Wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium wzór

(1 opinia klienta)

16.00 

Wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium może złożyć nie tylko małżeństwo, ale też inne osoby bliskie, które chcą podzielić się kosztami dojazdu i udzielić sobie wzajemnej pomocy w ośrodku lecznictwa.

Należy wiedzieć, że NFZ nie ma obowiązku kierowania par na wspólne leczenie uzdrowiskowe, ale w przypadku złożenia stosownego, uzasadnionego wniosku w tej sprawie, NFZ powinno wyrazić zgodę na wspólny wyjazd. Jak napisać wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku – który pobierzesz u góry↑

Kto ma prawo do wspólnego leczenia w sanatorium?

Podstawowym warunkiem wspólnego wyjazdu do sanatorium jest możliwość przeprowadzenia w nim leczenia schorzeń obojga pacjentów. Nawet przy spełnieniu tego warunku nie wszyscy mają jednak gwarancję wspólnego wyjazdu – czyli uzyskania zgody na wspólne leczenie uzdrowiskowe.

Tak naprawdę, przepisy przewidują taką możliwość przede wszystkim dla małżonków, którzy ukończyli 65. rok życia oraz dla osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. Ma to uzasadnienie w założeniu, że takie pary, wyjeżdżając wspólnie na leczenie, zapewnią sobie wzajemną opiekę.

Inni chorzy mogą złożyć podanie o wspólny wyjazd do sanatorium, ale nikt nie gwarantuje, że zostanie on rozpatrzony pozytywnie. Zawsze jednak warto spróbować, ponieważ dla NFZ nie generuje to żadnych dodatkowych kosztów.

Przed złożeniem wniosku o wspólny wyjazd należy upewnić się jednak, że istnieje ośrodek uzdrowiskowy, który specjalizuje się w leczeniu dolegliwości obojga pacjentów.

Nie wszystkie placówki świadczą bowiem szeroką gamę kuracji, obejmującą różne schorzenia. Gdy osoby składające wniosek posiadają taką samą diagnozę, ich szanse na pozytywne rozpatrzenie pisma są bardzo wysokie.

Niemniej jednak bez względu na okoliczności, zawsze warto wnioskować o wspólny wyjazd małżonków (lub przyjaciół) do sanatorium!

Czy warto wnioskować o wspólny wyjazd do sanatorium?

Większość osób ubezpieczonych nie zdaje sobie sprawy z faktu, że ma prawo wnioskować o wspólny wyjazd do sanatorium. Takie starania nie są skomplikowane, a pozwalają osiągnąć wiele różnych korzyści.

 1. Po pierwsze, wspólny wyjazd do sanatorium obniża koszty podróży. Takie rozwiązanie sprawia, że osoby chore mogą wybrać się w podróż jednym samochodem, gwarantując sobie większy komfort w trakcie transportu.
 2. Po drugie, wspólny wyjazd to możliwość opiekowania się sobą nawzajem zarówno w trakcie podróży, jak i na miejscu, czyli w ośrodku lecznictwa. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się i samoobsługą.

Zasadniczo, w przypadku małżeństw, NFZ powinien starać się kierować małżeństwa do tego samego sanatorium „z urzędu”. Nie zawsze jednak faktycznie to robi, dlatego zarówno pary, jak i inne osoby bliskie (nawet przyjaciele) powinni wiedzieć, że mogą złożyć wniosek o wspólny wyjazd.

Jak załatwić wspólny wyjazd do sanatorium?

Wypełniony darmowy wzór podania o wspólny wyjazd do sanatorium nie wystarczy, aby NFZ skierowało parę do tego samego ośrodka lecznictwa w tym samym czasie. Konieczne jest złożenie kompletu dokumentów wraz z odpowiednio przygotowanym wnioskiem w jednej kopercie, a przynajmniej tego samego dnia.

Chociaż wnioski o leczenie uzdrowiskowe oceniane są osobno przez lekarzy balneologów, to składając je w taki sposób, pacjenci mają większą szansę na pozytywne rozpatrzenie ich prośby o wspólny wyjazd.

Na podstawie dokumentacji medycznej specjalista rozpatrujący skierowanie określa zakres i tryb leczenia chorego, a także wybiera dla niego odpowiednie sanatorium, które specjalizuje się w kuracji danego schorzenia.

Jeśli profile leczenia obu pacjentów nie będą się wykluczały, NFZ powinien zgodzić się na skierowanie chorych do tego samego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego. Wspólny wyjazd będzie wtedy możliwy pod warunkiem, że placówka przyjmie obu pacjentów w tym samym czasie – musi dysponować dwoma wolnymi miejscami.

Warto wspomnieć również, że niezwykle ważne jest staranne przygotowanie wniosków o leczenie sanatoryjne.

Wszelkie błędy formalne czy braki, które będą skutkowały wezwaniem ubezpieczonego do ich poprawienia lub uzupełnienia, mogą przekreślić szanse na wspólny wyjazd. Jeden wniosek „ruszy” bowiem dalej, podczas gdy ten nieprawidłowy będzie oczekiwał na swój proces kwalifikacji chorych.

Jak napisać wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium?

Prośba o wspólny wyjazd do sanatorium musi przyjmować formę pisemną. Dokument można przygotować, wypełniając wzór podania o wspólny wyjazd do sanatorium. Pismo uwzględnia niezbędne dane formalne oraz ułatwia uzasadnić wspólny wyjazd.

Należy wypełnić je następującymi informacjami:

 • miejsce i data sporządzenia,
 • dane pacjentów ubiegających się o wspólny wyjazd,
 • dane oddziału NFZ,
 • uzasadnienie,
 • podpisy pacjentów.

Jak umotywować wspólny wyjazd do sanatorium?

Jak zostało wspomniane, wspólny wyjazd do sanatorium jest dla chorych osób bliskich bardzo korzystny. Te korzyści stanowią natomiast argumenty, które warto odpowiednio przedstawić w swoim wniosku do NFZ.

Pismo może odwoływać się zatem:

 • do dużej odległości od wskazanego ośrodka i chęci odbycia podróży z osobą bliską,
 • do możliwości obniżenia kosztów podróży w ramach przejazdu jednym samochodem,
 • do zalet dojazdu środkami komunikacji publicznej pod opieką drugiej osoby,
 • do możliwości wzajemnego sprawowania opieki nad chorymi.

Warto wspomnieć przy tym, że nawet Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził w jednym ze swoich wystąpień, że NFZ powinien usprawnić system wspólnego kierowania na leczenie uzdrowiskowe osób bliskich.

Takie rozwiązanie stanowi bowiem najlepsze wyjście z sytuacji w przypadku trudności związanych z dojazdem do sanatorium, konieczności pokrycia wysokich kosztów takiego dojazdu oraz  zapewnienia opieki osobom schorowanym lub niepełnosprawnym.

Brak zgody na wspólny wyjazd do sanatorium

Niektóre osoby w obliczu odrzucenia ich wniosku o wspólny wyjazd do sanatorium, całkowicie rezygnują z leczenia, licząc na to, że NFZ sam podejmie taką decyzję, jeśli ponownie wystąpią z wnioskiem o leczenie sanatoryjne, na przykład z kilka tygodni.

Tymczasem fundusz taką rezygnację z przyczyn nieuzasadnionych traktuje jako całkowitą rezygnację z leczenia i uniemożliwia złożenie kolejnego wniosku o wyjazd do sanatorium przez okres jednego roku od wyznaczonej i niewykorzystanej daty wyjazdu.

Jeśli więc NFZ odrzucił wniosek o wspólny pobyt, chorym pozostaje jedynie pojechać na leczenie osobno lub zdecydować się na kurację w prywatnej placówce.

Zsumowanie informacji

Wspólny wyjazd do sanatorium na wspólną kurację NFZ gwarantuje małżonkom, którym choć jedno z nich skończyło 65 rok życia i/lub jeden z małżonków ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności.

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który rozpatruje skierowanie w wojewódzkim oddziale NFZ, wydaje decyzję w zakresie miejsca leczenia sanatoryjnego, przy czym NFZ nie ma obowiązku kierowania małżeństw do tego samego sanatorium.

Dlatego o możliwość wspólnego wyjazdu małżonków lub przyjaciół postarać się trzeba samemu – w tym celu przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o wspólny wyjazd, który pobierzesz na samej górze.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

Podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium wzór
 1. szybka i sprawna wysyłka zamówionego dokumentu, polecamy