Prośba o zwrot aktu urodzenia z ZUS – wzór

Kategorie: , Tag:

16.00 

Akt urodzenia dziecka potrzebny jest między innymi w procesie wnioskowania o wypłatę zasiłku macierzyńskiego przez ZUS. Obecnie, organ rentowy sam może wystąpić do Urzędu Stanu Cywilnego o wydanie takiego dokumentu, jeśli wnioskodawca złoży w tej sprawie stosowne oświadczenie.

Przedtem jednak konieczne było składanie tego dokumentu w formie papierowej. Aby móc go odzyskać, konieczna jest prośba o zwrot aktu urodzenia z ZUS.

Zgodnie z przepisami, wniosek o zwrot oryginałów dokumentów może złożyć petent, którego sprawa została już zakończona. W trakcie trwania postępowania administracyjnego można wnioskować natomiast jedynie o wydanie kopii dokumentów.

Wzór prośby o zwrot aktu urodzenia z ZUS można wypełnić zatem po otrzymaniu decyzji w sprawie danego świadczenia.

Prośba o zwrot aktu urodzenia z ZUS powinna zawierać dane zainteresowanego, wraz z numerem PESEL i adresem do korespondencji. Jeśli pismo zostanie rozpatrzone pozytywnie, ZUS prześle dokument pod wskazany adres. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Prośba o zwrot aktu urodzenia z ZUS – wzór