Opinia o pracowniku do sądu wzór

(1 opinia klienta)

16.00 

Jak napisać opinię o pracowniku do sądu? Opinia o pracowniku do sądu przygotowywana jest na prośbę pracownika. Pracodawca nie ma obowiązku sporządzenia takiej opinii, ale ze względów grzecznościowych zwykle wyraża na to zgodę. Warto pamiętać jednak, że opinia o pracowniku do sądu może być zarówno pozytywna, jak i negatywna.

Co powinna zawierać? Aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór opinii – którą pobierzesz powyżej↑

Czym jest opinia o pracowniku do sądu i czemu służy?

Z reguły, opinia pracodawcy o pracowniku przygotowywana jest po zakończeniu współpracy, czyli po rozwiązaniu umowy o pracę, po zakończeniu stażu czy okresu próbnego. Pracownik może poprosić o taką opinię, kiedy stara się o inne zatrudnienie. Wtedy opinia pełni rolę referencji.

Jednak opinia o pracowniku do sądu ma szczególny charakter. Sporządza się ją po to, aby pomóc pracownikowi uzyskać korzystne dla niego rozstrzygnięcie w sprawie karnej, w sporze cywilnym, czy też w sprawie rodzinnej.

Opinia ma przedstawiać pracownika przede wszystkim jako człowieka, a nie jako fachowca w swojej branży. Jej zadaniem jest sprawić, że osoba pracownika zostanie pozytywnie odebrana przed sąd, kuratora czy urzędników innych instytucji. Opinia pełni wtedy poniekąd rolę dowodową.

Warto pamiętać jednak, że pracodawca nie ma obowiązku przygotowania takiej opinii na wniosek pracownika.

Kodeks pracy nie porusza tej kwestii, zatem wydanie opinii jest jedynie dobrą wolą pracodawcy. Wyjątkiem od tej reguły jest wezwanie do wystawienia opinii o pracowniku przez sąd – w takim przypadku pracodawca musi przygotować stosowny dokument w wyznaczonym terminie.

Jaka powinna być opinia o pracowniku do sądu?

Jak zostało wspomniane, opinia o pracowniku do sądu może być negatywna lub pozytywna. Jeśli jednak występuje o nią sam pracownik, będzie to raczej opinia pozytywna. Również pracodawca – nie chcąc wystawiać opinii negatywnej – prędzej odmówi jej wystawienia.

Opinia o pracowniku do sądu musi być rzetelna i prawdziwa, nie może zawierać fałszywych stwierdzeń. Pracodawca powinien o tym pamiętać, gdyż ma to wpływ również na opinie o jego własnej firmie i jej wiarygodności.

Pozytywna opinia o pracowniku do sądu ma nieco inny wydźwięk niż opinia dla przyszłego pracodawcy. Skupia się bowiem bardziej na postawie i osobowości pracownika niż na jakości świadczonej przez niego pracy, kwalifikacjach, umiejętnościach czy osiągnięciach.

Oczywiście, sprawy te mogą być ze sobą powiązane – punktualność, przestrzeganie regulaminu zakładu pracy, czy sumienność w realizacji zleconych zadań z pewnością świadczą o dobrych cechach charakteru. Z reguły pracodawca porusza więc wszystkie te kwestie, ale w głównej mierze skupia się na:

 • relacjach pracownika ze współpracownikami,
 • relacjach na linii podwładny-przełożony,
 • kulturze osobistej pracownika,
 • cechach charakteru pracownika.

Można powiedzieć zatem, że dobry gotowiec opinii o pracowniku do sądu będzie opinią szczerą, ale subiektywną – im bardziej osobisty wyraz ma taki dokument, tym bardziej jest autentyczny i tym większą wartość ma dla pracownika.

Przełożony nie musi bać się więc oceny charakteru osoby zatrudnionej, ponieważ właśnie temu służy taka opinia do sądu.

Elementy opinii o pracowniku

Pracodawca może przygotować opinię o pracowniku na podstawie gotowego druku, jakim jest wzór opinii o pracowniku do sądu. Taki dokument wystarczy uzupełnić odpowiednimi informacjami.

Niezbędne w opinii są pewne dane na temat pracownika, czyli:

 • imię i nazwisko,
 • nazwa zajmowanego stanowiska,
 • data zatrudnienia,
 • rodzaj umowy,
 • zakres obowiązków,
 • kwalifikacje,
 • szkolenia,
 • kursy,
 • nagrody,
 • awanse,
 • ocena jakości wykonywanych zadań.

Poza tym każdy przykład opinii o pracowniku odnosi się zwykle do:

 • przestrzegania zasad BHP,
 • przestrzegania regulaminu zakładu pracy,
 • relacji ze współpracownikami,
 • punktualności,
 • dyscypliny,
 • zaangażowania.

Warto pamiętać, że opinia do sądu jest też pismem urzędowym. Musi zachowywać więc formułę takiego pisma, czyli zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane pracodawcy (autora),
 • dane adresata (sądu, do którego jest kierowana),
 • odpowiedni nagłówek
 • podpis pracodawcy.

Jak zadbać o wiarygodność opinii o pracowniku?

Pozytywna opinia o pracowniku do sądu może pomóc mu wygrać rozprawę sądową. Nie powinna być to jednak opinia pełna superlatywów, ponieważ taka „przesłodzona” ocena wydaje się mało wiarygodna.

Lepiej, jeśli w piśmie pojawią się wzmianki o jakichkolwiek negatywnych stronach pracownika – wtedy opinia wygląda na bardziej autentyczną.

Najgorsze, co może zrobić pracodawca, to skopiować jeden z przykładów opinii dostępnych w internecie. Taka opinia będzie dla pracownika bezużyteczna, ponieważ sąd nie uzna jej za wartościową. Jeśli pracodawca faktycznie nie ma nic do zarzucenia pracownikowi, powinien swoją w pełni pozytywną opinię uzasadnić, przytaczając przykłady tych pozytywnych zachowań.

Należy pamiętać również, że pracodawca ma prawo wystawić pracownikowi opinię negatywną. To od pracownika zależy wtedy, czy przedstawi ją w sądzie. Z reguły przełożeni nie wystawiają jednak negatywnych opinii, lecz odmawiają ich wystawienia, co powinno być dla pracownika wystarczającą sugestią.

Jak i kiedy opinia o pracowniku do sądu może okazać się pomocna?

Opinia pracodawcy o pracowniku prezentuje tę osobę z perspektywy przełożonego. Ten z reguły całkiem sporo wie na temat zatrudnionego, z którym widuje się niemal każdego dnia. Na podstawie jego zachowań, podejścia do pracy, ale też relacji ze współpracownikami, pracodawca jest w stanie ocenić charakter pracownika na potrzeby konkretnej sprawy sądowej.

Najczęściej opinie o pracowniku do sądu sporządza się w przypadku spraw rodzinnych. Są one przydatne w trakcie podziału majątku i walki o opiekę nad dziećmi. Pracownik może poprosić o taką opinię, kiedy stara się uniknąć odebrania, zawieszenia czy ograniczenia jego praw rodzicielskich oraz w ramach rozprawy o ich przywrócenie.

Zdarza się również, że opinia potrzebna jest pracownikowi do sądu pracy. Dotyczy to między innymi takich sytuacji jak niesprawiedliwe zwolnienie dyscyplinarne.

Pozytywna opinia byłego pracodawcy stanowi dla pracownika cenny dowód w tego typu sprawie.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Opinia o pracowniku do sądu wzór
 1. Wzór opinii polecam, nie wiedziałem jak się za to zabrać i jak taka opinia ma wyglądać, pozostawiam zasłużony pozytywny komentarz.