Podatek od czynności prawnych od umów kupna-sprzedaży rzeczy używanych

Jeżeli kupujemy rzecz używaną o wartości rynkowej powyżej 1000 zł, jesteśmy zobowiązani zapłacić do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkanie kupującego tzw. podatek od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 2% wartości zakupionej rzeczy.

Powyższy obowiązek nakłada na nas ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej ustawa o PCC). Należy to zrobić w ciągu 2 tygodni od daty zakupu – inaczej mogą spotkać nas przykre konsekwencję.

Podatek od umów kupna-sprzedaży rzeczy używanych – wyjątki

Od powyższej zasady istnieją wyjątki, mianowicie podatkowi od umów cywilnoprawnych nie podlegają strony umów cywilno-prawnych:

  • W postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym.
  • Jeżeli przynajmniej jedna ze stron umowy jest opodatkowana podatkiem VAT bądź jest zwolniona z VAT-u, które w rozumieniu przepisów prawa celnego stanowią towary.
    a) Wprowadzone do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego.
    b) Objęte procedurą składu celnego.
  • Osoby niepełnosprawne, nabywające na potrzeby własne m.in. sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe.

Powyższe szczegółowo reguluje art. 8 pkt 6 ustawy o PCC.

Jakie uniknąć kary?

Przekroczenie ustawowego terminu na zapłatę PCC, tj. 14 dni, jest wykroczeniem skarbowym i wiąże się z obowiązkiem zapłacenia odsetek za każdy dzień zwłoki oraz z karą. Możemy uniknięcia kary jeżeli w stosownym czasie wyrazimy tzw.. „czynny żal”. Instytucja czynnego żalu, to nic innego jak zawiadomienie urzędu skarbowego o popełnieniu przez podatnika wykroczenia skarbowego i wskazanie wszelkich okoliczności, które wpłynęły na nasze zachowanie. Należy pamiętać, że z dobrodziejstwa czynnego żalu skorzystać możemy, o ile nie uprzedzi nas urząd skarbowy i nie wezwie do zapłacenia należnego podatku.

Wysokość kary

Kara za opisywane wykroczenie skarbowe jest kara grzywna, która minimalnie może wynieść od 168,00 zł do 33.600,00 zł. Natomiast długotrwałe unikanie opłacenia PCC może być uznane na przestępstwo skarbowe i zgodnie z art. 54 kodeksu karnego skarbowego, może skutkować karą grzywny do 720 stawek dziennych (od 560,00 zł do 16.128.000,00 zł) albo karze pozbawienia wolności.

 

Podstawa prawna: 

  • ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych.
  • ustawa z dnia 10 września 1999 roku – kodeks karny skarbowy.
Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Dziennikarz i redaktor, od lat związana z branżą prawniczą i finansową.