak napisać wniosek o zmianę miejsca leczenia sanatoryjnego? Jeśli ubezpieczony wie, że istnieje szansa na skierowanie go na leczenie do innego ośrodka, pozostaje mu jedynie znaleźć odpowiedź na pytanie, jak napisać podanie o zmianę miejsca sanatorium. Taki wniosek nie jest szczególnie skomplikowany - najważniejsze, aby zawierał dane umożliwiające zidentyfikowanie świadczeniobiorcy i dobre uzasadnienie. Pismo sporządza się zgodnie z następującym schematem: data i miejsce, dane wnioskodawcy, dane odbiorcy pisma - odpowiedniego oddziału NFZ, właściwy nagłówek, oznaczenie skierowania, treść wniosku z uzasadnieniem, podpis świadczeniobiorcy. Takie pismo składa się do oddziału NFZ najlepiej za pośrednictwem poczty - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Jak natomiast uzasadnić chęć zmiany miejsca leczenia sanatoryjnego? Obiektywnie ważne powody mogą wskazywać w tym przypadku na: dużą odległość ośrodka lecznictwa od miejsca zamieszkania pacjenta, wysokie koszty dojazdu - chory pokrywa je z własnej kieszeni, zły stan zdrowia, uniemożliwiający odbycie dalekiej podróży z bagażami, złej jakości połączenie komunikacji publicznej z miejscem docelowym. [rada]W trosce o dobro ubezpieczonego NFZ może przychylić się do tak uzasadnionej prośby, ale warto pamiętać, że świadczeniobiorca nigdy nie ma takiej gwarancji. Często o wiele łatwiej jest zmienić termin wyjazdu, niż lokalizację sanatorium - jest to po prostu prostsze rozwiązanie dla pracowników funduszu.[/rada] Jak zmienić termin leczenia sanatoryjnego? Leczenie sanatoryjne planowane jest z dużym wyprzedzeniem z uwagi na fakt, że kolejka oczekujących na kurację w ramach NFZ jest bardzo długa. Na swoją kolej świadczeniobiorca może oczekiwać nawet kilka, kilkanaście miesięcy. Nic więc dziwnego, że czasami okazuje się, iż z różnych przyczyn nie może stawić się w sanatorium w wyznaczonym terminie. W takiej sytuacji powinien niezwłocznie skontaktować się z odpowiednim oddziałem NFZ i poinformować o swoim problemie, jednocześnie wnosząc o wyznaczenie nowego terminu leczenia i zwracając potwierdzone skierowanie na leczenie uzdrowiskowe. Im szybciej ubezpieczony zgłosi się z taką sprawą do NFZ, tym lepiej - fundusz będzie miał czas, aby na miejsce osoby rezygnującej z danego terminu skierować inną osobę z kolejki. Poza tym brak jakiegokolwiek działania i niestawienie się na leczeniu będzie skutkowało utratą miejsca zajętego w kolejce. Podobne w skutkach jest też oddanie skierowania bez uzasadnienia. Jeżeli jednak ubezpieczony zwróci skierowanie i uzasadni je, pracownicy funduszu wyznaczą mu nowy, najbliższy wolny termin. Jak uzasadnić chęć zmiany terminu leczenia sanatoryjnego? Obiektywnymi przyczynami mogą być w tym przypadku: ciężka choroba, wypadek, hospitalizacja, brak urlopu w pracy, wyjazd służbowy i tym podobne. [pomoc]Przyczyny osobiste, takie jak chęć wzięcia udziału w przyjęciu rodzinnym czy też niesprzyjająca pogoda, z pewnością nie zostaną uznane za zasadne przez pracowników NFZ.[/pomoc] Jeśli wniosek o zmianę terminu okaże się nieskuteczny, ubezpieczony może skorzystać z innego rozwiązania - wyjechać do sanatorium prywatnie, co wiąże się oczywiście z wyższymi kosztami, ale pozwala na samodzielny wybór zarówno miejsca, jak i terminu leczenia. Podsumowanie w kilku słowach Lekarz specjalista po przejrzeniu zebranej dokumentacji medycznej kieruje nas do konkretnego sanatorium leczniczego, potwierdzeniem takiego skierowania będzie otrzymane pocztą pismo, z którego dowiemy się, gdzie jedziemy na leczenie i w jakim terminie. [uwaga]Jeśli chcemy zrezygnować z przydzielonego nam sanatorium na NFZ i udać się do innego sanatorium uzdrowiskowego w innej miejscowości lub w ogóle do innej części Polski, warto wykorzystać przygotowany przez nas wzór podania o zmianę miejsc sanatorium, który pobierzesz na samej górze strony.[/uwaga] Aby starać się o zmianę miejsca w sanatorium uzdrowiskowym z Narodowego Funduszu Zdrowia trzeba postarać się uzasadnić naszą prośbę. Uzasadnienie zmiany sanatorium może przybierać różne formy i treść, jednak warto być szczerym i wprost napisać, dlaczego nie chcemy udać się do wyznaczonego sanatorium. Oczywiście możliwa jest także całkowita rezygnacja z leczenia uzdrowiskowego, wtedy także należy jak najszybciej powiadomić Narodowy Fundusz Zdrowia, przesyłając na jego adres pisemną rezygnację oraz skierowanie w wersji papierowej lub e skierowanie. Można też wnioskować o zmianę terminu leczenia w sanatorium, wtedy - po otrzymaniu naszego pisma, NFZ wyznaczy nowy termin pobytu w uzdrowisku. Wszystkie potrzebne wzory pism pobierzesz poniżej: Odwołanie od skierowania do Sanatorium Wzór odwołania do sanatorium Wzór pisma o zmianę miejsca sanatorium Wzór wniosku o wspólny wyjazd do sanatorium Rezygnacja z sanatorium NFZ wzór pisma Zmiana terminu wyjazdu do sanatorium z NFZ

Podwyżka inflacyjna – Jak napisać podanie o podwyżkę wynagrodzenia w związku z inflacją?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu - opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór podania o podwyżkę inflacyjną <-- który pobierzesz tutaj. Podwyżka inflacyjna - definicja Przez inflację nasze pieniądze są o wiele mniej warte (spada siła nabywcza pieniądza). Wszystkie produkty stały się droższe, przez co wysokość naszego wynagrodzenia wystarcza na coraz mniej produktów. Podwyżka inflacyjna wynagrodzenia pracowników pozwala na swojego rodzaju wyrównanie, uzyskanie dodatkowej puli pieniędzy, które pozwolą mniej więcej na zrównanie wysokości otrzymywanego wynagrodzenia, w stosunku do obecnie obowiązujących cen. Zatem celem podwyżki inflacyjnej jest zrekompensowanie straty wartości pieniądza o wskaźnik inflacji, w związku z galopującą inflacją. [rada]Podwyżka inflacyjna bardzo często nazywana jest także waloryzacją wynagrodzenia pracownika.[/rada] Obliczenie podwyżki inflacyjnej jest bardzo proste. Wystarczy uzyskiwany dochód brutto powiększyć o obecnie obowiązujący poziom inflacji. Podanie o podwyżkę inflacyjną- jak skutecznie je napisać? Podanie o podwyżkę z tytułu inflacji składają pracownicy, którzy pracują w przedsiębiorstwie, gdzie podwyżka z powodu postępującej inflacji nie została uregulowana w wewnętrznym regulaminie pracy danej organizacji. Podanie składa się w celu umotywowania swojej potrzeby zwiększenia wynagrodzenia. Podanie o podwyżkę inflacyjną powinno być dokumentem wysoce przemyślanym, sporządzonym niezwykle czytelnie i precyzyjnie. Wniosek o podwyżkę inflacyjną powinien być jednak przede wszystkim bardzo dobrze umotywowany. Najważniejsza jest więc część, która zawiera właściwą argumentację. [rada]Jednym z najbardziej powszechnych argumentów jest silnie rosnąca inflacja. To jednak zazwyczaj nie przekona naszego pracodawcy do podwyższenia naszego wynagrodzenia. Warto więc użyć innego uargumentowania.[/rada] Jednym z najbardziej znaczących jest wnoszony przez pracownika coraz większy wkład do działalności firmy, co powinno zostać docenione i mieć przełożone na dodatek finansowe. We wniosku należy także podkreślić swój trud wkładany w pracę oraz zaangażowanie. Dobrym argument będzie wysunięcie spostrzeżenia, że zakres obowiązków służbowych jest wciąż poszerzany, a do tego zwiększa się także poziom przedstawianych wymagań i oczekiwań. Ponoszenie większej odpowiedzialności za dane obszary działalności firmy to także doskonały argument, który pozwoli na zwiększenie szans w otrzymaniu podwyżki inflacyjnej. Podanie o podwyżkę wynagrodzenia w związku z inflacją powinno być oparte przede wszystkim na konkretnych liczbach, które w najbardziej precyzyjny i dosadny sposób będą przestawiać użyte we wniosku argumenty. Warto więc pokazać w przygotowywanym wniosku, że dzięki włożonej przez pracownika pracy, wyniki firmy wzrosły o daną, konkretną wartość. By doskonale zobrazować wysokość pobieranego wynagrodzenia, warto porównać uzyskiwaną kwotę do wartości rynkowych. W praktyce oznacza to, że warto przedstawić konkretne, średnie kwoty, które otrzymują inni pracownicy w naszym kraju zajmujący takie same stanowiska pracy. To jeden z tzw. ostatecznych, niepodważalnych argumentów, który niejednokrotnie przeważa szale w podjęciu decyzji o podwyżce inflacyjnej na naszą korzyść. Wymogi formalne wniosku o podwyżkę inflacyjną Wniosek o podwyżkę inflacyjną, oprócz tego, że powinien zawierać rozbudowaną część zawierającą najważniejsze uargumentowanie, to dodatkowo, a nawet przede wszystkim, powinien zachowywać wszelkie niezbędne elementy formalne. W praktyce oznacza to, że wniosek najlepiej jest sporządzić w formie wydrukowanej. Co więcej, powinny się w nim znaleźć na samej górze data, adresat, a więc nasze dane, następnie odbiorca, a więc danej naszej firmy, z wymienieniem personalnym zarządu bądź dyrektora firmy. Co więcej, pismo powinno zostać opatrzone właściwym nagłówkiem, np. podanie o podwyżkę z tytułu inflacji. Warto także na samym początku użyć zwrotu grzecznościowego, takiego jak np. zwracam się z uprzejmą prośbą. Treść powinna być przejrzysta, czytelna i zwarta. Każdy argument powinien być osobnym wypunktowaniem. Co najważniejsze, wniosek o podwyżkę inflacyjną powinien być opatrzony własnoręcznym, czytelnym podpisem. [informacja]Bez zawartego podpisu dokument nie ma mocy prawnej. Jeśli więc decydujemy się na sporządzenie wniosku w postaci drukowanej, należy podpisać go odręcznie. Możemy także wysłać podanie o inflację drogą elektroniczną, jednak tylko w przypadku, gdy dysponujemy bezpiecznym podpisem kwalifikowanym.[/informacja] Podanie o podwyżkę przez inflację- jak może ustosunkować się pracodawca? Jednoznacznie należy podkreślić, że w przepisach obecnie obowiązującego prawa nie ma zawartych żadnych uregulowań, które jasno wskazywałby, że każdy pracownik ma prawo uzyskać od swojego pracodawcy podwyżkę inflacyjną. Wewnętrzny regulamin pracy obowiązujący w danym przedsiębiorstwie to dokument, który może regulować takie kwestie. Jeśli w regulaminie można odnaleźć zapis dotyczący podwyżki inflacyjnej, wówczas pracodawca ma obowiązek przyznać każdemu pracownikowi podwyżkę inflacyjną, jeśli zaistnieją ku takiemu zachowaniu właściwe przesłanki, a więc wysoki poziom inflacji. Łatwo więc wywnioskować, że odpowiedź na pytanie, czy podwyżka inflacyjna jest obowiązkowa, zależy od tego, czy odnajdziemy w wewnętrznym regulaminie pracy taki zapis i dalsze uregulowania. Nie ma więc jednoznacznego uregulowania, które nakazywałoby przyznanie tego rodzaju dodatku do wynagrodzenia dla każdego pracownika. Regulamin pracy jest dokumentem ogólnodostępnym. Jeśli chcemy napisać podanie o podwyżkę z tytułu inflacji, w pierwszej kolejności warto zapoznać się z wewnętrznym dokumentem naszej firmy, który jasno wskaże nam, czy pracodawca ma obowiązek przyznać nam podwyżkę inflacyjną, czy należy sporządzić właściwe podanie, które podniesie nasze realne szanse na uzyskanie dodatkowych pieniędzy w związku z szalejącą drożyzną. Podsumowując Niestety próżno szukać podwyżek inflacyjnych z inicjatywy samego pracodawcy, przecież wzrost wynagrodzeń to dla pracodawców kolejny koszt, który w obliczu wysokiej inflacji oraz widma kryzysu gospodarczego może doprowadzić do spadku obrotów, a co za tym idzie - i zysków w firmie. Dlatego o podwyżki inflacyjne, czyli waloryzację wynagrodzeń walczyć muszą sami zainteresowani, a więc pracownicy zakładów pracy. Aby prawidłowo ustalić wysokość podwyżki inflacyjnej, należy wziąć pod uwagę wskaźnik inflacji za poprzedni okres, publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). [uwaga]Wielu specjalistów uważa, że dostosowanie wysokości wynagrodzenia do aktualnej kondycji gospodarki w kraju niemal zawsze wiąże się ze wzrostem wydajności pracy i na takie stwierdzenie warto w podaniu się powołać.[/uwaga] Warto też zaznaczyć, że wzrost wynagrodzenia o wskaźnik inflacji może obejmować tylko stawkę wynagrodzenia zasadniczego, gdzie podwyżce nie podlegać będą np.: nadgodziny, praca w niedzielę i święta, dodatkowe zmiany, płatny urlop, itp. Ponieważ w Kodeksie pracy nie istnieje żaden przepis, który nakazywałby pracodawcom waloryzację wynagrodzeń, trzeba samemu walczyć o większe wynagrodzenie w ramach podwyżki inflacyjnej. Dostosowanie wysokości pensji do aktualnej sytuacji gospodarczej w kraju będzie dobrem obopólnym, zyska na tym i pracownik i pracodawca. [uwaga]Podwyżka inflacyjna pensji to dla pracowników oraz firmy, w której pracują - to właściwy ruch w stronę budowania dobrych relacji i podbudowywanie motywacji pracowników, co przełoży się na większe zyski firmy.[/uwaga]