Wniosek o pozostawienie ucznia w tej samej klasie wzór

Kategorie: ,

16.00 

Wniosek o pozostawienie ucznia w tej samej klasie może złożyć rodzic/opiekun prawny dziecka lub wychowawca. Takie podanie rozpatrywane jest następnie przez radę pedagogiczną. Podania o powtarzanie klasy dotyczą klas I-III szkoły podstawowej.

Co do zasady, uczeń tych klas otrzymuje promocję automatycznie, nawet jeśli jego wyniki w nauce nie są zadowalające. Inaczej wygląda sytuacja uczniów klas wyższych, którzy mogą powtarzać rok z powodu niezaliczenia przedmiotów.

Wniosek o pozostawienie ucznia w tej samej klasie powinien zostać odpowiednio uzasadniony. Właściwymi argumentami są w tym przypadku: zły stan zdrowia dziecka, niezadowalający poziom przyswojonej wiedzy (dziecko nie radzi sobie z opanowaniem materiału) czy też zły stan emocjonalny (dziecko nie jest gotowe, aby zdać do następnej klasy).

Wzór wniosku o pozostawienie ucznia w tej samej klasie to gotowy do wypełnienia druk, który należy podpisać i złożyć w sekretariacie placówki.

O sposobie jego rozpatrzenia rodzic zostanie poinformowany po podjęciu decyzji przez radę pedagogiczną.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o pozostawienie ucznia w tej samej klasie wzór