Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy – dlaczego są aż tak ważne?

Praca to nieodłączna część życia praktycznie każdego człowieka. Prawo pracy zostało skonstruowane w taki sposób, aby zapewnić jak najlepsze warunki zarówno dla pracodawców, jak i dla ich pracowników. Za nieprzestrzeganie przepisów grożą rozmaite kary, dlatego warto się z nimi zapoznać i wprowadzić w codzienne życie. Nie dla każdego jest to jednak takie proste, co zwykle wynika z braku niezbędnej wiedzy. Jak więc można poprawić swoje kwalifikacje w tym zakresie?
Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy

Prawa pracownika i pracodawcy – niezbędne kursy

Najpopularniejszy sposób na zdobycie wiedzy z dziedziny, jaką jest prawo pracy, to zdecydowanie się na uczestnictwo w odpowiednim kursie. Trzeba pamiętać o tym, aby regularnie się doszkalać, gdyż przepisy zmieniają się co pewien czas. Wynika to między innymi z dynamicznie rozwijającego się rynku oraz stale rosnącej świadomości społecznej. Istotną rolę pełni ponadto nowoczesna technologia, znajdująca zastosowanie w coraz większej ilości dziedzin. Szkolenie z prawa pracy powinno być krótkie i proste w odbiorze, co pozwoli zapamiętać z niego jak najwięcej przydatnych informacji.

Niezwykle ciekawe kursy oferuje chociażby firma Most Wanted. Większość z nich przeprowadzana jest za pośrednictwem Internetu. To bardzo komfortowe, gdyż nie wymaga się od kursanta dojazdu w konkretne miejsce, zajmującego czas oraz generującego dodatkowe koszty. Istnieje możliwość realizacji szkolenia w specjalnej formie, jaka zostanie dostosowana do potrzeb konkretnej firmy. Wystarczy jedynie skontaktować się z biurem za pomocą telefonu lub e-maila. Więcej informacji na ten temat można przeczytać na stronie internetowej Most Wanted . Jej ofertę wyróżnia:

 • ogromny wybór kursów oraz szkoleń,
 • usługi na bardzo wysokim poziomie,
 • doświadczona, świetnie wykwalifikowana kadra,
 • wspaniali dydaktycy oraz doradcy,
 • świetna atmosfera,
 • elastyczne, wygodne warunki współpracy.

Dlaczego szkolenie pracowników jest aż tak istotne?

Zapewnienie swoim podwładnym niezbędnych kursów obejmujących prawo pracy jest nie tylko konieczne do prawidłowego wykonywania przez nich swoich obowiązków, ale posiada również inne zalety. Przede wszystkim każde szkolenie motywuje pracowników do dalszego rozwoju oraz regularnego pogłębiania posiadanej wiedzy. Inwestycja w rozwój konkretnych osób pokazuje im, że są ważne dla firmy oraz poważnie traktowane przez pracodawcę. Dzięki temu odczuwają mocniejszą więź z przedsiębiorstwem.

Wspólne uczestnictwo w kursach pozwala także na poprawienie komunikacji w zespole. Atmosfera w pracy jest bowiem niezwykle ważna i jeżeli pracownicy nie są w stanie się ze sobą porozumieć, to może się to skończyć odejściem któregoś z nich lub nawet kilku. Taka sytuacja nie jest pożądana, gdyż będzie generować koszty związane z poszukiwaniem i szkoleniem nowych ludzi. Zajmuje to sporo czasu, ponieważ zazwyczaj nie da się ekspresowo znaleźć odpowiedniej osoby. Warto więc wykorzystać kurs nie tylko jako źródło wiedzy, ale także czas, który można poświęcić na budowanie pozytywnych relacji w zespole.

Nie można również zapominać, że każde szkolenie, jakie przejdzie konkretny pracownik, znacznie poprawia jego status na rynku pracy. Kompetentni, dobrze przeszkoleni ludzie mogą podjąć się trudniejszych zadań, a nawet znacznie szybciej wykonywać obowiązki, które posiadali do tej pory. Wiąże się to z nabyciem umiejętności zoptymalizowania swojej dotychczasowej wydajności, a także odkrycia nowych metod i sposobów rozwiązywania bieżących problemów. Buduje to pozytywny wizerunek firmy jako nowoczesnego biznesu, którego priorytet to dbanie o swoich pracowników.

Szkolenia z prawa pracy i inne wartościowe kursy

Poza doszkalaniem się z obowiązujących przepisów, warto zainwestować w szkolenia obejmujące wiedzę z zakresu:

 • zasad dotyczących pracy zdalnej,
 • kadr i płac,
 • ochrony danych osobowych,
 • elektronizacji dokumentacji,
 • zarządzania czasem,
 • radzenia sobie ze stresem.

Z pewnością sprawi to, że pracownicy będą pracować znacznie wydajniej, a ponadto lepiej sobie poradzą w nowych sytuacjach.

Współpraca
Współpraca
Artykuł sponsorowany - tekst partnera.

więcej porad

Kto odpowiada winę za rozpad małżeństwa?

Wina żony lub męża Albo z winy obydwu stron. Takie wyroki mogą zapaść w sądzie. Taki rozwód Wrocław, gdzie obydwie strony próbują zwalić winę na siebie, nie należy do najprzyjemniejszych, ale nie każda para małżonków daje radę dogadać się w tej kwestii. W szczególności, że niekiedy chodzi o naprawdę dużą ilość majątku do podziału. Każda ze stron musi być jednak świadoma tego, że taka forma rozwodu nie tylko zajmuje dużo czasu. Ona również jest w stanie wykończyć psychicznie oraz emocjonalnie, dlatego trzeba mieć to na uwadze. Fakt, że to żona/mąż wnosi o rozwód nie oznacza, iż sąd nie uzna ich winy. W sądach ma się do czynienia z różnymi sytuacjami. Już nie jeden raz można było obserwować, że całą winę za rozpad małżeństwa ponosi tak naprawdę osoba, która wniosła do sądu dokumenty o rozwód. No cóż, prawda zawsze wyjdzie na jaw. Taka forma rozwodu ma swoje wady, jak również zalety. Zawsze trzeba je bardzo dokładnie przeanalizować, jeżeli ktoś chce być pewny tego, co będzie w przyszłości czynił. Co daje rozwód z orzekaniem o winie? Zaletą uzyskania takiego wyroku jest ...satysfakcja. Eks-małżonek cieszy się, że jej/jego wyszło na wierzchu, a teraz druga strona musi cierpieć. Kolejną zaletą takiej formy jest chociażby możliwość pozyskania alimentów - nie tylko na dzieci - od drugiej strony. W szczególności, jeżeli któraś ze stron dopuściła się do zdrady. Alimentami zostają obciążeni nie tylko mężczyźni, ale także kobiety, jeżeli to one zostaną uznane za winne. Wadą tej formy rozwodu jest to, że sąd nie zawsze zgadza się na przyznanie alimentów. Czyjaś wina nie oznacza, że faktycznie majątek zostanie podzielony w równych kwestiach. Kolejną wadą, która została wspomniana powyżej, jest emocjonalne wyczerpanie. Wiele osób po zakończonym procesie zadaje sobie pytanie "czy faktycznie było warto?". Może warto jednak zastanowić się nad tym? Tym bardziej, że duża ilość par, pomimo tego co się stało, jest w stanie dobrze porozumieć się w przypadku rozstania. Co także ponosi za sobą zdecydowanie mniejsze koszta finansowe.

Ustawa deweloperska – co nowego?

Ustawa z dnia 17 maja 2021 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym weszła w życie z dniem 1 lipca 2022 roku. Znowelizowana ustawa deweloperska wprowadza kilka znacznych zmian. Między innymi w kwestii deweloperskiego funduszu gwarancyjnego, umowy rezerwacyjnej czy odstąpienia od umowy deweloperskiej. Nowa umowa deweloperska – kiedy ją stosujemy? Nowa ustawa deweloperska powinna być stosowana w przypadku umowy, na mocy której deweloper zobowiązuje się do wybudowania lokalu, ustanowienia prawa odrębnej własności lub przeniesienia prawa własności lokalu. Będzie to zatem: umowa deweloperska w przedmiocie wybudowania budynku, przeniesienia własności, ustanowienia odrębnej własności lokalu; umowa z deweloperem związana ze sprzedażą domu jednorodzinnego; umowy sprzedaży lokalu lub domu jednorodzinnego zawierana po zakończeniu inwestycji. Rozszerzeniu uległ również katalog dokumentów jakie deweloper musi udostępnić osobie zainteresowanej przed zawarciem umowy deweloperskiej. Zgodne z art. 26 ustawy deweloper zapewnia możliwość zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa z: aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; aktualnym odpisem, wyciągiem, zaświadczeniem lub wydrukiem komputerowym z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; pozwoleniem na budowę albo zgłoszeniem budowy sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku prowadzenia działalności przez okres krótszy niż dwa lata - sprawozdaniem finansowym za okres ostatniego roku lub w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową - sprawozdaniem spółki dominującej projektem budowlanym; decyzją o pozwoleniu na użytkowanie budynku lub zawiadomieniem o zakończeniu budowy, do którego organ nadzoru budowlanego nie wniósł sprzeciwu; zaświadczeniem o samodzielności lokalu; aktem ustanowienia odrębnej własności lokalu. Dodatkowo na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy sprzedaży zawieranych między nabywcą a przedsiębiorcą innym niż deweloper, przedsiębiorca ten zapewnia możliwość zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa z: aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; aktualnym odpisem, wyciągiem, zaświadczeniem lub wydrukiem komputerowym z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; tytułem prawnym potwierdzającym prawo przedsiębiorcy do przeniesienia praw z umów; pozwoleniem na budowę albo zgłoszeniem budowy projektem budowlanym; decyzją o pozwoleniu na użytkowanie budynku lub zawiadomieniem o zakończeniu budowy, do którego organ nadzoru budowlanego nie wniósł sprzeciwu. [rada]Przede wszystkim warte podkreślenia jest udzielenie osobie zainteresowanej, przed zawarciem umowy deweloperskiej, możliwości żądania wglądu do sprawozdania finansowego dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku prowadzenia działalności przez okres krótszy niż dwa lata – sprawozdaniem finansowym za okres ostatniego roku. [/rada] Kiedy stara ustawa deweloperska? Na wstępie wskazałem, że nowelizacja nie będzie obowiązywała każdego. Niektóre podmioty w dalszym ciągu mogą korzystać ze starej ustawy deweloperskiej. Jest tak w przypadku inwestycji w ramach których sprzedaż lokali rozpoczęła się przed dniem 1 lipca 2022 roku. Zgodnie z przepisami przejściowymi nowej ustawy, aby można było stosować przepisy wcześniejszej ustawy, deweloper musi przed dniem 1 lipca 2022 roku: rozpocząć sprzedaż lokali, oraz zawrzeć co najmniej jedną umowę deweloperską. [rada]Deweloper, który spełni powyższe wymogi będzie mógł stosować przepisy starej ustawy jeszcze przez dwa lata, tj. do dnia 1 lipca 2024 roku.[/rada] Umowa rezerwacyjna Nowością jest wprowadzona do ustawa instytucja umowy rezerwacyjnej. W jej ramach deweloper będzie się zobowiązywał do wyłączenia z oferty sprzedaży mieszkania lub domu jednorodzinnego na określony czas. Uzasadnienie projektu ustawy wskazuje, iż omawiana umowa ma na celu przede wszystkim pozwolić kupującym na zweryfikowanie czy są w stanie zapłacić za lokal, tj. czy otrzymają kredyt hipoteczny. Umowa rezerwacyjna nie może być łączona z koniecznością wpłacenia zadatku przekraczającego opłatę rezerwacyjną. Umowa nie może również zawierać żadnego zobowiązania, które miałoby zmierzać do zawarcia umowy deweloperskiej. Wprowadzono również wymóg zawierania umowy rezerwacyjnej w formie pisemnej, co ma dawać większą ochronę nabywców lokalu. Kolejnym wymogiem jest obowiązek oznaczenia umowy konkretną datą. Dodatkowo wysokość opłaty rezerwacyjnej nie może przekroczyć 1% ceny ostatecznej lokalu. Takie rozwiązanie daje jednocześnie kupującemu gwarancję ostatecznej ceny. [uwaga]Czytaj też: Rękojmia na mieszkanie – ile czasu trwa i co obejmuje?[/uwaga] Umowa deweloperska a deweloperski fundusz gwarancyjny Wprowadzony deweloperski fundusz gwarancyjny pełni funkcję zabezpieczającą. Będą z niego wypłacane środki na dokończenie inwestycji w przypadku, gdy deweloper stanie się niewypłacalny lub gdy ogłosi upadłość. Składki na DFG stanowią 0,45% przy otwartym rachunku powierniczym i 0,1% w przypadku zamkniętego rachunku powierniczego. Składka jest doliczana do ceny mieszkania. Niestety zapewne zostanie to w całości przerzucone na konsumentów, przez co przypuszczalnie wzrosną ceny nieruchomości mieszkalnych. Ustawa deweloperska - odstąpienie od umowy  Nowa ustawa deweloperska daje prawo kupującemu do odstąpienia od umowy deweloperskiej z powodu wady istotnej sprzedanego lokalu. Dzięki tej instytucji nabywca jest uprawniony do odmowy odbioru lokalu w przypadku stwierdzenia wady istotnej. Ustawa nie definiuje pojęcia „wady istotnej” przez co nie wiadomo jeszcze w jakich wypadkach będzie można odstąpić od umowy i czy kupujący nie będą nadużywać tej instytucji. Najprawdopodobniej możliwość odstąpienia od umowy będzie zależna od opinii powołanego rzeczoznawcy. Pytanie tylko, kto go będzie powoływał i kto będzie za niego płacił? To może mieć bowiem duże znaczenie. Mimo wszystko jest to zmiana prokonsumencka, a więc na plus.