Rezygnacja z sanatorium NFZ wzór pisma

(1 opinia klienta)

16.00 

Jak napisać rezygnację z sanatorium NFZ? Pisemna rezygnacja z sanatorium na NFZ to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż niestawienie się w ośrodku leczniczym w wyznaczonym terminie. Każdy ubezpieczony powinien wiedzieć, że w przypadku niemożności stawienia się w sanatorium ma obowiązek jak najszybciej poinformować oddział funduszu NFZ o swojej rezygnacji, co pozwoli wyznaczyć dla niego nowy termin, a na jego miejsce w ośrodku skierować inną osobę z kolejki.

Jakie elementy powinna zawierać więc pisemna rezygnacja z sanatorium NFZ? aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór rezygnacji z sanatorium – który pobierzesz powyżej.

Skrócenie pobytu zamiast rezygnacji

Terminy leczenia sanatoryjnego często są odległe, dlatego wielu kuracjuszom trudno jest przewidzieć, czy w danym momencie będą w stanie wyjechać do ośrodka leczniczego na leczenie uzdrowiskowe. Może zdarzyć się bowiem, że nie otrzymają urlopu w pracy, ciężko zachorują lub ulegną wypadkowi, bądź ktoś z członków rodziny będzie wymagał stałej opieki.

Rezygnacja z leczenia uzdrowiskowego nie zawsze jest jednak konieczna. W niektórych przypadkach rozwiązaniem problemu jest po prostu skrócenie pobytu w ośrodku lecznictwa i wcześniejszy powrót do domu, bez konieczności ponoszenia kosztów za pełny okres leczenia.

Standardowo, okres pobytu w sanatorium w przypadku osób dorosłych wynosi:

 • leczenie uzdrowiskowe 21 dni w przypadku leczenia w szpitalu uzdrowiskowym,
 • leczenie uzdrowiskowe 28 dni w przypadku rehabilitacji w szpitalu uzdrowiskowym,
 • leczenie uzdrowiskowe 21 dni w przypadku leczenia w sanatorium uzdrowiskowym,
 • leczenie uzdrowiskowe 28 dni w przypadku rehabilitacji w sanatorium uzdrowiskowym,
 • leczenie uzdrowiskowe od 6 do 18 dni zabiegowych w przypadku leczenia ambulatoryjnego.

Nieco inne okresy pobytu dotyczą pacjentów małoletnich. Dzieci w sanatorium przebywają zwykle:

 • 27 dni na leczeniu uzdrowiskowym w szpitalu uzdrowiskowym,
 • 21 dni na leczeniu w sanatorium uzdrowiskowym,
 • od 6 do 18 dni zabiegowych na leczeniu ambulatoryjnym.

Okresy te można zarówno wydłużyć, jak i skrócić, przy czym o wydłużenie leczenia wnioskuje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli specjalista zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, a o skrócenie sam pacjent.

Wniosek o skrócenie standardowego okresu leczenia można uzasadnić chorobą lub inną obiektywną przyczyną, niezależną od świadczeniobiorcy, na przykład śmiercią i pogrzebem bliskiego członka rodziny.

Jeśli NFZ wyrazi zgodę na takie rozwiązanie, kuracjusz nie będzie musiał ponosić pełnych kosztów leczenia – odpłatność zostanie proporcjonalnie pomniejszona o liczbę dni niewykorzystanych. Natomiast nieuzasadnione przerwanie leczenia i wcześniejszy powrót do domu nie zwolni świadczeniobiorcy ze wspomnianych kosztów.

Jak prawidłowo zrezygnować z sanatorium na NFZ?

Rezygnacja z sanatorium ZUS to procedura uwarunkowana regulaminem funduszu. Każdy świadczeniobiorca powinien znać zasady prawidłowego złożenia takiej rezygnacji, jeśli nie chce, aby jego miejsce w kolejce oczekujących po prostu przepadło. Informacje na temat procesu rezygnacji można znaleźć na stronie internetowej NFZ.

Najważniejsze zasady brzmią następująco:

 1. Kuracjusz rezygnujący z potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe powinien niezwłocznie zwrócić dokument do właściwego oddziału NFZ.
 2. Zwracając potwierdzone skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, świadczeniobiorca powinien uzasadnić zwrot i udokumentować swoje uzasadnienie (pisemnie!).
 3. NFZ przekazuje zwrócone skierowanie lekarzowi, który je wystawił.
 4. NFZ uzna za zasadny zwrot potwierdzonego skierowania w przypadku choroby lub wypadku losowego ubezpieczonego.
 5. NFZ nie uzna za zasadny zwrotu skierowania z żądaniem zmiany terminu leczenia lub miejscu leczenia, a także rodzaju leczenia uzdrowiskowego w formie rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji uzdrowiskowej.
 6. Uzasadniona rezygnacja i zwrot skierowania pozwala wyznaczyć nowy termin wyjazdu do sanatorium według kolejności na liście oczekujących – zgodnie z datą ponownego wpływu skierowania, pod warunkiem że nie upłynął termin jego ważności, czyli 18 miesięcy od dnia wystawienia.

Co oznacza to wszystko w praktyce? Aby zrezygnować z wyjazdu do sanatorium, ale nie stracić miejsca w kolejce i uzyskać nowy termin leczenia, świadczeniobiorca powinien jak najszybciej zwrócić potwierdzone skierowanie do funduszu (do oddziału właściwego ze względu na miejsce zamieszkania), dołączając do zwrotu udokumentowane uzasadnienie.

NFZ uzna zwrot, jeśli zostanie on uzasadniony na przykład:

 • chorobą,
 • koniecznością sprawowania opieki nad bliską osobą chorą czy niepełnosprawną,
 • wypadkiem losowym,
 • brakiem możliwości uzyskania urlopu w pracy,
 • hospitalizacją,
 • śmiercią osoby bliskiej.

Zaakceptowane uzasadnienie pozwoli na wyznaczenie ubezpieczonemu nowego terminu. Na takie rozwiązanie nie może liczyć natomiast świadczeniobiorca, który:

 • nie zwróci skierowania na leczenie w terminie – przed rozpoczęciem kuracji uzdrowiskowej,
 • nie dołączy uzasadnienia do zwracanego skierowania,
 • nie zwróci skierowania na leczenie w ogóle.

W takiej sytuacji o kolejny termin wyjazdu do sanatorium ubezpieczony będzie mógł ubiegać się dopiero po roku, licząc od daty poprzedniego, niewykorzystanego terminu wyjazdu.

Jak napisać rezygnację z sanatorium?

Wiele osób szuka w sieci odpowiedzi na pytanie „jak napisać rezygnację z sanatorium NFZ?”. Odradzamy w tym przypadku każdy darmowy wzór rezygnacji z sanatorium, ponieważ większość druków tego typu nie zawiera wszystkich istotnych elementów formalnych, które w piśmie znaleźć się muszą.

Tymczasem formularz rezygnacji z wyjazdu do sanatorium musi uwzględniać co najmniej:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane świadczeniobiorcy,
 • dane adresata, czyli właściwego oddziału funduszu NFZ,
 • tytuł pisma,
 • treść z uzasadnieniem,
 • podpis świadczeniobiorcy.

Dokument można przygotować bez obaw w oparciu o przygotowany przez nas wzór pisma rezygnacji wyjazdu do sanatorium, a później wraz z potwierdzonym skierowaniem przesłać na adres właściwego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Należy pamiętać, że w przypadku rezygnacji najważniejszym elementem pisma jest jego uzasadnienie, na które kuracjusz potrzebuje potwierdzenia w formie dokumentu, takiego jak zaświadczenie lekarskie czy akt zgonu bliskiej osoby – w zależności od okoliczności danej sytuacji.

Rezygnację trzeba wysłać też jak najszybciej, aby – wraz z nowo wyznaczonym terminem – zmieścić się we wspomnianym okresie 18 miesięcy (taką ważność ma skierowanie). Poza tym im szybciej świadczeniobiorca prześle takie pismo do NFZ, tym większe szanse, że ktoś inny wykorzysta zwolniony termin.

Ponieważ kolejki oczekujących na leczenie uzdrowiskowe są naprawdę długie, nie warto zaniedbywać takiego obowiązku ze względu na dobro własne i innych pacjentów.

Kilka słów na koniec

Wszystkie formalności, które dotyczą leczenia uzdrowiskowego, a także rehabilitację uzdrowiskową, należy załatwiać z NFZ drogą listowną, mowa tu o rezygnacji z sanatorium, przesunięcia terminu leczenia uzdrowiskowego, czy prośby o wspólne leczenie sanatoryjne.

Natomiast w przypadku uzasadnionej rezygnacji z leczenia sanatoryjnego, NFZ wyznaczy nam nowy termin realizacji skierowania według kolejności, którą układa się na podstawie daty ponownego wpływu skierowania.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe oraz rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. z 2011r., Nr 142, poz. 835).

Podobne:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Rezygnacja z sanatorium NFZ wzór pisma
 1. Rezygnacja sporządzona starannie, możemy polecić pismo.