Zmiana terminu wyjazdu do sanatorium z NFZ wzór

(1 opinia klienta)

16.00 

Jak napisać pismo dotyczące zmiany terminu wyjazdu do sanatorium z NFZ? Zmiana terminu wyjazdu do sanatorium to rozwiązanie, o którym warto pomyśleć, jeśli z różnych, nieprzewidzianych wcześniej powodów, ubezpieczony nie będzie w stanie udać się na leczenie sanatoryjne w wyznaczonym terminie.

Ponieważ ten jest z reguły bardzo odległy, do podobnych sytuacji dochodzi stosunkowo często. Zmiana terminu wyjazdu do sanatorium z NFZ nie należy do skomplikowanych czynności, ale trzeba wykonać ją zgodnie z ustalonymi przed Fundusz zasadami.

Co powinna zawierać informacja dla NFZ o zmianie terminu wyjazdu? aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma, które pobierzesz powyżej.

Ile trwa pobyt w sanatorium?

Czasami zmiana terminu sanatorium spowodowana jest brakiem możliwości pojawienia się w ośrodku na czas, a innym razem brakiem możliwości pozostania w ośrodku do końca kuracji. Ile trwa leczenia sanatoryjne?

Okres kuracji uzależniony jest od miejsca leczenia i wieku pacjenta, przykładowo:

 • pobyt w szpitalu uzdrowiskowym trwa 21 dni w przypadku osób dorosłych, a 27 dni w przypadku dzieci,
 • pobyt w sanatorium uzdrowiskowym trwa 21 dni,
 • pobyt w szpitalu uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni,
 • pobyt w sanatorium uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni,
 • uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci trwa od 6 do 18 dni.

Jak ustalany jest termin wyjazdu do sanatorium?

Osoba ubezpieczona nie ma wpływu na to, jaki termin leczenia sanatoryjnego ustali dla niej NFZ. Cała procedura rozpoczyna się od wystawienia skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Ten, biorąc pod uwagę stan zdrowia swojego pacjenta i wpływ leczenia uzdrowiskowego na jego schorzenia, kieruje chorego na leczenie sanatoryjne. Skierowanie przesyła sam lekarz lub pacjent, do odpowiedniego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Dokument jest ważny przez 30 dni.

Następny krok to sprawdzenie zarejestrowanego przez NFZ skierowania. Sprawdzenia dokonuje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego – specjalista w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej.

Jeżeli stwierdzi on przeciwwskazania lub brak wskazań do leczenia sanatoryjnego, nie potwierdzi skierowania i pacjentowi nie zostanie wyznaczony żaden termin wyjazdu do sanatorium.

W przypadku pozytywnej decyzji lekarza, oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia doręczy osobie ubezpieczonej potwierdzenie skierowania w terminie minimum dwóch tygodni przed datą jego rozpoczęcia.

W jaki sposób można zmienić termin wyjazdu do sanatorium?

Kiedy termin wyjazdu do sanatorium jest odległy, pacjentowi trudno przewidzieć, czy będzie w stanie pojawić się w ośrodku lecznictwa. Podobny problem może mieć też osoba, która zostanie skierowana na leczenie uzdrowiskowe w bardzo krótkim terminie 14 dni, a która jednocześnie zaplanowała na ten czas na przykład wyjazd za granicę.

Na szczęście, istnieje możliwość przesunięcia terminu leczenia uzdrowiskowego. Każdy ubezpieczony starający się o taką kurację powinien znać zasady wnioskowania o zmianę terminu wyjazdu do sanatorium.

Jak należy załatwić taką sprawę?

 1. Kiedy pacjent nie może wyjechać do sanatorium w ustalonym terminie, a NFZ określił termin leczenia – pacjent powinien jak najszybciej zwrócić potwierdzone skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową do odpowiedniego oddziału NFZ.
 2. Do zwracanego skierowania (oryginału) należy dołączyć pisemne uzasadnienie zwrotu (wzór pisma pobierzesz u góry), w którym ubezpieczony wskaże na brak możliwości realizacji skierowania i poprosi o nowy termin. Zwrot potwierdzonego skierowania bez uzasadnienia będzie traktowany jako całkowita rezygnacja z leczenia sanatoryjnego.
 3. Do uzasadnienia zwrotu skierowania pacjent dołącza dokumenty, które potwierdzają wykorzystane argumenty.
 4. Komplet dokumentów ubezpieczony przesyła do oddziału NFZ przed rozpoczęciem turnusu.
 5. Decyzja w sprawie przesunięcia terminu leczenia jest uznaniowa – jeśli NFZ uzna wyjaśnienia pacjenta za zasadne, poinformuje go o wyznaczeniu nowego terminu kuracji, zaznaczyć od razu trzeba, że tak jak np. w przypadku rezygnacji z sanatorum – NFZ pójdzie nam na rękę tylko w udokumentowanych przypadkach.

Pismo do NFZ o przesunięcie terminu leczenia sanatoryjnego jest zatem bardzo ważne i należy złożyć je jak najszybciej, niezwłocznie po tym, jak pacjent dowie się, iż nie będzie mógł stawić się w ośrodku w wyznaczonym terminie. A jak uzasadnić zmianę terminu wyjazdu do sanatorium?

Kiedy możliwa jest zmiana terminu wyjazdu do sanatorium?

Przygotowując wniosek o przesunięcie terminu pobytu w sanatorium, ubezpieczony szczególną uwagę powinien poświęcić uzasadnieniu swojego wniosku, ponieważ to od niego zależy, czy pracownicy oddziału NFZ uznają pismo za zasadne, a niemal pewne jest, że nasze wyjaśnienia zweryfikuje oddział NFZ.

Przyczyn przesunięcia terminu leczenia uzdrowiskowego może być wiele, ale należy pamiętać, że użyte argumenty powinny być obiektywnie ważne. Nie można napisać więc, że wyznaczony termin leczenia koliduje z naszymi prywatnymi planami, jeśli są to plany, które można przełożyć.

Przykładowo, wniosek o zmianę terminu leczenia sanatoryjnego może zostać uzasadniony:

 • wyjazdem za granicę,
 • wyjazdem służbowym,
 • podróżą (już zarezerwowaną, opłaconą),
 • poważną chorobą,
 • hospitalizacją,
 • wypadkiem,
 • kontuzją,
 • brakiem możliwości wzięcia urlopu,
 • śmiercią i pogrzebem osoby bliskiej,
 • zaplanowanym zabiegiem/operacją,
 • koniecznością sprawowania opieki nad osobą bliską, która zachorowała czy też uległa wypadkowi.

Co ważne, każdy taki argument należy podeprzeć odpowiednimi dowodami. Jeśli więc pacjent wyjeżdża za granicę na wycieczkę, powinien dołączyć do pisma np. fakturę z biura podróży. Jeśli ubezpieczony odniósł kontuzję, może dołączyć do wniosku zaświadczenie lekarskie czy wypis ze szpitala. I tak dalej…

Za bezzasadne zostaną uznane wnioski, w których ubezpieczony powoła się na takie wydarzenia kolidujące, jak przyjęcie rodzinne, na przykład wesele czy chrzciny.

Jak NFZ rozpatruje wniosek o zmianę terminu wyjazdu?

Wypełniony wzór wniosku o przesunięcie terminu wyjazdu do sanatorium z odpowiednim uzasadnieniem powinien zostać uznany za zasadny. W takim przypadku pacjent wróci na swoje miejsce w kolejce oczekujących i wkrótce otrzyma kolejny termin – kiedy zwolni się miejsce.

Warto pamiętać jednak, że każde potwierdzone skierowanie do sanatorium ważne jest przez 18 miesięcy od daty wystawienia. Jeśli czas oczekiwania na kolejny termin przekracza półtora roku, pacjent mimo wszystko wypadnie z kolejki i będzie zmuszony ubiegać się o nowe skierowanie.

Nie oznacza to jednak, że będzie czekał od początku. Jeśli nowe skierowanie również zostanie zatwierdzone, ubezpieczony wróci na swoje miejsce w kolejce oczekujących.

Zsumowanie artykułu

W przypadku zmiany terminu wyjazdu na leczenie uzdrowiskowe należy bezzwłocznie zwrócić potwierdzone skierowanie oraz przesłać pismo uzasadniające tę zmianę.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, na samej górze udostępniliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma do NFZ, w którym poprosimy o nowy termin realizacji skierowania na leczenie uzdrowiskowe.

Przesunięcie terminu leczenia uzdrowiskowego zdarza się dość często, jednak nieuzasadniony zwrot skierowania będzie traktowany przez NFZ jak złożenie nowego skierowania na leczenie uzdrowiskowe i ponowne odczekiwanie w długiej kolejce.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Zmiana terminu wyjazdu do sanatorium z NFZ wzór
 1. Dziękuję za szybką wysyłkę wzoru pisma, pozdrawiam serdecznie AK.