Składki ZUS 2022 – jakie podwyżki niesie dla nas Polski Ład?

Od kilkunastu dni funkcjonuje Polski Ład. Niestety nie za wiele było czasu, aby go wprowadzić do porządku prawnego, a jeszcze mniej, żeby go poznać i zacząć stosować w praktyce. Jedno jest pewne - zapłacimy więcej, a widać to już po samych składkach na ubezpieczenia społeczne oraz składce zdrowotnej. W zależności od formy opodatkowania podatkiem dochodowym, składki ZUS 2022 mogą przyjąć różną wartość. Ile w tym roku wyniesie obciążenie na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? O tym poniżej.
Składki ZUS

Znane jest nowe minimalne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, a co za tym idzie również ile będą wynosiły składki na ubezpieczenia społeczne. Składka zdrowotna z kolei będzie zmienna i będzie zależała od tego, jaki zysk w danym miesiącu osiągnął ubezpieczony. Z racji tego, że składka zdrowotna od tego roku będzie wyliczana od wysokości dochodu, zmianie uległy również terminy, w jakich składki ZUS 2022 powinny zostać opłacone.

Składki ZUS 2022 – nowe terminy 

Wraz z Polskim Ładem od 1 stycznia 2022 roku zmianie uległy terminy płatności składek ZUS oraz przekazywania dokumentów rozliczeniowych. Terminy te dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Nowe terminy:

  • do 5. dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
  • do 15. dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną;
  • do 20. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek.
     

Dla przedsiębiorców termin rozliczania składek wynosi teraz do 20. dnia następnego miesiąca.

Składki ZUS 2022 – ile za ubezpieczenie społeczne?

Przedsiębiorcy, którzy nie korzystają z żadnych preferencji, mają obowiązek opłacać składki na ubezpieczenia społeczne liczone od podstawy nie niższej niż 60% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W roku 2022 jest to kwota 5 922 zł. Tym samym podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne wynosi 3 553,20 zł.

Składki na 2022 rok wyglądają następująco:

  • Składka emerytalna – 19,52% podstawy wymiaru – 693,58 zł
  • Składka rentowa – 8,00 % podstawy wymiaru – 284,26 zł
  • Składka chorobowa – 2,45% podstawy wymiaru – 87,05 zł
  • Składka wypadkowa – 1,67 % podstawy wymiaru – 59,34 zł
  • Składka na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru – 87,05 zł
Składki ZUS dla przedsiębiorców bez ubezpieczenia chorobowego wynoszą 1 124,23 zł. Z kolei z chorobowym to już 1 211,28 zł.

Składki „mały ZUS plus”:

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie ma prawa do „ulgi na start”, lecz ma ma prawo do korzystania z „małego ZUS plus”,  może opłacać składki od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie ze wzorem:

dochód uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym

            ____________________________________________        x 30

liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej
działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym

Wynik należy dodatkowo przemnożyć przez 0,5. Po wykonaniu wskazanych działań matematycznych otrzymujemy Podstawę wymiaru składek. Podstawę należy następnie przemnożyć przez procentowe wartości poszczególnych składek.

Należy jednak pamiętać, iż składki te nie mogą być niższe, niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie w roku 2022 wynosi 3 010 zł (30% to 903 zł). Wobec powyższego minimalne składki wynoszą :

Składka emerytalna – 176,27 zł
Składka rentowa – 72,24 zł
Składka chorobowa – 22,12 zł
Składka wypadkowa – 15,08 zł

Ubezpieczenie zdrowotne przy zasadach ogólnych

W zależności od tego jaką formę opodatkowania wybrał przedsiębiorca, składki zdrowotne będą się od siebie różniły. Przy zasadach ogólnych składka zdrowotna wynosi 9% dochodu z danego miesiąca.

Dochód miesięcznie Wysokość składki zdrowotnej
3 010zł 270,90 zł
4 000 zł 360 zł
8 000 zł 720 zł
10 000 zł 900 zł
14 000 zł 1 260 zł
18 000 zł 1 620 zł
20 000 zł 1 800 zł

Ubezpieczenie zdrowotne przy podatku liniowym

Dla przedsiębiorców korzystających z podatku liniowego składka zdrowotna wynosi 4,9% dochodu, po przekroczeniu 5 510 zł dochodu.

Dochód miesięcznie Wysokość składki zdrowotnej
do 5 510 zł 270,90 zł
8 000 zł 392 zł
10 000 zł 490 zł
14 000 zł 686 zł
18 000 882 zł
20 000 zł 980 zł

Ubezpieczenie zdrowotne przy ryczałcie

Wyliczenie składki zdrowotnej  przy ryczałcie jest zależne od osiągniętego przychodu. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy jej wymiaru. Będzie się ona opierać na trzech stawkach – zgodnie z tabelą.

Przychód rocznie Wysokość składki zdrowotnej
Do 60 000 zł 319,79 zł – 9% od kwoty 60% przeciętnego wynagrodzenia
Od 60 000 zł do 300 000 zł 532,98 zł – 9% od kwoty 100% przeciętnego wynagrodzenia
Powyżej 300 000 zł 959,36 zł – 9% od kwoty 180% przeciętnego wynagrodzenia

Ubezpieczenie zdrowotne przy karcie podatkowej

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przy karcie podatkowej wynosi 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Tym samym składka zdrowotna dla przedsiębiorców na karcie podatkowej wyniesie 270,90 zł.

Co dalej?

Zachęcamy do bieżącego śledzenia zarówno strony znajdzparagraf.pl, jak również naszych socialmediów – profilu na facebooku i instagramie.

Zmieniamy się z myślą o przedsiębiorcach i do nich kierujemy nasze materiały. Śledźcie nas na bieżąco w kwestii zmian związanych z Polskim Ładem i prawem przedsiębiorców!

Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.