Oświadczenie o rezygnacji z lekcji religii wzór

16.00 

Oświadczenie o rezygnacji z lekcji religii składa pełnoletni uczeń lub rodzice/opiekunowie prawni w imieniu swojego niepełnoletniego dziecka. Każdy uczeń ma prawo zdecydować, czy będzie brał udział w lekcjach religii, czy zamieni je na lekcje etyki, czy też zdecyduje się na godzinę wolną od zajęć.

W tym czasie może odrabiać lekcje lub uczyć się w bibliotece szkolnej, lub na świetlicy – szkoły rzadko zwalniają uczniów nieuczęszczających na religię do domu. 

Oświadczenie o rezygnacji z lekcji religii nie wymaga uzasadnienia. W treści pisma muszą pojawić się jedynie dane osobowe dziecka, a także własnoręczny podpis pełnoletniego ucznia lub rodzica. Rezygnacji z lekcji religii nie trzeba składać ponownie każdego roku.

Nikt nie może też odmówić przyjęcia takiego pisma.

Wzór oświadczenia o rezygnacji z lekcji religii można wypełnić i złożyć w dowolnym czasie, nawet w trakcie roku szkolnego. Warto pamiętać, że choć ocena z tego przedmiotu wlicza się do średniej, to nie ma wpływu na promowanie ucznia do kolejnej klasy.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Oświadczenie o rezygnacji z lekcji religii wzór