Miesięczne koszty utrzymania dziecka – wzór

Kategorie: , ,
(1 opinia klienta)

16.00 

Kosztorys utrzymania dziecka przygotowuje się na cel rozprawy dotyczącej alimentów. Sporządzenie stosownych kalkulacji sprawia, że żądana kwota jest lepiej uzasadniona, a powód prezentuje się przed sądem bardziej wiarygodnie. Jakie elementy powinien uwzględniać przykładowy kosztorys utrzymania dziecka?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór kosztorysu – który pobierzesz u góry↑

Zasady tworzenia kosztorysu utrzymania dziecka

Na wstępie warto przypomnieć, że wysokość alimentów na dziecko to wypadkowa uzasadnionych potrzeb dziecka oraz możliwości finansowych osoby zobowiązanej do alimentacji. Uzasadnione potrzeby dziecka są zależne między innymi od jego wieku i stanu zdrowia. Ważne jest też to, że rodzice powinni zapewnić swojemu dziecku takie same warunki utrzymania, na jakich żyją sami.

Zestawienie kosztów utrzymania dziecka do sądu sporządza się według ustalonych zasad. Należy pamiętać, że taki kosztorys dotyczy jednego miesiąca, zatem wydatki ponoszone na dziecko raz w roku trzeba ująć w nim w odpowiedni sposób.

Na koszty utrzymania dziecka składają się wydatki indywidualne i ogólne koszty utrzymania gospodarstwa domowego. Oznacza to, że w kosztorysie można ująć sumy przeznaczone na zakup ubrań i materiałów szkolnych, ale też kwotę czynszu czy nawet ratę kredytu hipotecznego.

Co ważne, koszty utrzymania gospodarstwa dzieli się jednak przez wszystkich domowników, dlatego na jedno dziecko przypada ich określony ułamek. Natomiast wydatki jednorazowe, na przykład za wakacje czy zakup komputera, dzieli się przez okres ich „amortyzacji”. W przypadku wakacyjnej wycieczki – która jest raz w roku – będzie to podział przez 12 miesięcy, a w przypadku komputera np. 4 lata.

Warto mieć na względzie, że tabela alimentacyjna miesięczne koszty utrzymania dziecka nie może pozostać bez uzasadnienia. Konieczne jest zatem zbieranie paragonów i faktur, na których nie widnieją pozycje kompromitujące dla rodzica, jak chociażby alkohol czy papierosy.

W kosztorysie nie ujmuje się też wydatków w oczywisty sposób niezwiązanych z utrzymaniem małoletniego dziecka, np. kosztu zakupu ekspresu do kawy. Kosztów nie warto też szukać na siłę – jeśli kwota okaże się wyższa niż miesięczne wynagrodzenie rodzica, powód wypadnie w oczach sądu niewiarygodnie.

Jak sporządzić zestawienie wydatków na alimenty?

Miesięczny koszt utrzymania dziecka rodzic może wyliczyć dla swoich potrzeb w sposób szczegółowy. Przygotowując kalkulację, warto rozpisać więc wszystkie wydatki związane z utrzymaniem dziecka, rozbijając je na te dotyczące zakupu konkretnych produktów spożywczych, ubrań czy leków.

Sądu nie interesuje jednak koszt jednostkowy, a ogólne zestawienie wydatków, przy czym warto mieć na uwadze, że podczas rozprawy mogą pojawić się też pytania dotyczące szczegółów zagospodarowania wskazanej kwoty, np. pytanie o to, jakie leki przyjmuje dziecko.

Mimo to, zestawienie wydatków na alimenty powinno być zestawieniem ogólnym. Można podzielić je na takie kategorie kosztów jak:

 • wyżywienie,
 • obuwie i odzież,
 • leczenie
 • szkoła i edukacja,
 • higiena i środki czystości,
 • wyposażenie pokoju dziecka,
 • wydatki okolicznościowe,
 • wydatki na gospodarstwo domowe.

Takie zestawienie wydatków na dziecko jest już wystarczająco szczegółową dla sądu rozpiską. Można jednak kosztorys podzielić też w inny sposób, z uwzględnieniem:

 • wydatków ponoszonych miesięcznie na całą rodzinę, z podziałem na liczbę domowników – opłaty mieszkaniowe, artykuły higieniczne, środki czystości,
 • wydatków indywidualnych, ponoszonych w związku z utrzymaniem jednego dziecka – koszty opieki nad dzieckiem, zakupu żywności, ubrań, koszty związane z edukacją, wydatki związane ze zdrowiem, z leczeniem, rehabilitacją.
 • wydatków ponoszonych sezonowo, raz na rok, raz na dwa lata – kolonie, wakacje, zakup sprzętu sportowego, wydatki związane z zainteresowaniami, hobby, zakup mebli, wyposażenia, remont pokoju.

W kosztorysie mogą znaleźć się wydatki związane nie tylko z podstawowymi potrzebami dziecka – jak żywność, ubiór, przybory szkolne – ale również wydatki poczynione na rozrywkę, kulturę, hobby.

Wynika to bezpośrednio z przepisów, a konkretnie z art. 96 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zgodnie z którym, rodzice są obowiązani troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka, a także przygotowywać je należycie do pracy, dla dobra społeczeństwa, odpowiednio do jego uzdolnień.

Przygotowując kosztorys do alimentów, warto wziąć też pod uwagę możliwości zobowiązanego do alimentacji. Jeśli znajduje się on w dobrej sytuacji materialnej, wysokość alimentów może być wyższa, ponieważ dziecko ma prawo żyć na takim samym poziomie jak jego rodzic. 

Zmiana wysokości alimentów

Raz zasądzona kwota alimentów nie musi pozostawać na takiej samej wysokości przez cały okres alimentacji. Zgodnie z praktyką sądową, usprawiedliwione potrzeby uprawnionego dziecka są oceniane w stosunku do etapu życiowego małoletniego. Zestawia się je także z zarobkami i majątkowymi możliwościami zobowiązanego do alimentacji rodzica.

Art. 138 KRO stanowi dodatkowo, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego. Taką zmianą stosunków będzie zarówno zwiększenie uzasadnionych kosztów utrzymania dziecka, jak i poprawa sytuacji materialnej zobowiązanego do alimentacji.

Naturalne jest, że koszty utrzymania dziecka rosną wraz z wiekiem. Rodzic może wtedy ubiegać się o podwyższenie alimentów. Takie samo prawo ma w sytuacji, kiedy poprawie uległa sytuacja finansowa zobowiązanego, np. gdy dostał podwyżkę, spłacił kredyt, czy nawet gdy otrzymał spadek.

Warto pamiętać jednak, że przepisy obowiązują również w drugą stronę – zobowiązany do alimentacji może wnioskować o obniżenie alimentów, jeśli jego sytuacja materialna ulegnie pogorszeniu, np. gdy straci pracę.

Niemniej jednak rodzice zawsze są zobowiązani do podzielenia się z dzieckiem nawet najmniejszym dochodem. Ich obowiązkiem jest też zaspokajanie potrzeb dziecka, szczególnie gdy jest ono niepełnoletnie. Dopiero w momencie, kiedy pełnoletnie dziecko jest w stanie samodzielnie się utrzymać, można mówić o zniesieniu obowiązku alimentacji.

Zsumowanie informacji

Aby uzmysłowić sądowi – ile kosztuje utrzymanie dziecka, koniecznie należy przygotować kosztorys, w którym wymienimy różne składowe, które końcowo składają się na ogólne koszty ponoszone przy wychowaniu dzieci. Jeśli chodzi o dodatkowe wydatki np. te jednorazowe – warto przeliczyć je rocznie na każdy miesiąc, aby i je uwzględnić w kosztorysie.

Warto też wspomnieć, że koszt wychowania jednego dziecka w danym wieku będzie rosnąć wraz z wiekiem małoletniego dziecka, bo inne potrzeby ma roczne dziecko, a inne dziecko starsze w szkole podstawowej, który uczęszcza na dodatkowe zajęcia i dodatkowo realizuje swoje hobby.

Zatem, aby odpowiedzieć na pytanie: ile kosztuje wychowanie dziecka, przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę jego wiek i chęć rozwoju i poszerzania swojej wiedzy.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Miesięczne koszty utrzymania dziecka – wzór
 1. jak najbardziej polecam, wszystko ok