Umowa o opiekę nad osobą starszą wzór

Kategorie: ,

16.00 

Jak napisać umowę opieki nad osobą starszą? Dla wielu opiekunów osób starszych taka praca to jedynie sposób na dodatkowy zarobek, jednak nawet w takim przypadku warto zadbać o to, by obowiązki wykonywane były na podstawie umowy.

Umowa z opiekunką najczęściej przyjmuje postać umowy zlecenia, choć nic nie stoi na przeszkodzie, aby takie zatrudnienie odbywało się na podstawie stosunku pracy. Jakie elementy powinna zawierać umowa opieki nad osobą starszą? i jak ją sporządzić?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy, którą pobierzesz powyżej.

Umowa o pracę a opieka nad osobą starszą

Umowa o opiekę nad osobą starszą może nosić znamiona umowy o pracę. Jest to najbezpieczniejsze rozwiązanie dla opiekuna, ponieważ w takim przypadku jako pracownik jest on objęty ochroną, jaką dają przepisy Kodeksu pracy.

Umowa o pracę dla opiekunki osoby starszej musi uwzględniać takie elementy jak:

 • określenie miejsca świadczenia pracy (adres domu, lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa itd.),
 • określenie wysokości wynagrodzenia za pracę,
 • określenie czasu świadczenia pracy,
 • oznaczenie terminu płatności wynagrodzenia za pracę,
 • opis warunków pracy,
 • lista obowiązków na stanowisku opiekuna dla osoby starszej.

Jeśli pracodawca zatrudnia opiekuna dla osoby starszej na podstawie umowy o pracę, musi odprowadzać za niego podatek i składki ZUS. Jest to zatem nieco bardziej kosztowne rozwiązanie, dlatego w większości przypadków opiekun dla seniora zatrudniany jest na podstawie umowy zlecenia, która także zapewnia prawidłowe wykonywanie niniejszej umowy.

W umowie można jeszcze poruszyć następujące kwestie:

 • zobowiązanie zleceniodawcy do terminowego dokonywania płatności określonych w umowie,
 • wykonywanie podstawowych prac związanych z prowadzeniem domu lub mieszkania,
 • oświadczenia, że zmiany wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności,
 • zapis dotyczący podawania leków, ich częstotliwości, czy np. każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania osoby starszej.

Opieka nad osobą starszą a umowa zlecenia

Umowa zlecenie opieka nad osobą starszą to również dobre rozwiązanie z punktu widzenia pracownika, choć nie daje mu prawa do korzystania z takich przywilejów, jak chociażby urlop wypoczynkowy. Niemniej jednak dobrze skonstruowana umowa zlecenie skutecznie zabezpiecza interes obu stron – i pracownika, i pracodawcy.

Poza podstawowymi ustaleniami warto zawrzeć w niej zapisy obligujące zleceniodawcę do informowania zleceniobiorcy na bieżąco o zmianie leków przyjmowanych przez seniora czy o innej częstotliwości ich podawania. Jest to jedna z najważniejszych kwestii w odniesieniu do obowiązków opiekuna osoby starszej.

Poza tym umowa o sprawowanie opieki nad osobą starszą, czyli umowa zlecenia dla opiekuna osoby starszej może zostać dostosowana do potrzeb i oczekiwań stron. Bardzo istotne jest w niej przede wszystkim precyzyjne określenie zakresu obowiązków opiekuna, w czym pomocny jest nasz gotowy do wypełnienia wzór umowy dla opiekunki osób starszych.

Ujęcie w umowie wszystkich obowiązków opiekuna pozwala mu zapoznać się z wymaganiami zleceniodawcy jeszcze przed rozpoczęciem współpracy, a tym samym lepiej przygotować się do świadczenia pracy. Obowiązki opiekuna warto nie tylko wypisać w umowie, ale również dokładnie omówić, aby uniknąć nieporozumień.

Jakie są obowiązki opiekunki osoby starszej?

Najczęściej, opiekun dla osoby starszej zajmuje się takimi czynnościami jak:

 • podawanie leków,
 • pomoc we wstawaniu, poruszaniu się,
 • dbanie o higienę podopiecznego,
 • zapewnienie komfortu psychicznego,
 • dotrzymywanie podopiecznemu towarzystwa,
 • wykonywanie prac domowych jak gotowanie, sprzątanie, robienie codziennych zakupów.

Do przygotowania umowy zlecenia z opiekunem osoby starszej warto wykorzystać nasz wzór umowy o opiekę nad osobą starszą, który ułatwia precyzyjne ustalenie warunków świadczenia pracy w celu sprawowania opieki.

Jest to istotne zarówno z punktu widzenia osoby zatrudniającej opiekuna, jak i samego opiekuna, który często jest wyzyskiwany przez rodzinę seniora. Problemem bywa dokładanie opiekunowi obowiązków zupełnie niezwiązanych ze sprawowaniem opieki nad osobą starszą, a także zmuszanie go do pracy „po godzinach” czy w dni wolne.

Wbrew pozorom, unikanie takich sytuacji jest korzystne również z punktu widzenia zatrudniających opiekuna, ponieważ ten powinien mieć zapewniony odpowiedni odpoczynek. Jego praca wiąże się przecież z odpowiedzialnością za zdrowie i dobre samopoczucie osoby starszej, często schorowanej czy nawet niepełnosprawnej.

Dlaczego warto zawrzeć umowę z opiekunem osoby starszej na piśmie?

Legalna praca opiekuna osoby starszej to znacznie lepsze rozwiązanie niż zatrudnianie kogoś „na czarno”. Nie chodzi jednak wyłącznie o ochronę interesów samego pracownika, lecz również osoby zatrudniającej opiekuna oraz jego podopiecznego.

Umowa o pracę czy umowa zlecenie może stanowić podstawę zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń, ale co najważniejsze zabezpiecza opiekuna przed nadużyciami ze strony pracodawcy. W treści umowy określa się bowiem:

 • obowiązki opiekuna,
 • wysokość wynagrodzenia za pracę,
 • czas świadczenia pracy,
 • termin wypłaty wynagrodzenia.

Podpisana umowa obliguje obie strony do przestrzegania postanowień umowy. Bez takiego dokumentu opiekun nie byłby w stanie dochodzić swoich praw. Zatrudniający mógłby więc dopuszczać się bezkarnie wielu naruszeń, wyzyskując pracownika.

Z drugiej strony, to również pracownik zatrudniony nielegalnie mógłby nie pełnić należycie swoich obowiązków. Jeśli jednak w treści umowy zostały określone czynności, które ma wykonywać, a także godziny świadczenia pracy i określona kwota wynagrodzenia, to senior nie musi już obawiać się dodatkowych roszczeń ze strony opiekuna czy też ryzyka, że z dnia na dzień pozostanie bez pomocy.

Mieszkanie za opiekę, czyli umowa dożywocia

Jeśli osoba starsza nie posiada środków na opłacenie opiekuna ani osób bliskich, które mogłyby za taką opieką zapłacić, może zdecydować się na umowę dożywocia, czyli umowę o opiekę za mieszkanie zapisane w testamencie.

Do przygotowania umowy będącej podstawą zatrudnienia opiekuna na takich warunkach można wykorzystać gotowy wzór umowy o opiekę nad spadkodawcą.

W ramach umowy dożywocia, osoba starsza przenosi własność swojej nieruchomości na opiekuna w zamian za sprawowanie opieki. Umowę sporządza się w formie aktu notarialnego, ponieważ dotyczy zwykle domu czy mieszkania. Po śmierci osoby starszej opiekun staje się pełnoprawnym właścicielem nieruchomości.

Warto pamiętać, że zawarcie umowy dożywocia nie zmusza opiekuna do przyjęcia osoby starszej pod swój dach. Opiekun może zajmować się seniorem w jego miejscu zamieszkania.

Za sprawowanie opieki nad osobą starszą w takim przypadku, opiekun nie otrzymuje wynagrodzenia. Umowa nie może jednak zobowiązywać go do wykonywania czynności, do których nie ma on kompetencji, np. do podawania leków w formie zastrzyków.

Kilka słów podsumowujących

W przypadku opieki nad osobą starszą sporządzenie prawidłowej umowy jest niezmiernie ważne, bo jest sporo kwestii, o których trzeba wspomnieć, a poza tym w końcu chodzi o opiekę nad człowiekiem wymagającym szczególnej opieki.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiej umowy przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy, którą pobierzesz na samej górze.

Inne polecane wzory pism: Wzór umowy o opiekę nad spadkodawcą

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa o opiekę nad osobą starszą wzór