Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – wzór z omówieniem

16.00 

Jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę przewidzianym przez Kodeks pracy jest  rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Możemy go określić jako ugodowy sposób na rozwiązanie stosunku pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest zgodnym oświadczeniem obu stron stosunku pracy, które dążą do rozwiązania owej umowy o pracę. Dzięki temu porozumieniu, strony wspólnie decydują fakcie oraz sposobie rozwiązania łączącej pracodawcę z pracownikiem umowy.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron cechuje się dużą swobodą jego kształtowania. Strony mają prawo do swobodnego oznaczenia momentu rozwiązania umowy o pracę. Oznacza to, że pracownik może pracować dłużej bądź krócej niż wynikałoby to z przewidzianego okresu wypowiedzenia.

Za obopólną zgodą stron możliwe jest również przesunięcie ustalonego już terminu. Należy pamiętać jednak, iż pomimo szerokiej swobody w konstrukcji omawianego oświadczenia, nie może ono naruszać chronionych norm prawa pracy, w tym praw pracownika.

Forma dla rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron jest dowolna.  W pełni wystarczająca jest forma ustna, jednakże dla dopiero forma pisemna ma znaczenie dowodowe.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320).
Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – wzór z omówieniem